Logo-part-1
Navigace : FEL > Našim studentům > Mobility studentů > Mobility - std. programy
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Standardní programy mobilit Určeno pro ...
CEEPUS Pro studenty od druhého ročníku po doktorandy
Po Evropské Unii
ERASMUS Pro studenty od druhého ročníku po doktorandy
Po Evropské Unii
FREE MOVERS Pro kohokoliv s finanční spoluúčastí
Po celém světě
Vládní stipendia MŠMT Pro kohokoliv s finanční spoluúčastí
Po celém světě
IAESTE Pro kohokoliv kdo studuje
Po celém světě
Další informace najdete na oddělení zahraničních vztahů ZČU
TimeSquare panorama
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Mobility - std. programy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 17.4.2013 Garant : Proděkan IT Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz