Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
Katedra + funkce KEV - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Profesor
Kontakt
pero@rice.zcu.cz
+420 37763 4000 (děkan nebo ředitel ústavu)
+420 37763 . (ředitel)
+420 37763 4406 (KEV odd. výkon. elektron. a regulační tech.)
+420 37763 4443
+420 37763 4110
+420 37763 4100 (ředitel RICE)
+420 37763 4122 (vedoucí týmů Výkonová elektronika a pohony a Energetika a průmyslové systémy)
EK203 (KEV)
EU214 (KEV)
EZ304 (RICE)
Fakta
2010- dosud: Proděkan pro vědu a strategii a statutární zástupce děkana FEL  
 
2010- dosud: Vědecký ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)  
 
2006- dosud: Vedoucí Oddělení výkonové elektroniky a regulační techniky  
 
Členství v odborných mezinárodních organizacích:  
 
The Institut of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  
European Power Electronics and Drives Association (EPE)  
EPE-PEMC Council  
Vědecká a výzkumná činnost
Výkonová elektronika
Elektrické pohony a jejich regulace
Teorie řízení
Mikroprocesorové řídící systémy (zejména s digitálními signálovými procesory)
Praxe v cizině
09/2006: Vyzvaný přednáškový pobyt - Helsinki University of Technology, Finsko  
04 - 09/2003: Groupe ESIEE Paris, Francie  
2002: University of Maribor, Maribor, Slovinsko  
 
Krátkodobé pracovní pobyty:  
napr. EU, USA, Kanada, Australie, Taiwan  
Odborná kvalifikace
2000 - Ing. - Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, obor: Komerční elektotechnika  
2004 - Ph.D. - Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, obor: Elektronika  
2007 - doc. - Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, obor: Elektrotechnika  
2012 - prof. - Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, obor: Elektronika  
 
Vybraná významná mezinárodní odborná ocenění:  
 
- Best Session Paper Award on the symposium IEEE IECON 2012, Montreal, Canada  
- Best Student Paper Award on the symposium EPE-PEMC 2010, Ohrid, Macedonia  
- Best Dialogue Paper Award on the symposium EDPE 2007, High Tatras, Slovakia  
- The Best Paper Award on the symposium EPE-PEMC 2006, Portoroz, Slovenia, 09/2006  
- International Award for paper on the conference IEEE Bologna PowerTech 2003, Bologna, Italia, 06/2003 (High Quality Paper)  
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
 
Předměty denního studia:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz