Logo-part-1
Navigation : FEL > For our Students > Mobilities
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Mobility studentů

Image
Programy umožňující studium v zahraničí:
  • Zahraniční stáže
  • Odborné studium
  • Studium jazyků
Standardní programy Přehled standardních programů mobilit studentů
Databáze zájemců Pro studenty - možnost projevit zájem o studium v zahraničí
Novinky a aktuální nabídka
Prezentace_Stipendium nadace Mummertovych.pdf[113kB]  6.10.2006
Stipendia nadace Mummertových pro držitele bakalářského titulu, popř. absolventy magisterského studia, kteří mají zájem o získání dvojího diplomu.Stipendium nadace Mummertových je určeno pro talentované studenty s manažerským potenciálem.K 1.10.
Document format
PDF Print
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 17.4.2013 Guarantee : Vicedean IT Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz