Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VIII
21. května 2013 - posluchárna EP 110
8:00 - 16:00 Registrace  
9:00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1
9:05 – 9:30 Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC – historický vývoj a současný stav
(Ivan Konečný - ZČU Plzeň)
PDF file
645.4kB
9:30 – 9:55 Vlakový zabezpečovač LS06 (mobilní část vlakového zabezpečovače typu LS)
(Libor Šimek - AŽD Praha)
PDF file
151.2kB
9:55 – 10:20 Vlakové zabezpečovače v METRU Praha, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva
(Milan Pecka - DP Praha)
PDF file
1.1MB
10:20 – 10:45 Studie možností dodatečného kódování VZ na tratích nevybavených autoblokem
(František Fiala - První SaZ Plzeň, Ivan Konečný - ZČU Plzeň)
PDF file
136.3kB
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:35 Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC
(Petr Varadinov - SŽDC Praha, Michal Stolín - VÚŽ Praha, Antonín Diviš - AŽD Praha)
PDF file PDF file PDF file
3.0MB, 595.4kB, 9.8MB
11:35 - 12:00 Současný stav zabezpečovací techniky v EU, výhled
(Libor Lochman - CER Brusel)
12:00 – 12:15 Diskuse k předneseným tématům
Polední přestávka
Blok 2
13:00 – 13:35 Současné problémy spojené s životním cyklem moderních elektronických zabezpečovacích zařízení, aneb „Quo Vadis“ současná zabezpečovací technika?
(Karel Beneš - VÚŽ Praha, Václav Chudáček - Ex VÚŽ Praha, Ivan Konečný - ZČU Plzeň)
PDF file
129.0kB
13:35 – 14:00 Počítač náprav FAdC firmy Frauscher
(Ing . Jiří Skružný - Signalbau Přerov)
PDF file
2.0MB
14:00 – 14:25 Nadstandardní zkoušky odolnosti železničního návěstidla využívajícího LED technologie vůči EMI
(Michal Pavel, Lubomír Štangler - AŽD Praha)
PDF file
2.1MB
14:25 – 14:45 Přestávka
14:45 – 15:10 Koncept spolehlivého kvazibodového spouštěcího prvku výstrahy PZS
(Ivan Konečný - ZČU Plzeň)
PDF file
373.3kB
15:10 – 15:35 Inovované a nové typy kolejových obvodů s přijímačem EFCP
(Petr Hloušek - ZČU Plzeň, Jiří Konečný - Starmon Choceň)
PDF file
489.2kB
15:35 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 23.5.2013 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz