Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
Katedra + funkce KAE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
hammer@kae.zcu.cz
+420 37763 4005 (proděkan nebo zástupce ředitele ústavu)
+420 37763 . (zástupce ředitele)
+420 37763 4116
+420 37763 4282 (lab. napájecí techniky a EMC)
+420 37763 4245
EC303 (RICE)
EL507 (KAE)
EK506 (KAE)
Fakta
Děkan Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni
člen vědecké rady FEL, člen vědecké rady ZČU,
člen oborové rady Mikroelektronika, ČVUT Praha
Vědecká a výzkumná činnost
Napájecí technika, analogová elektronika, elektronické napájecí a nabíjecí zdroje.
Vývoj a realizace prototypových síťových impulsních napájecích zdrojů do výkonu 1kW. Vývoj a realizace nabíjecích systémů pro nejčastěji používané akumulátory.
Návrhy a konstrukce měničů DC/AC s obdélníkovým a sinusovým výstupem. Analogové a číslicové elektronické obvody a systémy, jejich aplikace v řízení, měření a v jiných oblastech. Vývoj a aplikace mikropočítačů zejména pro napájecí a zálohovací systémy. Vývoj přístrojů s nízkou spotřebou
Praxe v cizině
1997 - stáž v New Jersey, Dover, Nuclear Research Corporation
Odborná kvalifikace
1989 – 1994 interní doktorand na VŠSE v Plzni
1994 - zaměstnanec ZČU v Plzni
1994 - 1999 odborný asistent na ZČU v Plzni
1999 - obhájena disertační práce, Ph.D. ZČU v Plzni
1999 - 2003 odborný asistent na ZČU v Plzni
2003 - obhájena habilitační práce, Doc. ZČU v Plzni, KAE
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz