Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy

Odborný seminář

K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X
20. května 2015 - posluchárna EP 110
8:00 - 16:00 Registrace  
9:00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1
9:05 – 9:35 Historický vývoj elektronizace zabezpečovacích zařízení u ČSD a ČD
Ivan Konečný (ZČU, Plzeň)
PDF file
680.0kB
9:35 – 10:05 Automatizace spádovišť, historie, současný stav
Zdeněk Hájek (důchodce), Karel Schee, Jiří Žilka (První Signální a.s., Ostrava)
PDF file
577.3kB
10:05 – 10:35 Současný stav systémů pro detekci vlaku na železniční dopravní cestě
Milan Karban (SŽDC, Praha)
PDF file
1.1MB
10:35 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům – aktuální stav a trendy
Karel Beneš (VÚŽ, Praha)
PDF file
3.3MB
11:30 - 11:50 Jsou moderní kolejové obvody perspektivní v porovnání s počítači náprav?
Václav Chudáček (ex VUŽ Praha), Ivan Konečný (ZČU, Plzeň)
PDF file
76.4kB
11:50 – 12:10 Diskuse
Přestávka
Blok 2
13:15 – 13:40 Vybavení zkušebního centra VUZ Velim technologií pro testování ETCS
Jan Patrovský (AŽD, Praha)
PDF file
1.4MB
13:40 – 14:05 Centralizovaný diagnostický systém „STAR“
Jaroslav Mládek (Starmon, Choceň)
PDF file
3.2MB
14:05 – 14:30 Jednotné obslužné pracoviště – varianty pro zahraničí
Pavel Fiala (AŽD, Praha)
PDF file
2.5MB
14:30 – 14:45 Přestávka
14:45 – 15:10 Vývoj a aplikace nových elektronických doplňků v PZS typu PZZ-K
František Fiala (První SaZ, Plzeň)
PDF file
2.2MB
15:10 – 15:35 Inovace paralelních kolejových obvodů s izolovanými styky
Petr Hloušek (ZČU Plzeň), Jiří Konečný (Starmon Choceň)
PDF file
878.5kB
15:35 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 14.5.2015 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz