Logo-part-1
Navigace : FEL > Katedry > KEV
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KEV - Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky

Vedení katedry :
Vedoucí: prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
Zástupce: doc. Ing. Josef Červený, CSc.
Tajemník: doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.
Sekretářka: Věra Hebrová
Kontakty :
Telefon:  
Mail:  
WebServer:  http://kev.zcu.cz
Image
Oddělení :
ODT Oddělení dopravní techniky
OMS Oddělení elektromechanických systémů
OVE Oddělení výkonové elektroniky a regulační techniky
Profil katedry :
Katedra zajišťuje výuku základních předmětů z oblastí výkonové elektroniky, elektrických strojů a pohonů, elektrické trakce a řídících a regulačních obvodů výkonových elektronických a elektromechanických systémů na elektrotechnické fakultě ZČU. Zároveň zabezpečuje výuku některých předmětů i na dalších fakultách univerzity. Činnost katedry se profiluje ve 3 oblastech - jedná se o části, plně pokrývající požadavky na pedagogickou a odbornou činnost katedry. Oddělení výkonové elektroniky a regulační techniky se orientuje na výuku při návrhu a užití výkonových polovodičových systémů. Základem jsou elektronické disciplíny a základy automatizační a regulační techniky. Společně se znalostmi elektromechanických systémů vedou studenta ke schopnostem aplikovat elektronické systémy v široké průmyslové praxi. Oblast zabývající se elektromechanickými systémy připravuje studenty jednak v základních disciplinách, jakými jsou elektrické stroje, tak i v předmětech specializovaných na konstrukční práce s vyžitím moderních konstrukčních a diagnostických metod. Se získanými znalostmi elektronických a měřících systémů mají absolventi nejlepší předpoklady splnit v praxi nároky kladené na konstruktérské práce. Poslední oblastí činnosti katedry je dopravní technika. Výzkumná i pedagogická činnost vychází z dlouhodobé spolupráce katedry s podniky, zabývajícími se vývojem elektrických dopravních prostředků. Absolvent je schopen aplikovat znalosti elektroniky (výkonové i řídící) a elektromechanických systémů pro dopravní zařízení. Katedra garantuje výuku +ELE, +ELT, +AEL (v bakalářském studiu) a +PE (v magisterském studiu) dle nové struktury studia na FEL. Kromě toho se podílí na garanci zaměření oboru +DE - zaměření Elektrická trakce. V doktorandském studiu se katedra podílí na výchově studentů v oborech DELT (Elektrotechnika) a DELN (Elektronika). Při přípravě učebních plánů a náplni jednotlivých předmětů spolupracuje katedra s významnými průmyslovými podniky regionu, kam každoročně odchází mnoho absolventů. Rovněž témata bakalářských a diplomových prací jsou zadávána zejména z průmyslu. Samozřejmostí je práce studentů doktorského studia na projektech řešených v praxi. Katedra je vybavena moderní přístrojovou, měřící a diagnostickou technikou. V nových halových laboratořích jsou studenti seznamováni s obsluhou výkonových elektronických zařízení a složitých elektromechanických systémů. Ve specializovaných učebnách PC je k dispozici vybavení pro výuku konstruktérů (AutoCAD, SolidWorks, Cosmos, Matlab, FEMM aj.).
Obory vědecké činnosti :
  • -výzkum moderních principů elektromechanických přeměn, využití nových materiálů a reluktančních principů
  • -vývoj nových zapojení výkonových polovodičových měničů (zaměřeno zejména na elektrickou trakci)
  • -vývoj regulačních obvodů pro pohony s asynchronním motorem napájeným do statoru i do rotoru
  • - vývoj řídicích systémů a algoritmů pro elektrické pohony na bázi signálových procesorů (DSP)
  • -vyšetřování negativních účinků polovodičových měničů na napájecí síť a na motory, elektromagnetická kompatibilita v nízkofrekvenčním rušení
  • -problémy rozběhu velkých synchronních motorů a projektování regulačních pohonů s asynchronními motory
  • - matematické modelování elektrických strojů, nové metody řešení magnetických polí s využitím výpočetní techniky a speciálního SW
  • - moderní metody měření na elektrických strojích s využitím elektronických měřících a diagnostických zařízení
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
KEV
 
Další detaily
 
Garantované obory
 
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 5.8.2009 Garant : Vedoucí ktd. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz