Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX
21. května 2014 - posluchárna EP 110
8:00 - 16:00 Registrace  
9:00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1
9:05 – 9:35 Historický vývoj reléových zabezpečovacích zařízení u ČSD v období let 1950 až 1990
(Petr Lapáček - SUDOP Praha)
PDF file
1.01MB
9:35 – 10:00 První dispečerská centralizace v trati Plzeň - Cheb
(Milan Kraft - SZT Cheb)
PDF file PPT file PPT file
97.4kB 5.1MB 4.3MB
10:05 – 10:30 Specifika zabezpečovací techniky v METRU Praha
(Milan Pecka - DP Praha)
PDF file PDF file PDF file
PDF file PDF file PDF file PDF file
875.6kB 175.7kB 1.2MB 1.3MB 954.1kB 1.1MB 139.3kB
10:30 – 11:00 Diskuse k bloku přednášek
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Postup prací na realizaci projektů ETCS v síti SŽDC
(Petr Varadinov - SŽDC Praha, Antonín Diviš - AŽD Praha, Michal Stolín - VÚŽ Praha)
PDF file PDF file PDF file PDF file
3.0MB 913.0kB 391.6kB 1.7MB
12:00 - 12:20 Řízení provozu na vedlejších tratích
(Petr Kolář - SŽDC Praha)
PDF file
1.7MB
Přestávka
Blok 2
13:15 – 13:35 Současné problémy moderních elektronických zabezpečovacích zařízení, aneb „Quo Vadis“ současná zabezpečovací technika? - druhá část
(Karel Beneš - VÚŽ Praha, Václav Chudáček - Ex VÚŽ Praha, Ivan Konečný - ZČU Plzeň)
PPT file PDF file
805.0kB 560.8kB
13:35 – 14:00 Aplikace výkonových LED v návěstní optice
(Vladimír Štorek - Starmon Choceň)
PDF file
743.3kB
14:00 – 14:25 Návěstní svítilna AŽD typu LLA-2
(Pavel Doubek - AŽD Praha)
PDF file
912.8B
14:25 – 14:45 Přestávka
14:45 – 15:10 TZZ typu AH-88A s dodatečným kódováním KO – poznatky z přípravy a realizace stavby
(František Fiala - První SaZ Plzeň)
PDF file
9.5MB
15:10 – 15:30 Inovace relé typu NMŠ
(Ladislav Havel - DUO Opočno)
PDF file PPF file
1.4MB 3.5MB
15:35 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 14.5.2014 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz