Logo-part-1
Navigace : FEL > Našim studentům > Studijní oddělení > Studijní oddělení
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Studijní oddělení

Úřední hodiny
Univerzitní 26, Plzeň - 1. posch., č.dv. EU202, EU203, EU205, EU207
Pondělí, Středa a Pátek 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.15
V ostatní dny se vyřizují jen mimořádně naléhavé záležitosti.
Vedoucí studijního oddělení
Vedoucí studijního oddělení Ing. Petr Martínek

Referent(ka)
Studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty Jana Lepičová

Studijní referentka pro navazující magisterské studium (obory KE, TE, AE, AEk), bakalářské studium - obor AELk a bakalářské studium (obory KOE, TEK, AEL) - kromě 1. roč. bc. studia Bc. Martina Nováková

37 763 4011
Studijní referentka pro navazující magisterské studium (obory EE, PE, EI, TM, DE, JE) a bakalářské studium (obory EAT, ELE, ELT) - kromě 1. roč. bc. studia Soňa Königsmarková
Studijní referentka pro přijímací řízení FEL, pro 1. ročníky bc. studia FEL a pro souborné agendy Monika Živná
Potřebné dokumenty najdete na úřední desce .
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 18.7.2012 Garant : Tajemník Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz