Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
Katedra + funkce KEV - Vedoucí
Akademické postavení Profesor
Kontakt
kus@kev.zcu.cz
+420 37763 4400 (vedoucí katedry)
+420 37763 4425
EK216 (KEV)
Fakta
2001 - 2003 : proděkan FEL pro vědu
2001 - dosud : člen kolegia děkana FEL
2001 - dosud : člen vědecké rady FEL
2003 - dosud : vedoucí katedry KEV
2006 - 2010 : proděkan FEL pro rozvoj
Vědecká a výzkumná činnost
výkonová elektronika, elektrické pohony
elektromagnetická kompatibilita (EMC) výkonových elektronických systémů, vyšetřování vlivu měničů na síť i na napájená zařízení, měření harmonických, způsoby minimalizace harmonických, činnost měničů při poruchách v síti
Praxe v cizině
Universität Chemnitz, SRN, 2001 - 2007, vždy 1 týden po 2 přednáškách
FH Muenchen, SRN, 1998, vyzvaná přednáška
FH Muenchen, SRN, 1993, vyzvaná přednáška
Universität Klagenfurt, Rakousko, 1992, 1 týden
Universität Erlangen, SRN, 1989, 2 měsíce
Odborná kvalifikace
1981 Ing., VŠSE Plzeň, obor silnoproudá elektrotechnika
1981 - 1983 : stipendista, VŠSE Plzeň
1983 - 1984 : lektor, VŠSE Plzeň
1984 - 1995 : odborný asistent, VŠSE Plzeň,ZČU Plzeň
1989 CSc., VŠSE Plzeň, obor elektrické pohony a el.trakce
1995 Doc., ZČU Plzeň, obor elektrické pohony a el.trakce
1995 - 2004 : docent,ZČU Plzeň
2004 : Prof., ZČU Plzeň, obor elektrotechnika
2004 - dosud : profesor na KEV
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz