Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě

 

9,00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1
9,05 - 9,30 Principy kvantifikace integrity bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů
(Ing. Petr Hloušek PhD, ZČU Plzeň)
PDF file
1.1MB
9,30 - 10,00 náhrady kolejového obvodu typu „Westrak“ (VÚD) kolejovým obvodem s elektronickým traťovým měničem
(Doc. Ivan Konečný, ZČU Plzeň)
PDF file
202.8kB
10,00 – 10,20 Programové vybavení elektronického záznamového zařízení EZZ 01
(Ing. Petr Hloušek PhD, ZČU Plzeň)
PDF file
179.8kB
10,20 – 10,45 Koncepce řešení elektronického záznamového zařízení EZZ 02
(Ing. Jaroslav Krůpa, EasySoft Rožnov p/R)
PDF file
4.2MB
10,45 - 11,30 Elektronické doplňky reléových přejezdových zabezpečovacích zařízení
(ZČU Plzeň, Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc.)
PDF file
6.0MB
11,30 - 11,45 Bezpečný elektronický časový soubor na hradlových polích BEČS - 05
(Doc. Ivan Konečný, Ing. Martin Poupa PhD, ZČU Plzeň)
PDF file
170,6kB
  PDF file
64.2kB
11,45 – 12,15 Diskuse k předneseným tématům  
12,15 – 13,00 Polední přestávka  
Blok 2
13,00 - 13,40 Metodika hodnocení cizích vlivů na činnost kolejových obvodů, porovnání vlastností KO používaných v železniční síti ČD/SŽDC, perspektivní KO
(Ing. Václav Chudáček CSc. Ex VÚŽ Praha)
PDF file
245.9kB
13,40 - 14,00 Způsob měření rušivých složek zpětných trakčních proudů využívající principy vyhodnocení nestacionárních signálů metodami STFT a CWT
(Ing. Petr Hloušek PhD, ZČU Plzeň)
PDF file
683.4kB
14,00- 14,20 Zkušenosti z provozního nasazení elektronického fázově citlivého přijímače EFCP, možnosti jeho využití na železniční infrastruktuře
(Ing. Václav Chudáček CSc. Ex VÚŽ Praha)
 
14,20 - 14,30 Elektronický fázoměr EF-05
(Doc. Ivan Konečný, ZČU Plzeň)
PDF file
36.5kB
  PDF file
46.1kB
14,30 – 15,00 Diskuse k předneseným tématům, závěr semináře  
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz