Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
Katedra + funkce KET - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
hamacek@ket.zcu.cz
+420 37763 4500 (vedoucí katedry)
+420 37763 4533 (vedoucí katedry)
+420 37763 4115 (vedoucí týmu Materiálový výzkum)
+420 37763 4582 (lab.vývojová TE)
+420 37763 4584 (laboratoř plošných spojů 3)
+420 37763 4583 (laboratoř plošných spojů 2)
+420 37763 4592 (laboratoř technologie elektroniky)
EK416 (KET)
EC303 (RICE)
EL408 (KET)
EL418 (KET)
EL416 (KET)
EU402 (KET)
Fakta
vedoucí oddělení technologie elektroniky
Vědecká a výzkumná činnost
Technologie elektroniky
CAD-CAM
Substráty - organické, kompozitní, keramické
Mikrovia (fotovia)
Vložené součástky
Senzory
Praxe v cizině
Delší zahraniční stáže neabsolvoval.
Odborná kvalifikace
1989 - Ing. VŠSE Plzeň, obor elektronika
1989 - VŠSE Plzeň - KTK, pracovník pro vědu
1990 - VŠSE Plzeň - KAE, asistent
1992 - ZČU v Plzni - KAE, odborný asistent
1999 - ZČU v Plzni - KET, odborný asistent
2000 - Ph.D. ZČU Plzeň, obor elektronika
2008 - doc. ZČU v Plzni, obor elektronika
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz