Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D.
Katedra + funkce KAE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
skalaj@kae.zcu.cz
+420 37763 4204 (zástupce vedoucího katedry)
+420 37763 4247
+420 37763 4287 (lab. základů elektroniky 1)
EK508 (KAE)
EU502 (KAE)
Fakta
Docent na Katedře aplikované elektroniky, Fakulta elektrotechnická.
Vědecká a výzkumná činnost
Elektromagnetická kompatibilita elektronických zařízení. Analogové a číslicové elektronické obvody a systémy a v jejich aplikace v řízení a měření.
Praxe v cizině
Firma Nuclear Research Corporation, Dover, NJ, USA, 1998
Firma Hasow, Norimberk, SRN, 1991
Technická univerzita Chemnitz, SRN, 1989
Vysoká škola technická, Gabrovo, Bulharsko, 1988
Odborná kvalifikace
1979 Ing. , Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň
1999 Ph.D. , Západočeská univerzita, Plzeň
1979-1980 Zkušební technik, Škoda a.s., Plzeň
1980-1983 Pracovník pro vědu, Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň
1984-1990 Odborný asistent, Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň.
1991-2002 Odborný asistent, Západočeská univerzita, Plzeň.
2003 Docent, Západočeská univerzita, Plzeň.
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz