Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
Katedra + funkce KEE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
nohac@kee.zcu.cz
+420 37763 4300 (vedoucí katedry)
+420 37763 4343
EK314 (KEE)
Vědecká a výzkumná činnost
Zaměrení na výpočtovou analýzu ustálených a především přechodných dějů v energetice s využitím simulačních metod výpočetní technikou. Měření časových závislostí elektrických parametrů pomocí výpočetní techniky s následnou analýzou. Široká spolupráce s ČEZ, ZČE a dalšími subjekty při řešení praktických problémů.
Praxe v cizině
Delší zahraniční stáže neabsolvoval.
Odborná kvalifikace
Vzdělání:
1980÷84 Gymnázium v Chebu
1984÷89 inženýrské studium na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni Katedra elektroenergetiky
obor: Elektroenergetika zaměření: Výroba a rozvod elektrické energie
diplomní práce: „Předpověď zatížení elektrizační soustavy"
1991÷99 doktorandské studium na ZČU v Plzni-externí forma Katedra elektroenergetiky obor: Energetika zaměření: Přenos a rozvod elektrické energie obhájena disertační práce „Obecný model alternátoru pracujícího do tvrdé sítě"
2007 habilitace v oboru Elektroenergetika, téma "Simulační analýzy přechodných dějů v elektrizační soustavě"
Praxe:
1989 VŠSE Plzeň stipendista KEE-FEL
1991÷99 ZČU v Plzni technik pro výpočetní techniku KEE-FEL
1999÷2007 ZČU v Plzni odborný vysokoškolský asistent KEE-FEL
2008÷současnost ZČU v Plzni docent v oboru elektroenergetika na katedře KEE-FEL
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz