Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
Katedra + funkce KAE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
georg@kae.zcu.cz
+420 37763 4200 (vedoucí katedry)
+420 37763 4142
+420 37763 4275
EK503 (RICE)
Fakta
Člen Katedry aplikované elektroniky, Fakulta elektrotechnická.
Člen státní zkušební komise pro obhajoby diplomních prací.
Vědecká a výzkumná činnost
Analogové a číslicové elektronické obvody a systémy a jejich aplikace v řízení, měření, medicíně i v jiných oblastech. Vývoj a aplikace mikropočítačů, SW i HW. Vývoj měřících přístrojů s nízkou spotřebou. Překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Organizování odborných konferencí.
Praxe v cizině
pravidelné stáže v USA, New Jersey, Dover, Nuclear Research Corporation ( v současné době stáž 06/01 až 12/02)
Odborná kvalifikace
1975 Ing., Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň
1993 Dr., AVČR - ÚRE
1975-1976 asistent, Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň.
1976-1977 asistent řídící techniky, Západočeské energetické závody.
1977-1990 odborný asistent, Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň.
1991-dosud docent, Západočeská univerzita, Plzeň.
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz