Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Odborný seminář

Problematika elektromagnetické kompatibility kolejových obvodů a elektronické přijímače kolejových obvodů

 

9,00 Zahájení, organizační informace, program PDF file
81.7kB
Blok 1
9,10 - 9,30 Technické specifikace pro interoperabilitu
(VÚŽ Praha, Ing. Libor Lochman, Ph.D.)
PDF file
727.5kB
9,30 - 9,50 Rušivé vlivy generované vozidly elektrické trakce
(ZČU Plzeň, Doc. Ing. Jiří Danzer, CSc.)
PDF file
359.5kB
9,50 - 10,10 Měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení
(VÚŽ Praha, Ing. Karel Peška)
PDF file
468.5kB
  PDF file
176.5kB
10,10 - 10,30 Krátká diskuse  
Blok 2
10,30 - 10,50 Elektromagnetická kompatibilita kolejových obvodů
(VÚŽ Praha, Ing. Václav Chudáček, CSc.)
PDF file
215.2kB
10,50 - 11,10 Elektronický fázově citlivý přijímač KO
(ZČU Plzeň, Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc.)
PDF file
122.3kB
11,10 - 11,30 Elektronický přijímač KO s číslicovým zpracováním signálu
(ZČU Plzeň, Ing. Martin Poupa, Ph.D.)
PDF file
1.0MB
11,30 - 12,00 Krátká diskuse, polední přestávka  
Blok 3
13,00 - 13,20 Zkušenosti z provozního nasazení elektronického fázově citlivého přijímače EFCP1 jako náhrady elektromechanických přijímačů typů DSR a DSŠ, zajištění jeho výroby a projekčních podkladů
(Starmon Choceň, Ing. František Starý)
 
13,20 - 13,50 Soubor TYS2-ST pro bezpečné kódování KO z přijímačového konce
(Starmon Choceň, Ing. Vladimír Štorek)
PDF file
137.6kB
13,50 - 14,30 Krátká diskuse, závěr semináře  
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz