Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VI
26. května 2011 - posluchárna EP 110
8:00 - 16:00 Registrace  
9:00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1 - přednášky
9:05 – 9:35 Zabezpečení vedlejších tratí radiobloky - stav realizace
(Ing. Milan Slivka – VÚŽ Praha)
PDF file
859.3kB
9:35 – 9:55 CCS& ERTMS – aktuálni informace
(Ing. Libor Lochman Ph.D. – CER Brusel)
PDF file
1.2MB
9:55 – 10:15 Současný stav projektů GSM-R a ETCS v železniční síti SŽDC, výhled
(Ing. Petr Varadinov - SŽDC Praha)
PDF file
1.4MB
10:15 – 10:35 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce
(Ing. Petr Kolář – GŘ ČD Praha)
PDF file
1.4MB
10:35 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 Problematika specifických inovací zab. zař. řešených firmou AŽD Praha podle požadavků zahraničních zákazníků
(Ing. Ivan Tuháček, Ph.D. – AŽD Praha)
PDF file
482.2kB
11:30 – 12:00 Inovace PZS firmou SaZ Plzeň
(Ing. František Fiala – První SaZ Plzeň a.s.)
PDF file
618.2kB
12:00 – 12:15 Diskuse k předneseným tématům
Polední přestávka
Blok 2
13:00 – 13:30 Spolehlivost elektronických bezpečnostních systémů jaderné energetiky ČR
(Ing. Pavel Fuchs CSc.,TU Liberec)
PDF file
167.7kB
13:30 – 13:55 Měření a testování odolnosti přepěťových ochran RAYCAP nestandardními testy ve zkušebně vvn KEE ZČU Plzeň
(Ing. Zdeněk Kubík, FEL KAE ZČU Plzeň)
PDF file
647.7kB
13:55 – 14:15 Přepěťové ochrany typu RVL pro přepěťovou ochranu osob a zařízení v železničních trakčních systémech, vlastnosti a aplikace
(Ing. Jiří Kracík, RAYCOM Praha)
PDF file
2.0MB
14:15 – 14:30 Přestávka
14:30 – 14:55 Pozitivní signalizace s výkonovými svítivými diodami na PZS
(Ing. Marek Tyr, První SaZ a.s. Plzeň)
PDF file
464.6kB
14:55 – 15:20 Vliv vyšších harmonických napájecích zdrojů zab. zařízení na bezpečnou funkci dohlížecích obvodů žárovek světelných návěstidel
(Doc. Ing. Ivan Konečný CSc., ZČU Plzeň)
PDF file
251.2kB
15:20 – 15:45 Problematika EMC kolových čidel počítačů náprav z hlediska měření jejich odolnosti vůči rušivým elektromagnetickým polím
(Ing. Karel Peška, VÚŽ Praha)
PDF file
492.4kB
15:45 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 23.5.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz