Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

EI - Elektronika a aplikovaná informatika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2612T016-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Elektronika a informatika je zaměřen na výchovu inženýrů s hlubokým teoretickým i odborným základem. Absolventi jsou schopni řešit úlohy vývoje a výzkumu zejména v oblastech řídících a informačních systémů, programování a aplikací počítačů, zpracování a přenosu signálů, zpracování dat. Používá se při tom jak teoretický aparát, tak i návrhové metody využívající výpočetní techniku. Absolvent dobře ovládá technickou angličtinu slovem i písmem a je schopen komunikovat i v hovorové angličtině. Částečně zvládá i druhý (volitelný) světový jazyk.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část představuje prezentaci a obhajobu diplomové práce, druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů: Elektronické součástky a systémy, Počítače a programování, Řídící a informační systémy.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Číslicové zpracování signálů
KAE/CZS Vladimír Pavlíček zp+zk
 5kr    3+2+0
Řídící a informační sběrnice
KAE/RIS Kamil Kosturik zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5 5
6
 5kr    2+2+0
Senzory a akční členy
KAE/SAC Václav Koucký zp+zk
6
7
 5kr    3+2+0
Syntéza elektronických systémů 1
KAE/SYS1 Jiří Pinker zp+zk
7
8 8
9 9
10 10
11
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
11
12
 4kr    2+2+0
Programovatelné logické obvody
KAE/PLO Martin Poupa zp+zk
12
13 13
14
 4kr    2+2+0
Elektronické napájecí zdroje
KAE/ENZ Jiří Hammerbauer zp+zk
14
15 15
16
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
16
17 17
18
Povinně volitelný blok matematiky M2 min. 4 kr.
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
3kr KMA/DMB Out Link Diskrétní matematika B 2+1+0 zp+zk
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
 5kr    2+2+0
Syntéza elektronických systémů 2
KAE/SYS2 Vjačeslav Georgiev zp+zk
18
19 19
20 20
21 21
22
1. oborový blok - (označení EI 1) min. 4 kr.
4kr KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/EMCH Elektromechanika 2+2+0 zp+zk
22
23
2. oborový blok - (označení EI 2) min. 4 kr.
4kr KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu 2+2+0 zp+zk
5kr KFY/AFY Out Link Aplikovaná fyzika 3+1+0 zp+zk
5kr KET/SPS Out Link Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
23
24 24
25 25
26
4. oborový blok - (označení EI 4) min. 5 kr.
5kr KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích 2+2+0 zp+zk
5kr KTE/TEVS Out Link Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 zp+zk
26
27
 5kr    3+2+0
Řídící a informační sběrnice
KAE/RIS Kamil Kosturik zp+zk
27
28 28
29 29
30 30
31
 6kr    3+2+0
Číslicové zpracování signálů
KAE/CZS Vladimír Pavlíček zp+zk
31
32
 5kr    2+2+0
Senzory a akční členy
KAE/SAC Václav Koucký zp+zk
32
33 33
34 34
35 35
36 36
37
 5kr    3+2+0
Syntéza elektronických systémů 1
KAE/SYS1 Jiří Pinker zp+zk
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
37
38 38
39 39
40
 4kr    2+2+0
Elektronické napájecí zdroje
KAE/ENZ Jiří Hammerbauer zp+zk
40
41 41
42
 4kr    2+2+0
Programovatelné logické obvody
KAE/PLO Martin Poupa zp+zk
42
43 43
44
 5kr    2+2+0
Syntéza elektronických systémů 2
KAE/SYS2 Vjačeslav Georgiev zp+zk
44
45 45
46
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
46
47 47
48
Povinně volitelný blok matematiky M2 min. 4 kr.
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
3kr KMA/DMB Out Link Diskrétní matematika B 2+1+0 zp+zk
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
48
49
2. oborový blok - (označení EI 2) min. 4 kr.
4kr KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu 2+2+0 zp+zk
5kr KFY/AFY Out Link Aplikovaná fyzika 3+1+0 zp+zk
5kr KET/SPS Out Link Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
49
50 50
51 51
52
1. oborový blok - (označení EI 1) min. 4 kr.
4kr KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/EMCH Elektromechanika 2+2+0 zp+zk
52
53 53
54 54
55 55
56
4. oborový blok - (označení EI 4) min. 5 kr.
5kr KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích 2+2+0 zp+zk
5kr KTE/TEVS Out Link Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 zp+zk
56
57 57
58 58
59 59
60 60
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Principy syntézy elektronických řídicích
KKY/PSR Out Link Miloš Schlegel Out Link zp+zk
 3kr    0+0+3
Soubor vyzvaných seminářů z EI
KAE/SVSE Out Link Jiří Pinker zp
1
2 2
3 3
4
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář EI 2
KAE/DSEI2 Out Link Jiří Pinker zp
4
5
 5kr    3+2+0
Užití počítačů v řízení
KAE/UPR Jiří Basl zp+zk
5
6 6
7
 0kr    0+0+0
Elektronické součástky a systémy
KAE/SNESE Jiří Hammerbauer szv
7
8
 0kr    0+0+0
Počítače a programování v elektronice
KAE/SNPPE Jiří Hammerbauer szv
8
9
 0kr    0+0+0
Přenos a zpracování signálu
KAE/SNPZS Jiří Hammerbauer szv
9
10
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář EI 1
KAE/DSEI1 Out Link Kamil Kosturik zp
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
10
11 11
12 12
13
3. oborový blok - (označení EI 3) min. 14 kr.
5kr KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky 2+2+0 zp+zk
5kr KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 zp+zk
4kr KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. 3+2+0 zp+zk
5kr KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 zp+zk
13
14 14
15
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
 3kr    0+0+3
Soubor vyzvaných seminářů z EI
KAE/SVSE Out Link Jiří Pinker zp
27
28 28
29
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
29
30
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář EI 2
KAE/DSEI2 Out Link Jiří Pinker zp
30
31 31
32 32
33
 0kr    0+0+0
Elektronické součástky a systémy
KAE/SNESE Jiří Hammerbauer szv
33
34
 4kr    2+2+0
Principy syntézy elektronických řídicích
KKY/PSR Out Link Miloš Schlegel Out Link zp+zk
 0kr    0+0+0
Počítače a programování v elektronice
KAE/SNPPE Jiří Hammerbauer szv
34
35
 0kr    0+0+0
Přenos a zpracování signálu
KAE/SNPZS Jiří Hammerbauer szv
35
36
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
36
37 37
38
 5kr    3+2+0
Užití počítačů v řízení
KAE/UPR Jiří Basl zp+zk
38
39 39
40 40
41
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
41
42 42
43
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář EI 1
KAE/DSEI1 Out Link Kamil Kosturik zp
43
44 44
45 45
46
3. oborový blok - (označení EI 3) min. 14 kr.
5kr KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky 2+2+0 zp+zk
5kr KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 zp+zk
4kr KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. 3+2+0 zp+zk
5kr KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 zp+zk
46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
60
61 61
62
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
62
63 63
64 64
65 65
66 66
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty oboru EI min. 0 kr.
  1 ZS 4 KET/MEL Out Link Molekulární elektronika 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
2 ZS 4 KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
1 LS 2 KAE/STS Out Link Seminář z techniky senzorů 0+0+2 zp Václav Koucký
0 ZS 3 KAE/SVST Out Link Soubor vyzvaných seminářů z TM 0+0+3 zp Jiří Masopust
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
0 ZS 5 KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk Václav Kůs
0 ZS 6 KAE/LE Lékařská elektronika 3+2+0 zp+zk Milan Štork
0 LS 3 KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
1 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
2 LS 3 KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp Jiří Masopust
1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
1 LS 4 KAE/DOK Out Link Detekční a opravné kódování,implementace 2+2+0 zp+zk Vjačeslav Georgiev
1 ZS 2 KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 zp Jiří Pinker
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 3 KAE/NIO Out Link Návrh integrovaných obvodů 0+2+0 zp Vjačeslav Georgiev
1 ZS 3 KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp Václav Kotlan
1 LS 3 KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp Lenka Šroubová
1 LS 3 KAE/ACZS Out Link Aplikace číslicového zpracování signálů 2+2+0 zp+zk Martin Poupa
C Doporučené výběrové předměty oboru EI min. 0 kr.
  1 ZS 4 KET/MEL Out Link Molekulární elektronika 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
2 ZS 4 KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
1 LS 2 KAE/STS Out Link Seminář z techniky senzorů 0+0+2 zp Václav Koucký
0 ZS 3 KAE/SVST Out Link Soubor vyzvaných seminářů z TM 0+0+3 zp Jiří Masopust
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
0 ZS 5 KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk Václav Kůs
0 ZS 6 KAE/LE Lékařská elektronika 3+2+0 zp+zk Milan Štork
0 LS 3 KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
1 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
2 LS 3 KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp Jiří Masopust
1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
1 LS 4 KAE/DOK Out Link Detekční a opravné kódování,implementace 2+2+0 zp+zk Vjačeslav Georgiev
1 ZS 2 KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 zp Jiří Pinker
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 3 KAE/NIO Out Link Návrh integrovaných obvodů 0+2+0 zp Vjačeslav Georgiev
1 ZS 3 KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp Václav Kotlan
1 LS 3 KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp Lenka Šroubová
1 LS 3 KAE/ACZS Out Link Aplikace číslicového zpracování signálů 2+2+0 zp+zk Martin Poupa
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz