Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě III

 

9,00 Zahájení, organizační informace  
Tématický okruh 1 – EMC zabezpečovacích zařízení
9:05 – 9:25 Historický přehled měření vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení
(Ing. Karel Stoll CSc. – Praha)
PDF file
1.9MB
9:25 – 9:45 Soudobé a budoucí trendy v konstrukci a regulaci elektrických pohonů železničních vozidel s důrazem na problematiku EMC (předpokládané rozložení spektra rušivých proudů apod.)
(Doc. Ing. Jiří Danzer, CSc. – Škoda Plzeň)
PDF file
126.9kB
9:45 – 10:05 Zhodnocení přínosu matematických metod pro zpracování a vyhodnocení digitalizovaných záznamů z měření rušivých proudů železničních vozidel.
(Ing. Petr Hloušek, Ph.D. – ZČU Plzeň)
PDF file
2.5MB
10:05 – 10:25 Aktuální informace v oblasti EMC v návaznosti na revizi CCS TSI
(Ing. Libor Lochman Ph.D. – EU Brusel)
PDF file
256.8kB
10:25 – 10:45 Diskuse k předneseným tématům  
Tématický okruh 2 – detekce železničních vozidel
10:45 – 11:05 Kolejové obvody s elektronickými přijímači EFCP – praktické poznatky z jejich provozního nasazení
(Ing. František Starý a kol. – Starmon Choceň)
 
11:05 – 11:25 Připravené možnosti dalších aplikací kolejových obvodů s elektronickými přijímači EFCP
(Ing. Václav Chudáček, CSc. – Ex. VÚŽ Praha)
PDF file
323.6kB
11:25 - 11:40 Čidla železničních dvojkolí a jejich testování
(Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - ZČU Plzeň)
PDF file
136.2kB
11:40 – 12:00 Diskuse k předneseným tématům  
Polední přestávka
Tématický okruh 3 - ETCS
13:00 – 13:20 Současný stav realizace projektů ETCS v železniční síti států EU, výhled
(Ing. Libor Lochman Ph.D. – EU Brusel)
PDF file
499.0kB
13:20 – 13:40 Současný stav pilotního projektu ETCS v železniční síti SŽDC, výhled
(Ing. Petr Varadinov - SŽDC Praha)
PDF file
250.8kB
13:40 – 14:20 Portfolio výrobků firmy Ansaldo a projekty firmy v oblasti ETCS
(Zástupce firmy Ansaldo a.s. – Genova)
PDF file
2.4MB
14:20 – 14:40 GSM-R v železniční síti ČD/SŽDC v r.2008 – poznatky z ověřování hlasového a datového přenosu
(Ing. Zdeněk Kaufmann – ČD Praha)
PDF file
1.4MB
14:40 - 15:00 PP ETCS v ČR, aktuální stav projektu v květnu 2008
(Doc. ing. M. Kunhart, CSc., AŽD Praha)
PDF file
830.8kB
14:40 – 15:00 Diskuse k předneseným tématům  
Tématický okruh 4 – různé
15:00 – 15:20 Elektronický interfejs v aplikaci analogu relé I. bezpečnostní skupiny
(Doc. Ing. Ivan Konečný CSc. - ZČU Plzeň)
PDF file
154.8kB
15:20 – 15:40 Problematika přímé náhrady návěstních žárovek výkonovými svítivými diodami
(Ing. Petr Štál – ZČU Plzeň)
PDF file
2.5MB
15:40 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, závěr semináře.  
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz