Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Photo
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.
Katedra + funkce KTE - Člen katedry/oddělení
Akademické postavení Asistent
Kontakt
vkotlan@kte.zcu.cz
+420 37763 4604 (zástupce vedoucího katedry)
+420 37763 4651
EK613 (KTE)
Praxe v cizině
2006 - tří měsíční studijní pobyt v UK, Brunel University
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
 
Předměty denního studia:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2009 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz