Logo-part-1
Navigation : FEL > About Faculty >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Accredit an Faculty

Accredit of study

Rok Typ akreditace  
2009 Rozšíření akreditace std. programu Elektrotechnika a informatika pro obory:
  • Diagnostika a design v elektrotechnice
  • Jaderná elektroenergetika
zobrazit
2008 Prodloužení doby platnosti akreditace pro obor:
  • Aplikovaná elektrotechnika (2602T001-1)
  • Aplikovaná elektrotechnika (2602R001-1)
zobrazit
2007 Rozšíření akreditace (a změna názvu) pro Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika (2642T001)
Prodloužení akreditace pro obor Elektrotechnika (2602R006)
zobrazit
2006 Akreditace pro obory doktorského studia
(std. program Elektrotechnika a informatika)
zobrazit
2003 Rozšíření akreditace pro obory kombinovaného studia zobrazit
2002 Akreditace - základ strukturovaného studia zobrazit
Document format
PDF Print
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 18.7.2012 Guarantee : Secretary Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz