Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

EAT - Elektronika a telekomunikace

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2612R019-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Elektronika a telekomunikace je zaměřen na výchovu bakaláře se širokým teoretickým, všeobecně technickým i odborným elektrotechnickým základem, tak aby absolventi byli schopni aplikačního využívání elektronických systémů a řešení běžných praktických problémů, a to za pomoci moderní výpočetní a měřící techniky. Studenti získají základní přehled ve všech oblastech elektrotechniky a hlubší znalosti o elektronických a telekomunikačních systémech. Seznámí se se současnými materiály a technologiemi používanými v elektronice, s vlastnostmi a uplatněním elektronických součástek a systémů, se základy telekomunikačních systémů, s počítači a programováním. Absolventi oboru získají solidní základ pro navazující magisterské studium především v oblasti elektroniky a telekomunikační techniky.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část představuje prezentaci a obhajobu závěrečné bakalářské práce, druhou částí je zkouška ze dvou státnicových předmětů - Elektronické systémy a sdělovací technika, který sdružuje profilové předměty oboru a Elektrotechnika, který je tvořen z vybraných mimooborových předmětů elektrotechnického a všeobecně technického základu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
5
6 6
7
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
7
8 8
9 9
10
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
10
11
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
15
16
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
16
17 17
18 18
19 19
20
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
 3kr    1+2+0
Elektrická měření 1
KET/EM1 Jiří Švarný zp
20
21 21
22
Povinně volitelné předměty 1. r. EAT min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 zp
3kr KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
22
23
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice
KET/POET Vlastimil Skočil zp
23
24 24
25 25
26
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
26
27 27
28 28
29 29
30 30
31
Povinně volitelné předměty 1. r. EAT min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 (ZS) zp
3kr KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
31
32
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
32
33 33
34 34
35
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
35
36
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
36
37 37
38 38
39
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
39
40 40
41
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
41
42 42
43 43
44
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
44
45
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
45
46 46
47
Povinně volitelné předměty 1. r. EAT min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 zp
3kr KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
47
48 48
49
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
49
50 50
51 51
52 52
53 53
54
 3kr    1+2+0
Elektrická měření 1
KET/EM1 Jiří Švarný zp
54
55 55
56 56
57
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice
KET/POET Vlastimil Skočil zp
57
58 58
59 59
60
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
60
61 61
62 62
63 63
64 64
65
Povinně volitelné předměty 1. r. EAT min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 (ZS) zp
3kr KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
65
66 66
67 67
68 68
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Matematika 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link zp+zk
 4kr    2+2+0
Programování v elektronice
KAE/PEL Jiří Basl zp
1
2 2
3 3
4 4
5
 4kr    2+2+0
Matematika 4
KMA/M4E Out Link Marek Brandner Out Link zp
 4kr    2+2+0
Signály a soustavy
KAE/SAS Milan Štork zp+zk
5
6 6
7 7
8 8
9
 5kr    3+1+0
Fyzika pro FEL 1
KFY/FYFE1 Out Link Jaroslav Vlček Out Link zp+zk
 3kr    2+1+0
Fyzika pro FEL 2
KFY/FYFE2 Out Link Jaroslav Vlček Out Link zp+zk
9
10 10
11 11
12
 6kr    3+2+0
Analogové elektronické systémy R
KAE/AESR Václav Koucký zp+zk
12
13 13
14
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
14
15 15
16 16
17
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
17
18
 5kr    2+2+0
Teorie elektromagnetického pole
KTE/TEMP Pavel Karban zp+zk
18
19 19
20 20
21
 5kr    2+2+0
Elektrická měření 2
KET/EM2 Jiří Švarný zp+zk
21
22 22
23
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
23
24 24
25 25
26
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
26
27 27
28
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
28
29 29
30
 4kr    2+2+0
Matematika 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link zp+zk
30
31
 4kr    2+2+0
Programování v elektronice
KAE/PEL Jiří Basl zp
31
32 32
33 33
34
 4kr    2+2+0
Matematika 4
KMA/M4E Out Link Marek Brandner Out Link zp
34
35
 4kr    2+2+0
Signály a soustavy
KAE/SAS Milan Štork zp+zk
35
36 36
37 37
38
 5kr    3+1+0
Fyzika pro FEL 1
KFY/FYFE1 Out Link Jaroslav Vlček Out Link zp+zk
38
39
 3kr    2+1+0
Fyzika pro FEL 2
KFY/FYFE2 Out Link Jaroslav Vlček Out Link zp+zk
39
40 40
41 41
42
 6kr    3+2+0
Analogové elektronické systémy R
KAE/AESR Václav Koucký zp+zk
42
43
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
43
44 44
45 45
46
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
46
47 47
48
 5kr    2+2+0
Teorie elektromagnetického pole
KTE/TEMP Pavel Karban zp+zk
48
49 49
50
 5kr    2+2+0
Elektrická měření 2
KET/EM2 Jiří Švarný zp+zk
50
51 51
52 52
53
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
53
54 54
55
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
55
56 56
57 57
58
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
58
59 59
60 60
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 4kr    2+2+0
Základy sdělovací techniky
KAE/ZST Jiří Masopust zp+zk
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
1
2 2
3
 3kr    2+1+0
Optické komunikace
KAE/OK Out Link Petr Hloušek zp+zk
3
4 4
5
 4kr    1+3+0
Programování pro embedded systémy
KAE/PPES Petr Weissar zp+zk
5
6
 3kr    2+1+0
Audiovizuální technika
KAE/AVT Out Link Jiří Masopust zp
6
7 7
8 8
9
 5kr    2+2+0
Pohony a výkonová elektronika
KEV/PVE Václav Kůs zp+zk
 4kr    3+1+0
Přehled elektroenergetiky
KEE/PEE Karel Noháč zp+zk
9
10 10
11 11
12 12
13
 4kr    2+2+0
Mikroprocesory a počítače
KAE/MPP Jiří Pinker zp+zk
13
14
 4kr    2+2+0
Přenos informací
KAE/PI Vjačeslav Georgiev zp+zk
14
15 15
16 16
17
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
17
18
 3kr    2+1+0
Navrhování elektronických zařízení
KET/NELZ Aleš Hamáček zp+zk
18
19 19
20
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z EAT
KAE/ZSEAT Jiří Skála zp
20
21
 6kr    3+2+0
Číslicové elektronické systémy R
KAE/CESR Jiří Pinker zp+zk
21
22 22
23
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika
KAE/SBET Jiří Hammerbauer szv
23
24
 0kr    0+0+0
Elektronika a telekomunikace
KAE/SBETK Jiří Hammerbauer szv
24
25
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
25
26 26
27
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
27
28 28
29
 4kr    2+2+0
Základy sdělovací techniky
KAE/ZST Jiří Masopust zp+zk
29
30 30
31
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
31
32 32
33
 4kr    1+3+0
Programování pro embedded systémy
KAE/PPES Petr Weissar zp+zk
 3kr    2+1+0
Optické komunikace
KAE/OK Out Link Petr Hloušek zp+zk
33
34 34
35 35
36
 3kr    2+1+0
Audiovizuální technika
KAE/AVT Out Link Jiří Masopust zp
36
37
 5kr    2+2+0
Pohony a výkonová elektronika
KEV/PVE Václav Kůs zp+zk
37
38 38
39
 4kr    3+1+0
Přehled elektroenergetiky
KEE/PEE Karel Noháč zp+zk
39
40 40
41 41
42
 4kr    2+2+0
Přenos informací
KAE/PI Vjačeslav Georgiev zp+zk
42
43
 4kr    2+2+0
Mikroprocesory a počítače
KAE/MPP Jiří Pinker zp+zk
43
44 44
45 45
46
 3kr    2+1+0
Navrhování elektronických zařízení
KET/NELZ Aleš Hamáček zp+zk
46
47
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
47
48 48
49
 6kr    3+2+0
Číslicové elektronické systémy R
KAE/CESR Jiří Pinker zp+zk
49
50
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z EAT
KAE/ZSEAT Jiří Skála zp
50
51 51
52 52
53
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika
KAE/SBET Jiří Hammerbauer szv
53
54
 0kr    0+0+0
Elektronika a telekomunikace
KAE/SBETK Jiří Hammerbauer szv
54
55
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty EAT min. 0 kr.
  0 2 KMA/SDP Out Link Seminář - diferenciální počet 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
0 LS 4 KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp Jan Škorpil
0 ZS 2 UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
0 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
0 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
0 ZS 4 KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku 2+2+0 zp+zk Petr Weissar
0 LS 3 KAE/SVSE Out Link Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 zp Jiří Pinker
0 3 KSP/ÚŽP Out Link Úvod do práva životního prostředí 2+0+0 zp+zk Vojtěch Stejskal Out Link
0 ZS 5 KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 5 KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp Petr Řezáček
0 ZS 5 KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk Zbyněk Martínek
0 ZS 3 KTE/MVFT Out Link Modelování ve vysokofrekvenční technice 2+1+0 zp David Pánek
0 ZS 4 KEE/EKO1 Ekologie 1 2+1+0 zp+zk Eduard Ščerba
0 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
0 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
C Doporučené výběrové předměty EAT min. 0 kr.
  0 2 KMA/SDP Out Link Seminář - diferenciální počet 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
0 LS 4 KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp Jan Škorpil
0 ZS 2 UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
0 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
0 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
0 ZS 4 KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku 2+2+0 zp+zk Petr Weissar
0 LS 3 KAE/SVSE Out Link Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 zp Jiří Pinker
0 3 KSP/ÚŽP Out Link Úvod do práva životního prostředí 2+0+0 zp+zk Vojtěch Stejskal Out Link
0 ZS 5 KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 5 KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp Petr Řezáček
0 ZS 5 KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk Zbyněk Martínek
0 ZS 3 KTE/MVFT Out Link Modelování ve vysokofrekvenční technice 2+1+0 zp David Pánek
0 ZS 4 KEE/EKO1 Ekologie 1 2+1+0 zp+zk Eduard Ščerba
0 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
0 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz