Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
Ing. Václav Koucký, CSc.
Katedra + funkce KAE - Tajemník
Akademické postavení Odborný asistent
Kontakt
koucky@kae.zcu.cz
+420 37763 4203 (tajemník katedry)
+420 37763 4283 (lab. analogových systémů 2)
+420 37763 4235
+420 37763 4298 (lab. analogových systémů 1)
EL509 (KAE)
EK504 (KAE)
EL511 (KAE)
Fakta
Odborný asistent Katedry aplikované elektroniky.
Tajemník Katedry aplikované elektroniky.
Vědecká a výzkumná činnost
Analogové a číslicové elektronické obvody a systémy a v jejich aplikace v řízení, měření. Vývoj a aplikace mikropočítačů, SW i HW. Vývoj systémů pásových integračních vah. Čidla.
Praxe v cizině
1990 - MEI Moskva - studijní pobyt 1 měsíc
Odborná kvalifikace
1981 Ing. , Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň  
1981-1984 Asistent, Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň.
1984-1990 Odborný asistent, Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň.
1990- Odborný asistent, Západočeská univerzita, Plzeň.
1990- CSc., ÚRE Praha, Radioelektronika
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz