Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KOE - Komerční elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2602R010-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Komerční elektrotechnika vychovává bakaláře se širokým teoretickým základem i všeobecným elektrotechnickým přehledem doplněným o základní poznatky z oblasti managementu a ekonomiky a o jazykovou přípravu tak, aby absolvent byl schopen jak vykonávání odborné elektrotechnické činnosti, tak jejího řízení. Zároveň je toto studium velmi dobrou průpravou pro studium v navazujících magisterských studijních programech, zejména elektrotechnického a podobného zaměření.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby závěrečné bakalářské práce a ze zkoušky z předmětů Elektrotechnika a Řízení procesů v elektrotechnice. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a aplikační oblast elektrotechnického a všeobecně technického základu. Cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát jak v reálných řešeních problémů praxe, tak i při pokračování v dalším magisterském studiu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
5
6 6
7
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
7
8 8
9 9
10
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
10
11
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
15
16
 2kr    2+0+0
Ochrana životního prostředí
KEE/OŽP Jan Škorpil zp
16
17 17
18
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice 1
KET/POET1 Jiří Tupa zp+zk
18
19 19
20
 3kr    0+2+0
Případové studie
KET/PRS Petr Kašpar zp
20
21
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
21
22 22
23
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
23
24 24
25 25
26 26
27
Povinně volitelné předměty 1. r. KOE min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
27
28
Povinně volitelné předměty 1. r. KOE min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
28
29 29
30 30
31 31
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Matematika 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link zp+zk
 3kr    2+1+0
Inovativní technologie v elektrotech. 1
KET/ITE1 Out Link Aleš Hamáček zp
1
2 2
3 3
4
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
4
5
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
5
6 6
7
 4kr    2+1+0
Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE
KTE/TE2K Marcela Ledvinová zp+zk
7
8 8
9
 5kr    2+2+0
Elektrická měření
KET/EM Out Link Aleš Voborník zp+zk
9
10 10
11
 5kr    2+2+0
Základy elektroniky
KAE/ZEK Jiří Skála zp+zk
11
12 12
13 13
14
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
14
15 15
16
 4kr    3+1+0
Elektroenergetika 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal zp+zk
16
17 17
18
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
18
19 19
20
 3kr    2+1+0
Elektrické přístroje 1
KEE/EPR1 Zdeněk Vostracký zp
20
21
 6kr    4+2+0
Technická fyzika pro FEL
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link zp+zk
21
22 22
23
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
23
24 24
25 25
26 26
27
blok KOE1 min. 2 kr.
2kr KFI/KSK Out Link Kultura společenské komunikace 2+0+0 zp
3kr KFU/ZUC Out Link Základy účetnictví 1+1+0 zp
27
28
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
28
29 29
30
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
30
31 31
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 4kr    2+1+0
Měření a zkoušení el. zařízení
KET/MZEK František Steiner zp+zk
 4kr    3+1+0
Provoz elektrotechnických podniků
KET/PREP Vlastimil Skočil zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 2kr    1+1+0
Základy mikroekonomie
KEM/ZMI Out Link Jiří Beck Out Link zp+zk
 3kr    2+1+0
Tržní aspekty segmentu elektrotechnika
KET/TASE Out Link Jiří Tupa zp
5
6 6
7
 3kr    2+1+0
Úvod do sdělovací techniky
KAE/UST Jiří Masopust zp+zk
7
8
 2kr    2+0+0
Elektrotechnické normy a předpisy
KEV/ENP Anna Kotlanová zp
8
9 9
10
 3kr    1+2+0
Aplikace počítačů v elektrotechnice
KTE/APE Pavel Štekl zp
 2kr    1+1+0
Elektrochemie
KTE/ECH Pavel Štekl zp
10
11 11
12
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
12
13
 5kr    3+1+0
Finanční a nákladová informatika
KIV/FIE Out Link Pavel Nový Out Link zp+zk
13
14 14
15
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z KOE
KET/ZSKOE Out Link Vlastimil Skočil zp
15
16 16
17 17
18
 4kr    3+1+0
Výrobní a technologické procesy
KET/VTP Out Link Pavel Trnka zp+zk
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika
KET/SBET Out Link Vlastimil Skočil szv
18
19
 0kr    0+0+0
Komerční elektrotechnika
KET/SBKOE Out Link Vlastimil Skočil szv
19
20
blok KOE3 min. 4 kr.
4kr KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp
4kr KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp
3kr KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp
20
21 21
22
blok KOE2 min. 6 kr.
5kr KEE/EE2 Out Link Elektroenergetika 2 2+2+0 zp+zk
5kr KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 zp+zk
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/AES Out Link Analogové elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 zp+zk
5kr KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 zp+zk
6kr KAE/ELN Out Link Elektronika 3+2+0 zp+zk
4kr KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk
5kr KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 zp+zk
3kr KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 zp
22
23 23
24
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty KOE min. 0 kr.
  0 2 KMA/SDP Out Link Seminář - diferenciální počet 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
0 4 KMA/M4E Out Link Matematika 4 2+2+0 zp Marek Brandner Out Link
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 3 KSP/ÚŽP Out Link Úvod do práva životního prostředí 2+0+0 zp+zk Vojtěch Stejskal Out Link
0 LS 3 KEE/SVT Out Link Světelná technika 2+1+0 zp Karel Noháč
0 ZS 5 KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 5 KEE/TOH Technologie odpadového hospodářství 3+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 ZS 5 KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp Petr Řezáček
0 ZS 5 KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk Zbyněk Martínek
0 LS 2 KTE/VEZ Out Link Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 zp Pavel Karban
0 ZS 5 KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk Petr Řezáček
0 LS 4 KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 zp Jiří Basl
0 LS 4 KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk Emil Dvorský
0 ZS 4 KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk Jiří Laurenc
0 LS 5 KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 zp+zk Václav Mentlík
0 LS 4 KET/PELZ Out Link Projektování elektronických zařízení 1+2+0 zp Aleš Hamáček
0 LS 4 KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk Karel Zeman
0 ZS 3 KTE/MVFT Out Link Modelování ve vysokofrekvenční technice 2+1+0 zp David Pánek
0 ZS 4 KEE/EKO1 Ekologie 1 2+1+0 zp+zk Eduard Ščerba
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 ZS 3 KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 zp Jiří Skála
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
3 LS 3 KET/BEP Out Link Bakalář v elektrotechnické praxi 2+1+0 zp Jiří Tupa
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz