Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.
Katedra + funkce KEE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
dvorsky@kee.zcu.cz
+420 37763 . (zástupce vedoucího katedry)
+420 37763 4321
EK306 (KEE)
Vědecká a výzkumná činnost
Činnost
Praxe v cizině
1996 stáž na Brunel University v Londýně (5 týdnů)
2000 odborná cesta po JAR (měsíc) - společnost ESKOM (energetické výrobny, centrální energetický dispečink), Capt Town University
Odborná kvalifikace
1980-81 technik - Západočeské energetické závody
1982-84 interní aspirant - VŠSE Plzeň
1984-dosud odborný asistent - VŠSE,ZČU v Plzni, katedra elektroenergetiky
1991-92 Management study University Twente Enschede
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz