Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

ELE - Elektrotechnika a energetika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2602R007-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Elektrotechnika a energetika je zaměřen na výchovu bakaláře se širokým teoretickým, všeobecně technickým i odborným elektrotechnickým základem, tak aby absolventi byli schopni navrhování, konstruování, měření a aplikačního využívání elektrotechnických součástí i celků a to za pomoci moderní výpočetní, či měřící techniky. V rámci studia oboru elektrotechnika je možné si zvolit jedno ze tří zaměření: elektromechanické přeměny energie, průmyslová elektronika, elektroenergetika. V těchto zaměřeních se studenti podrobněji seznámí s principy, vlastnostmi a uplatněním elektrických strojů a přístrojů, se současnými materiály a technologiemi používanými v elektrotechnice, s projektováním a realizací regulačních elektrických pohonů, s elektronickými prvky a s aplikací výkonové elektroniky, dále s výrobou, rozvodem a užitím elektrické energie, se světelnou a tepelnou technikou. Absolventi oboru získají jednak solidní základ pro navazující magisterské studium především v oblasti elektrotechniky, ale najdou i uplatnění v praxi jako provozní nebo servisní vysokoškolsky vzdělaní odborníci a konstruktéři v různých provozech elektrotechnických výrobních , distribučních a obchodních firem a společností.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkoušky se skládá ze dvou částí: první část představuje prezentaci a obhajobu závěrečné bakalářské práce, druhou částí je zkouška ze dvou státnicových předmětů. První předmět Elektrotechnika sdružuje profilové předměty oboru, druhý předmět Obecná elektrotechnika je tvořen výběrem z vybraných mimooborových předmětů elektrotechnického a všeobecně technického základu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
5
6 6
7
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
7
8 8
9 9
10
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
10
11
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15
 3kr    1+2+0
Elektrická měření 1
KET/EM1 Jiří Švarný zp
15
16
 2kr    2+0+0
Ochrana životního prostředí
KEE/OŽP Jan Škorpil zp
16
17 17
18
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice
KET/POET Vlastimil Skočil zp
18
19 19
20
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
20
21
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
21
22 22
23 23
24
Povinně volitelné předměty 1. r. ELE min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
24
25 25
26
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
26
27 27
28 28
29 29
30 30
31
Povinně volitelné předměty 1. r. ELE min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
31
32 32
33 33
34 34
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Matematika 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link zp+zk
 4kr    3+1+0
Elektroenergetika 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 4kr    2+2+0
Matematika 4
KMA/M4E Out Link Marek Brandner Out Link zp
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
5
6 6
7
 3kr    2+1+0
Elektrické přístroje 1
KEE/EPR1 Zdeněk Vostracký zp
7
8 8
9
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
9
10
 5kr    2+2+0
Teorie elektromagnetického pole
KTE/TEMP Pavel Karban zp+zk
10
11 11
12 12
13
 6kr    4+2+0
Technická fyzika pro FEL
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link zp+zk
13
14 14
15
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
15
16 16
17 17
18 18
19
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
19
20
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
20
21 21
22 22
23
 5kr    2+2+0
Elektrická měření 2
KET/EM2 Jiří Švarný zp+zk
 5kr    2+2+0
Základy elektroniky
KAE/ZEK Jiří Skála zp+zk
23
24 24
25 25
26 26
27 27
28
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
28
29 29
30 30
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 4kr    2+2+0
Výkonová elektronika
KEV/VE Pavel Drábek zp+zk
 2kr    2+0+0
Elektrotechnické normy a předpisy
KEV/ENP Anna Kotlanová zp
1
2 2
3
 4kr    2+2+0
Elektrické pohony
KEV/EP Karel Zeman zp+zk
3
4 4
5
 6kr    3+2+0
Teorie elektrických strojů 1
KEV/TES1 Bohumil Skala zp+zk
5
6 6
7
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z ELE
KEV/ZSELE Bohumil Skala zp
7
8 8
9 9
10
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
10
11
 3kr    2+1+0
Úvod do sdělovací techniky
KAE/UST Jiří Masopust zp+zk
11
12 12
13
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika
KEV/SBET Out Link Václav Kůs szv
13
14
 2kr    1+1+0
Základy mikroekonomie
KEM/ZMI Out Link Jiří Beck Out Link zp+zk
 0kr    0+0+0
Elektromechanika, pohony a energetika
KEV/SBEPE Out Link Václav Kůs szv
14
15
Blok ELE4 min. 3 kr.
4kr KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 zp+zk
3kr KEE/SVT Out Link Světelná technika 2+1+0 zp
4kr KEE/SES Spolehlivost energ. systémů 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 zp
15
16
Blok ELE1 min. 5 kr.
5kr KAE/AES Out Link Analogové elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/EE2 Out Link Elektroenergetika 2 2+2+0 zp+zk
16
17 17
18
Blok ELE5 min. 4 kr.
4kr KEE/EPRS Out Link Elektrické přístroje v SE 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 zp+zk
4kr KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 zp+zk
18
19 19
20 20
21
Blok ELE2 min. 4 kr.
5kr KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/CES Číslicové elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
21
22
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
22
23 23
24 24
25
Blok ELE3 min. 5 kr.
5kr KEE/EPRE Out Link Elektrické přístroje v EE 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
25
26 26
27 27
28 28
29 29
30
Blok ELE5 min. 4 kr.
4kr KEE/EPRS Out Link Elektrické přístroje v SE 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
5kr KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 (LS) zp+zk
30
31 31
32 32
33 33
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty ELE min. 0 kr.
  0 2 KMA/SDP Out Link Seminář - diferenciální počet 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
0 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
0 2 KEV/SVE Out Link Seminář z výkonové elektroniky 0+0+2 zp Pavel Drábek
0 LS 3 KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp Jiří Masopust
0 ZS 3 KEV/ATE1 Out Link Automatizační technika v el.pohonech 1 1+2+0 zp Pavel Drábek
0 ZS 2 KEV/SRT Out Link Seminář z regulační techniky 0+0+2 zp Martin Janda
0 2 KEV/SIM Out Link Simulace elektron. a mechatron. systémů 0+0+2 zp Jiří Fořt
0 LS 2 KEV/SEP Out Link Seminář z elektických pohonů 0+0+2 zp Martin Pittermann
0 3 KSP/ÚŽP Out Link Úvod do práva životního prostředí 2+0+0 zp+zk Vojtěch Stejskal Out Link
0 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
0 ZS 5 KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 5 KEE/TOO Technika ochrany ovzduší 2+2+0 zp+zk Jan Škorpil
0 ZS 4 KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
0 LS 3 KEE/TOV Technika ochrany vod 2+1+0 zp Jan Škorpil
0 ZS 5 KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 zp+zk Petr Preuss
0 ZS 3 KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice 1+2+0 zp Pavel Štekl
0 LS 5 KTE/OLE Out Link Optimalizace v elektrotechnice 2+2+0 zp+zk Ivo Doležel
0 ZS 5 KTE/MMEM Matematické modely v elektromagnetismu 2+2+0 zp+zk Ivo Doležel
0 ZS 3 KTE/MVFT Out Link Modelování ve vysokofrekvenční technice 2+1+0 zp David Pánek
0 LS 3 KEV/ATE2 Out Link Automatizační technika v el.pohonech 2 1+2+0 zp Pavel Drábek
0 LS 4 KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp Jan Škorpil
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 ZS 3 KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 zp Jiří Skála
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
0 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz