Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VII
22. května 2012 - posluchárna EP 110
8:00 - 16:00 Registrace  
9:00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1
9:05 – 9:30 Stav vybavování hnacích vozidel a vlakového doprovodu ČD, a.s. pro mobilní komunikaci
(Ing. Petr Kolář – GŘ ČD Praha)
PDF file
1.3MB
9:30 – 9:55 Současné otázky implementace ERMTS v Evropě
(Ing. Libor Lochman Ph.D. – CER Brusel)
PDF file
725.8kB
9:55 – 10:10 Rozvoj projektů ERMTS v železniční síti SŽDC
(Ing. Petr Varadinov - SŽDC Praha)
PDF file
1.4MB
10:10 – 10:35 Aktuální evropský stav a výhled v oblasti detekčních prostředků vlaku
(Ing. Karel Beneš Ph.D – VÚŽ Praha)
PDF file
193.4kB
10:35 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:25 Projekt ETCS L2 na železniční trati Kolín - Břeclav
(Ing. Petr Dorazil – AŽD Praha s.r.o.)
PDF file
1.4MB
11:25 - 11:50 Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC
(Ing. Marcel Klega – OAE SŽDC Praha)
PDF file
1.3MB
11:50 – 12:15 Diskuse k předneseným tématům
Polední přestávka
Blok 2
13:00 – 13:25 Technické inovace PZS firmy SaZ Plzeň
(Ing. František Fiala – První SaZ Plzeň a.s.)
PDF file
61.0kB
13:25 – 13:45 Elektronické PZS využívající počítač náprav PZS-12
(Přednáška firmy Starmon s.r.o.)
PDF file
856.1kB
13:45 – 14:10 Technická koncepce inovovaných výstražníků LED firmy Betamont Zvolen
(Ing František Gonda, Betamont Zvolen s.r.o., Doc. Ing. Ivan Konečný CSc., ZČU Plzeň)
PDF file
745.5kB
PDF file
2.5MB
14:10 – 14:30 Přestávka
14:30 – 14:55 Koncept bezpečnosti bezpečného elektrooptického dohlížecího obvodu železničního návěstidla s výkonovými svítivými diodami
(Ing. Petr Hloušek Ph.D, Doc. Ing. Ivan Konečný CSc., Ing. Jiří Poucha, ZČU Plzeň)
PDF file
331.4kB
14:55 – 15:20 Elektronika návěstní svítilny LED typu LLA-1
(Ing. Pavel Doubek – AŽD Praha s.r.o.)
PDF file
768.8kB
15:20 – 15:45 Technické parametry elektronické náhrady proudového relé I. bezpečnostní skupiny v dohlížecím obvodu výstražníku PZS
(Doc. Ing. Ivan Konečný CSc., ZČU Plzeň)
PDF file
147.5kB
15:45 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 22.5.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz