Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Katedra + funkce KEV - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Odborný asistent
Kontakt
rezacek@kev.zcu.cz
+420 37763 4475
EK204 (KEV)
Fakta
tajemník fakulty od roku 2003 do roku 2018
tajemník katedry od roku 1996 do roku 2003
člen Rady vysokých škol od roku 2000
od roku 2015 člen předsednictva RVŠ
do roku 2003 místopředseda Komise pro tvůrčí činnost studentů,
od roku 2003 člen Ekonomické komise RVŠ)
Člen AS ZČU v letech 1998 - 2016
člen Rozpočtové komise AS ZČU od 2014 dosud,
Člen AS FEL v letech 1998 - 2002 (2000 - 2002 předseda AS FEL)
Člen AS ZČU v letech 1998 - 2002 kde pracoval v Ekonomické komisi
Člen AS ZČU v letech 2008 - dosud člen Ekonomické komise
Člen komise GRAS v letech 2008 - dosud
V letech 1994 až 1997 předseda propagační komise FEL.
Je členem Státní zkušební komise Elektrické stroje a přístroje a bakalářského studijního programu Elektrotechnika.
Od roku 1996 do 2013 je členem Redakční rady Univerzitních novin ZČU.
Od roku 1998 vedoucí CAD laboratoře KES (KEV)
Od 1.1.2013 do 30.6.2015 členem projektu KREDO MŠMT
Vědecká a výzkumná činnost
Od r. 2008 přednáší předmět KEV/PEZ, od roku 2013 je garantem předmětu Projektování elektrotechnických zařízení.
Od r. 1994 přednáší předmět Počítačová podpora konstruování KEV/PPK, jehož je i garantem.
Od r. 2005 přednáší předmět Programování v silnoproudé elektrotechnice KEV/PRSE, jehož je i garantem.
Od r. 2002 spolupřednáší předmět Technická dokumentace KEV/TD, od roku 2013 je garantem předmětu KEV/TD
Spoluautorem vysokoškolských skript z oboru techniky vysokého napětí a oboru elektrických přístrojů. V r. 1999 obhájil doktorskou práci "Analýza metod a vybavení pro řešení elektromagnetických polí ve vztahu k výstavbě elektrických výbojů " . Autorem a spoluautorem článků ve sbornících odborných vědeckých konferencí.
Praxe v cizině
Delší zahraniční stáže neabsolvoval.
Odborná kvalifikace
1982 - Ing., VŠSE Plzeň, obor silnoproudá elektrotechnika
1982 - asistent na KES(KEV) VŠSE
1993 - odborný asistent dosud
1999 - Ph.D., ZČU v Plzni, obor elektrické stroje
2016 kurz APUA - Správní řízení na VŠ
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz