Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě V
25. května 2010
9,00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1 - přednášky
9:05 – 9:25 Technické vlastnosti elektronických interfejsů elektronického stavědla ESA
(Ing. Pavel Doubek, AŽD Praha)
PDF file
760.4kB
9:25 – 9:45 Technické vlastnosti mobilní části vlakového zabezpečovače LS-06
(Ing. Pavel Horák, AŽD Praha)
PDF file
603.7kB
9:45 – 10:05 Bezpečné elektronické interfejsy jako náhrady relé I. skupiny bezpečnosti
(Ing. Ivan Konečný CSc., ZČU Plzeň)
PDF file
231.8kB
10:05 – 10:25 Technické vlastnosti modernizovaných PZS firmou AŽD Praha
(Ing. Martin Žídek, AŽD Praha)
PDF file
433.3kB
10:25 – 10:45 Možnosti další postupné modernizace PZS s reléovou logikou
(Ing. František Fiala, První SaZ Plzeň)
PDF file
1.0MB
10:45 – 11:05 Přestávka
11:05 – 11:25 Technické vlastnosti počítače náprav PNS-03
(Ing. Vladimír Štorek, STARMON Choceň)
PDF file
752.2kB
11:25 – 12:45 Technické vlastnosti používaných diagnostických a záznamových zařízení na PZS, popis možností jejich efektivního využívání
(Alois Rut, SSZT České Budějovice)
PDF file
3.3MB
11:45 – 12:00 Diskuse k předneseným tématům
Polední přestávka
Blok 2 – krátká sdělení
13:00 – 13:15 Současný stav pilotního projektu ERMTS v železniční síti SŽDC, výhled
(Ing. Petr Varadinov - SŽDC Praha)
PDF file
0.9MB
13:15 – 13:30 Mobilní komunikace železničního dopravce
(Ing. Zdeněk Kaufmann, Praha)
PDF file
634.9kB
13:30 – 13:45 Výkonové přepěťové ochrany RAYCAP, vlastnosti a aplikace
(David Čermák, RAYCOM Praha)
PDF file
2.4MB
13:45 – 14:00 Nové typy akumulátorových baterií se zlepšenými užitnými vlastnostmi, popis jejich technických charakteristik
(Aleš Ondrovčík, FULGURBATMAN Brno)
PDF file
6.7MB
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 14:30 Modernizovaný zdroj BZS/R96 se sinusovým výstupním napětím a nastavitelným fázovým posuvem mezi místní a kolejovou fází
(Ing. Karel Horák, SIGNALMONT Hradec Králové)
PDF file
608.2kB
14:30 – 14:45 Kolejové obvody a rušivé vlivy - aktuální stav a výhled v ČR a v Evropě
(Ing. Karel Beneš, Ph.D.)
PDF file
126.0kB
14:45 – 15:00 Současný stav technického odborného školství (nejen) v odvětví železniční zabezpečovací techniky, výhled
(Doc. Ing. Ivan Konečný CSc. – ZČU Plzeň)
PDF file
136.1kB
15:00 – 15:15 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 28.5.2010 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz