Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D.
Katedra + funkce KEV - Tajemník
Akademické postavení Odborný asistent
Kontakt
drabek@kev.zcu.cz
+420 37763 4403 (tajemník katedry)
+420 37763 4437
+420 37763 4147
EK214 (KEV)
Vědecká a výzkumná činnost
Elektromagnetická kompatibilita - nízkofrekvenční rušení
Výkonová elektronika
Elektrické pohony
Odborná kvalifikace
2011 - doc. Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
2004 - Ph.D. Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
2000 - Ing. Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz