Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IV
27. května 2009
9,00 Zahájení, organizační informace  
Tématický okruh 1 – ECTS
9:15 – 9:45 Současný stav projektu ETCS v železniční síti SŽDC, výhled, vazba na evropské projekty ETCS
(Ing. Petr Varadinov – SŽDC Praha)
PDF file
1.1MB
9:45 – 10:15 Popis prací na projektu interface IRI
(Doc. Ing. Milan Kunhart, CSc., Ing. Jakub Marek – AŽD Praha)
PDF file
611.2kB
10:15 – 10:45 Popis prací na stykovém modulu STM mobilní části ETCS
(Ing. Pavel Horák – AŽD Praha)
PDF file
804.3kB
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 Poznatky z pilotního projektu ETCS v trati Poříčany – Kolín
(Ing. Karel Beneš, Ph.D. – VÚŽ Praha)
PDF file
317.4kB
11:30 – 12:00 GSM-R v r.2009 – čas aplikací
(Ing. Zdeněk Kaufmann – ČD Praha)
PDF file
826.5kB
Polední přestávka
13:00 – 13:30 Zabezpečení vedlejších tratí radiobloky - stav realizace, záměry
(Ing. František Frýbort – AŽD Praha, Ing. Milan Slivka – VÚŽ Praha)
PDF file
275.9kB
PDF file
315.1kB
13:30 – 14:00 Kompatibilita verzí ETCS u evropských železničních správ
(Ing. Michal Stolín, Ph.D. – VÚŽ Praha)
PDF file
143.5kB
14:00 – 14:30 Diskuse, ukončení semináře  
Tématický okruh 2 – různé
9:15 – 9:45 Počítač náprav PNS-03
(Ing. Vladimír Štorek – Starmon Choceň)
PDF file
843.9kB
9:45 – 10:15 Elektronický ventilový kolejový obvod EVKO
(Ing. Zdeněk Snášel – AŽD Praha)
PDF file
374.6kB
10:15 – 10:45 Výstražník PZS se svítivými diodami, řešení firmy AŽD Praha a řešení ZČU Plzeň
(Vladimír Miška – AŽD Praha, Ing. Petr Štál – ZČU Plzeň)
PDF file
280.4kB
PDF file
2.1MB
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 Bezpečný hlídač izolačního stavu BHIS
(Ing. Pavel Doubek – AŽD Praha)
PDF file
526.4kB
11:30 – 12:00 Přepěťové ochrany zabezpečovacích zařízení – realita a mýty
(Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. – ZČU Plzeň)
Polední přestávka
13:00 – 13:30 Praktické poznatky s využití diagnostických a elektronických záznamových zařízení v zabezpečovací technice
(Alois Růt – SZT České Budějovice)
PDF file
4.6MB
13:30 – 14:00 Nesymetrie kolejových vozidel jako nový parametr kolejových obvodů
(Ing. Zdeněk Snášel – AŽD Praha)
PDF file
325.6kB
14:00 – 14:30 Diskuse, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 4.6.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz