Logo-part-1
Navigace : FEL > Katedry > KAE
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KAE - Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Vedení katedry :
Vedoucí: doc. dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
Zástupce: doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D.
Tajemník: Ing. Václav Koucký, CSc.
Sekretářka: Hana Březinová
Kontakty :
Telefon:  
Mail:  
Image
Oddělení :
OEI Oddělení elektroniky
OTM Oddělení telekomunikací a multimediální techniky
Profil katedry :
Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací garantuje studium oborů Elektronika a telekomunikace (bakalářský), Elektronika a sdělovací technika (magisterský), Elektronika a aplikovaná informatika (magisterský), Telekomunikační a multimediální systémy (magisterský) a Dopravní elektroinženýrství (magisterský, zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika). Od akademického roku 1996/7 bude otevřeno další zaměření „Automobilová elektronika“. Jedná se vesměs o obory, které se velmi rychle vyvíjejí a vyžadují od všech vyučujících trvalé sledování všech novinek a neustálé studium.
Zavádění nových učebních plánů a nových předmětů znamená zvýšenou pracovní zátěž pro všechny pracovníky. Přesto se dařilo úspěšně pracovat i na poli výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry měli celkem 62 publikací, formou kontraktů pracovali na vývoji pro 4 firmy (Škoda Auto a.s., Kostal s.r.o., EBIS Engineering SRN, ZAT a.s. divize Controls).
Velmi důležitou akcí katedry je organizování každoroční mezinárodní konference Applied Electronics. Jedná se o setkání odborníků v širokém spektru aplikované elektroniky. V roce 2005 bylo předneseno celkem 90 referátů. Konference byla technicky sponzorována organizací IEEE, The IEE a zúčastnili se jí odborníci z celého světa – ze Slovenska, USA, Anglie, Německa, Řecka, Turecka, Rumunska, Indie).
Obory vědecké činnosti :
 • počítačové návrhy analogových a číslicových systémů
 • vývoj speciálních počítačových karet
 • vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači
 • využití programovatelných logických polí FPGA, simulace a programování ve VHDL
 • programování v asembleru a C, vývoj aplikačních programů pro jednočipové mikropočítače
 • realizace systémů umělé inteligence a neuronové sítě
 • vývoj impulsní napájecí techniky, nabíjecí techniky a měničových systémů
 • číslicové zpracování signálů, aplikace se signálovými procesory
 • vývoj elektronického zařízení pro medicínu
 • vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem
 • problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících a zabezpečovacích systémů
 • výzkum prostředků pro prokazování bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů
 • zpracování a přenos dat, audio signálů a video signálů
 • telekomunikační systémy
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
KAE
 
Další detaily
 
Garantované obory
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 5.8.2009 Garant : Vedoucí ktd. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz