Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
Katedra + funkce KET - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Docent
Kontakt
tupa@ket.zcu.cz
+420 37763 4008 (proděkan nebo zástupce ředitele ústavu)
+420 37763 4129
+420 37763 4105 (interní controlling)
+420 37763 4531
EC315 (RICE)
EU216 (KET)
Fakta
2010 - dosud: proděkan pro rozvoj fakulty
2007 - školitel doktorského studia
2006 - 2010: tajemník katedry
2006 - dosud: člen legislativní komise AS ZČU
2005 - dosud: člen řešitelského týmu výzkumného záměru "Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice"
2004 - 2005: tajemník Akademického senátu FEL
2002 - dosud: člen komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Komerční elektrotechnika;
1998 - 2002: zástupce studentů v AS FEL (1998-2002), v AS ZČU (2000-2002), v kolegiu děkana (1998-2000) a v kolegiu rektora (2000 - 2002), člen ekonomicko rozpočtové komise AS ZČU (2000 - 2002);
Vědecká a výzkumná činnost
Řízení technologických procesů - modelování a simulace procesů nástroji ARIS, měření výkonnosti a diagnostika procesů
Technologie a diagnostika v elektronice
Management a podnikání v elektrotechnice
IT management a řízení bezpečnosti IS, analýza rizik
Autorské a průmslové právo, a právo informačních a komunikačních systémů, zabezpečení a ochrana osobních údajů
Praxe v cizině
2007 - Španělsko, týdenní pobyt na Universidade de Vigo v rámci mez. spolupráce
2006 - Velká Británie, 5 týdenní pobyt na University of Birmingham
2006 - Německo, krátkodobý pobyt na TU Chemnitz v rámi programu Erasmus
2005 - Španělsko, týdenní výukový pobyt na Universidade de Vigo v rámci programu Erasmus
2002 - Španělsko, studijní pobyt na Universidade de Vigo
Odborná kvalifikace
2009 Doc., obor Elektrotechnika, Fakulta elektrotechnická ZČU
2002 - 2006 Ph.D. Fakulta eletrotechnická ZČU, obor Elektronika, disertační práce obhájena na téma: CQT - nová metodika řízení technologických procesů
2/2006 absolvování kurzu ITIL Foundation
12/2004 „BS 7799 Lead Auditor“, certifikát BSI Management Systems, United Kingdom;
10/2004 kurz interních auditorů jakosti, EZÚ Praha;
11/2004 školení v oblasti modelování procesů "ARIS Easy Design", IDS Scheer ČR;
01/2004 kurz „Strukturální fondy Evropské unie“, IREAS Praha;
12/2003 „Process Innovation Manager“, IQNet Attestation;
12/2003 kurz „Manažer pro systémy řízení obchodování po internetu a bezpečnost informačních systémů podle ISO/IEC 7799“, projekt EU Digi-Q, CQS Praha;
06/2003 certifikační zkouška 4.stupně „Lektor-konzultant“, ATKM Brno
05/2002 jazyková zkouška ze španělského jazyka na Universidade de Vigo, Španělsko;
1997 - 2002 Ing. Fakulta elektrotechnická ZČU, obor Komerční elektrotechnika, certifikátový program Metrologie a diagnostika elektrických zařízení;
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz