Logo-part-1
Navigation : FEL > For our Students > Mobilities > Mobilities - programs
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3
Standardní programy mobilit Určeno pro ...
CEEPUS Pro studenty od druhého ročníku po doktorandy
Po Evropské Unii
ERASMUS Pro studenty od druhého ročníku po doktorandy
Po Evropské Unii
FREE MOVERS Pro kohokoliv s finanční spoluúčastí
Po celém světě
Vládní stipendia MŠMT Pro kohokoliv s finanční spoluúčastí
Po celém světě
IAESTE Pro kohokoliv kdo studuje
Po celém světě
Další informace najdete na oddělení zahraničních vztahů ZČU
TimeSquare panorama
Document format
PDF Print
Links
Mobilities - programs
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 17.4.2013 Guarantee : Vicedean IT Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz