Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

TEK - Technická ekologie

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 3904R015-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je připravit odborné pracovníky s teoretickými, všeobecně technickými, odbornými elektrotechnickými znalostmi a zároveň se znalostmi techniky a problematiky ochrany životního prostředí nejen v rámci současných potřeb, ale s důrazem na budoucí efektivní rozvoj tohoto interdisciplinárního oboru. Důraz je kladen na elektrotechnická zařízení využívaná při identifikaci a vyhodnocování ekologických parametrů a na ekologické důsledky elektrotechnických oborů. Zároveň je studium přípravou pro navazující magisterské studium především v oblasti elektrotechniky a příbuzných oborů nebo v oblasti ekologie a životního prostředí.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část tvoří prezentace a obhajoba závěrečné bakalářské práce a druhou částí je zkouška ze dvou státnicových předmětů. První předmět Technická ekologie sdružuje profilové předměty oboru a druhý předmět Elektrotechnika a energetika je tvořen výběrem ze základních elektrotechnických předmětů a všeobecně technického základu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
5
6 6
7
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
7
8 8
9 9
10
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
10
11
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
15
16
 2kr    2+0+0
Ochrana životního prostředí
KEE/OŽP Jan Škorpil zp
16
17 17
18
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
18
19 19
20
 3kr    2+1+0
Zdrav.probl.živ.prostředí
KEE/ZP Zdeněk Zloch Out Link zp
20
21 21
22
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
22
23
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
23
24
 3kr    2+1+0
Zdroje a výroba elektrické energie
KEE/ZVE Jan Škorpil zp
24
25 25
26 26
27
Povinně volitelné předměty 1. r. TEK min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
27
28
Povinně volitelné předměty 1. r. TEK min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
28
29 29
30 30
31 31
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 5kr    2+2+0
Elektrická měření
KET/EM Out Link Aleš Voborník zp+zk
 4kr    2+2+0
Ekologie 2
KEE/EKO2 Eduard Ščerba zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 2kr    1+1+0
Elektrochemie
KTE/ECH Pavel Štekl zp
5
6
 4kr    2+1+0
Ekologie 1
KEE/EKO1 Eduard Ščerba zp+zk
6
7
 4kr    2+1+0
Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE
KTE/TE2K Marcela Ledvinová zp+zk
7
8 8
9 9
10
 4kr    2+2+0
Matematika 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link zp+zk
10
11
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
11
12 12
13
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
13
14
 6kr    4+2+0
Technická fyzika pro FEL
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link zp+zk
14
15 15
16 16
17 17
18
 5kr    2+2+0
Základy elektroniky
KAE/ZEK Jiří Skála zp+zk
18
19 19
20
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
20
21 21
22 22
23
 4kr    3+1+0
Elektroenergetika 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal zp+zk
23
24
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
24
25 25
26 26
27
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
27
28 28
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 3kr    2+1+0
Úvod do sdělovací techniky
KAE/UST Jiří Masopust zp+zk
 3kr    2+1+0
Technika ochrany vod
KEE/TOV Jan Škorpil zp
1
2 2
3 3
4
 4kr    2+2+0
Chemie
KCH/CH Out Link Vladimír Sirotek Out Link zp+zk
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice
KET/POET Vlastimil Skočil zp
4
5 5
6 6
7
 2kr    2+0+0
Elektrotechnické normy a předpisy
KEV/ENP Anna Kotlanová zp
7
8
 5kr    3+1+0
Technologie odpadového hospodářství
KEE/TOH Jan Škorpil zp+zk
8
9
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
9
10 10
11 11
12
 3kr    2+0+0
Úvod do práva životního prostředí
KSP/ÚŽP Out Link Vojtěch Stejskal Out Link zp+zk
12
13
 5kr    2+2+0
Měření fyzikálních složek živ. prostředí
KET/MFŽP Olga Tůmová zp+zk
13
14 14
15
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
15
16 16
17 17
18
 2kr    1+1+0
Základy mikroekonomie
KEM/ZMI Out Link Jiří Beck Out Link zp+zk
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z TEK
KEE/ZSTEK Jan Škorpil zp
18
19 19
20
 3kr    1+2+0
Aplikace počítačů v elektrotechnice
KTE/APE Pavel Štekl zp
20
21
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika
KEE/SBET Out Link Zdeněk Vostracký szv
21
22
 0kr    0+0+0
Technická ekologie
KEE/SBTEK Out Link Zdeněk Vostracký szv
22
23
 5kr    2+2+0
Technika ochrany ovzduší
KEE/TOO Jan Škorpil zp+zk
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
23
24 24
25 25
26 26
27 27
28
blok TEK1 min. 3 kr.
3kr KEE/MPP Měření parametrů prostředí 1+2+0 zp
4kr KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 zp+zk
28
29 29
30 30
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty TEK min. 0 kr.
  0 2 KMA/SDP Out Link Seminář - diferenciální počet 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
0 4 KMA/M4E Out Link Matematika 4 2+2+0 zp Marek Brandner Out Link
0 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
0 ZS 4 KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
0 LS 3 KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp Jiří Tupa
0 LS 3 KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp Jiří Masopust
0 LS 4 KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk Pavel Prosr
0 ZS 5 KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 zp+zk Petr Preuss
0 ZS 3 KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 zp Lenka Šroubová
0 ZS 5 KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp Petr Řezáček
0 ZS 3 KFU/ZUC Out Link Základy účetnictví 1+1+0 zp Marie Černá Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 ZS 3 KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 zp Jiří Skála
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
0 ZS 3 KEE/BIE Out Link Bioenergetika 2+1+0 zp Eduard Ščerba
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz