Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Josef Červený, CSc.
Katedra + funkce KEV - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
cerveny@kev.zcu.cz
+420 37763 4453
EK208 (KEV)
Vědecká a výzkumná činnost
Návrh a konstrukce elektrických strojů
Tepelné a ventilační problémy elektrických strojů
Technické využití supravodivosti
Využití permanentních magnetů v elektrických strojích
Modelování magnetických polí v elektrických strojích.
Praxe v cizině
Krátkodobé studijní pobyty: 1963 Politechnika Varšava
1979 Technická VŠ Brašov
Odborná kvalifikace
1993 - Doc., VŠSE Plzeň, obor elektrické stroje
1983 - CSc., VŠSE Plzeň, obor elektrické stroje
1962 - Ing., VŠSE Plzeň, obor elektrické stroje
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz