Logo-part-1
Navigace : FEL > O fakultě > Vedení fakulty
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Vedení fakulty

foto
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
Děkan fakulty

Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Tajemník fakulty

doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
Proděkan pro vzdělávací činnost

doc. dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
Proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj fakulty

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
Proděkan pro vědu a strategii

Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 18.7.2012 Garant : Tajemník Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz