Logo-part-1
Navigace : FEL > Katedry > KTE
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KTE - Katedra teoretické elektrotechniky

Vedení katedry :
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.
Tajemník: Ing. Lenka Šroubová, Ph.D.
Sekretářka: Helena Houdková
Kontakty :
Telefon:  
Mail:  
WebServer:  http://maxwell.fel.zcu.cz/
Image
Oddělení :
OIN Oddělení informatiky
OTE Oddělení teoretické elektrotechniky
Profil katedry :
Katedrální server Faraday
Katedra zabezpečuje výuku ve dvou základních oblastech: teoretická elektrotechnika (teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole) a výpočetní technika (programování v elektrotechnice, informační technologie) jak v bakalářském, tak v magisterském stupni. Katedra rovněž garantuje některé speciální předměty v jednotlivých oborech studia a výuku na Fakultě aplikovaných věd a Fakultě strojní. V rámci doktorandského studia jsou vypsány předměty v oboru Teoretická elektrotechnika jak pro doktorandy studující na KTE, tak pro doktorandy z ostatních kateder. Pracovníci katedry připravili v r. 2005 program a učební texty pro kurs Užití Matlabu a počítačové simulace pro analýzu elektrických obvodů v angličtině, tento týdenní kurs probíhal v roce 2005 na FH Regensburg a pro velký zájem tamních studentů je pořádán pravidelně dvakrát ročně. Na katedru byli přijati dva noví pedagogičtí pracovníci a dva doktorandi. V letošním roce naše katedre pořádá již 10. ročník mezinárodní konference AMTEE. Pracovníci katedry se účastní mnoha mezinárodních konferencí, publikují v mezinárodních odborných časopisech.
Obory vědecké činnosti :
  • analýza stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí v lineárním i nelineárním prostředí (dvojdimen¬sionální a trojdimensionální úlohy) včetně důsledků, které tato pole vyvolávají (silové působení, namáhání izolačních soustav, výpočet parametrů apod.)
  • řešení sdružených úloh více fyzikálních polí, která se vzájemně ovlivňují
  • problémy elektromagneticko-metalurgické, speciálně indukční ohřev a následné kalení
  • problémy magneto-hydrodynamické, míchání roztaveného kovu magnetickým polem
  • použití integrálních rovnic pro analýzu elektromagnetických polí
  • teorie stability magneticky levitovaných tuhých a kapalných objektů
  • návrh radiálních i axiálních ložisek vytvořených soustavou permanentních magnetů
  • analýza a syntéza složitých obvodových systémů, lineárních i nelineárních, v ustáleném a v přechodném stavu
  • optimalizační problémy v elektrotechnice (aplikace jedno- i víceparametrových optimalizačních metod)
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 5.8.2009 Garant : Vedoucí ktd. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz