Logo-part-1
Navigace : FEL > O fakultě > Kolegium děkana
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Jeho členy jsou proděkani, předseda AS FEL, tajemník fakulty, vedoucí kateder FEL a případně další členové jmenovaní děkanem. Děkan je povinen zvát na zasedání kolegia zástupce studentů FEL pověřeného studentskou částí AS FEL.

Seznam souborů - zápisy ze zasedání
Součást úřední desky
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 18.7.2012 Garant : Tajemník Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz