Logo-part-1
Navigace : FEL > O fakultě
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Děkanát fakulty, sekretariát, základní odkazy, pohled do historie

Základní kontakty
Adresy
Adresa : Univerzitní 26
306 14 Plzeň
E-mail: fel@fel.zcu.cz
WWW prezentace : http://www.fel.zcu.cz
Telefonní čísla
Informace pro zájemce o studium +420 377 634 010
Sekretariát děkana +420 377 634 001
Spojovatelka +420 377 631 111
Fax +420 377 634 002
Sekretariát
Umístění EU211 (1. patro )
Sekretářka Jitka Machová
machova@fel.zcu.cz
+420 377 634 001
Úřední hodiny Denně 8:00 - 14:00
Úřední deska
Vyhlášky děkana Studijní informace Ostatní (komplet úřední deska)
Krátký pohled do historie

Původní Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE) byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 1950 byla samostatnou fakultou a v roce 1953 získala VŠSE nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem a začala se rychle rozvíjet.

V této době byla součástí fakulty pouze jediná elektrotechnická katedra s názvem „Katedra elektrotechnických nauk“. Fakulta elektrotechnická vznikla současně s Fakultou strojní v roce 1960 rozdělením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a přibyly nové obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače. V té době začaly nové obory získávat stále významnější postavení ve společnosti.

V současné době je součástí Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla 28. září 1991. Dle zaměření hlavní výzkumné a vývojové činnosti je Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni rozdělena do pěti kateder.

Katedry nabízejí své odborné práce a služby včetně technického vybavení pro partnery z průmyslu jak z České republiky tak ze zahraničí. Za dobu své existence se může Fakulta elektrotechnická prezentovat mnoha úspěšně vyřešenými úkoly z teoretické i aplikační oblasti.

Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 18.7.2012 Garant : Tajemník Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz