Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
Ing. Lenka Šroubová, Ph.D.
Katedra + funkce KTE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Odborný asistent
Kontakt
lsroubov@kte.zcu.cz
+420 37763 4603 (tajemník katedry)
+420 37763 4623
EK602 (KTE)
Fakta
odborná asistentka na Katedře teoretické elektrotechniky FEL ZČU v Plzni
členka rozvrhové komise FEL
Odborná kvalifikace
2003 - dosud odborná asistentka ZČU Plzeň, FEL, KTE
2007 - 2010 rodičovská dovolená
2002 - 2010 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,
studijní program: Elektrotechnika a informatika, obor: Elekroenergetika, doktorské studium
2002 - 2003 asistentka ZČU Plzeň, FEL, KTE
2001 - 2002 OSVČ
1996 - 1999 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,
studijní obor: Technická ekologie, bakalářské studium
1996 - 2000 rodičovská dovolená
1991 - 1996 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,
studijní obor: Elektroenergetika, inženýrské studium
1987 - 1991 Gymnázium Plzeň, Opavská ul.
studijní obor: matematika a fyzika
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz