Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

PE - Průmyslová elektronika a elektromechanika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2612T039-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Průmyslová elektronika a elektromechanika je zaměřen na výchovu inženýra se širokým a hlubokým teoretickým a všeobecně technickým základem, na získání solidních znalostí v řídící a výkonové elektronice, v elektromechanických systémech a v jejich vzájemné interakci. Absolventi získají přehled v jednotlivých elektrotechnických disciplinách, komplexní a hluboké znalosti ve studovaném oboru, tak aby byli schopni navrhování, konstruování, měření a aplikačního využívání elektrotechnických součástí i celků a to za pomoci moderní výpočetní a měřící techniky. Dokáží aplikovat znalosti z elektrotechnických materiálů a moderních technologií používaných ve slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice. Ve své tvůrčí činnosti dokáží uplatnit moderní poznatky z oblasti elektromagnetické kompatibility v nízkofrekvenční i vysokofrekvenční oblasti i znalosti z normalizační činnosti, spolehlivosti, diagnostiky a řízení jakosti.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část představuje prezentaci a obhajobu diplomové práce, druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů. První dva předměty Elektrické pohony a jejich regulace a Elektromechanické přeměny sdružují profilové předměty oboru, třetí předmět Obecná elektrotechnika je tvořen z vybraných mimooborových předmětů elektrotechnického zaměření.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
 5kr    2+2+0
Elektrodynamika pro PE
KTE/EDPE Out Link Ivo Doležel zp+zk
1
2 2
3
 4kr    2+2+0
Automatické řízení 1
KKY/AŘ1 Out Link František Tůma Out Link zp+zk
3
4 4
5 5
6
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
6
7
 5kr    2+2+0
Teorie elektrických strojů 2
KEV/TES2 Karel Hruška zp+zk
7
8 8
9
 5kr    3+2+0
Automatická regulace pohonů
KEV/ARP Karel Zeman zp+zk
9
10 10
11 11
12
 4kr    2+2+0
Pružnost a pevnost pro elektrotechniku
KME/PPE Out Link Tomáš Kroupa Out Link zp+zk
12
13 13
14
2. oborový blok oboru PE- (označení PE2) min. 9 kr.
5kr KEV/KPE Out Link Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/PVM Projektování výkonových měničů 2+2+0 zp+zk
6kr KEV/SES2 Stavba elektrických strojů 2 3+2+0 zp+zk
14
15 15
16
Povinně volitelný blok matematiky M1 min. 4 kr.
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
16
17 17
18 18
19 19
20
1. oborový blok oboru PE- (označení PE1) min. 5 kr.
5kr KEV/VES Out Link Výkonová elektronika - vybrané statě 3+2+0 zp+zk
6kr KEV/SES1 Stavba elektrických strojů 1 3+2+0 zp+zk
20
21 21
22 22
23
3. oborový blok oboru PE- (označení PE3) min. 4 kr.
4kr KEV/NFR Out Link Nízkofrekvenční rušení 3+1+0 zp+zk
4kr KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
23
24 24
25 25
26 26
27
4. oborový blok oboru PE- (označení PE4) min. 3 kr.
3kr KKY/AŘ2 Out Link Automatické řízení 2 2+1+0 zp+zk
4kr KEV/PRSE Out Link Programování v SE 2+2+0 zp
27
28 28
29 29
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář PE 1
KEV/DSPE1 Out Link Václav Kůs zp
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář PE 2
KEV/DSPE2 Out Link Václav Kůs zp
1
2 2
3 3
4
5. oborový blok oboru PE- (označení PE5) min. 10 kr.
6kr KAE/ELN Out Link Elektronika 3+2+0 zp+zk
5kr KEV/MRP Mikroprocesorové řízení pohonů 2+2+0 zp+zk
5kr KET/SDM Out Link Speciální diagnostické metody 3+2+0 zp+zk
3kr KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp
5kr KEV/PEP Projektování elektrických pohonů 3+2+0 zp+zk
Státnicové předměty PE I. - volba: 1 předmět min. 0 kr.
0kr KEV/SNEPP Out Link Elektrické pohony P 0+0+0 szv
0kr KEV/SNEPS Out Link Elektrické pohony S 0+0+0 szv
4
5
Státnicové předměty PE II. - volba: 1 předmět min. 0 kr.
0kr KEV/SNEMS Out Link Elektromechanické systémy 0+0+0 szv
0kr KEV/SNVE Out Link Výkonová elektronika 0+0+0 szv
5
6
9. oborový blok oboru PE- (označení PE9) min. 4 kr.
4kr KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 (ZS) zp+zk
6
7 7
8 8
9 9
10
10. oborový blok oboru PE- (označení PE10) min. 5 kr.
3kr KEE/ESV Out Link Elektrické světlo 2+1+0 zp+zk
4kr KEV/PSSE Perspektivní směry v SE 3+1+0 zp+zk
3kr KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 (ZS) zp+zk
6kr KEV/MRP2 Out Link Mikroprocesorové řízení pohonů 2 2+3+0 zp+zk
10
11 11
12 12
13 13
14
6. oborový blok oboru PE- (označení PE6) min. 4 kr.
5kr KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/SOV Out Link Spínací obvody výkonových součástek 2+2+0 zp+zk
5kr KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 zp+zk
5kr KEV/VPES Vybrané partie z elektrických strojů 2+2+0 zp
14
15
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
15
16 16
17 17
18
7. oborový blok oboru PE- (označení PE7) min. 5 kr.
5kr KEV/MZZ Měření a zkoušení el. zařízení 3+2+0 zp+zk
5kr KEV/VEP Out Link Vybrané statě z el. pohonů 3+2+0 zp+zk
18
19 19
20
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
20
21 21
22 22
23
8. oborový blok oboru PE- (označení PE8) min. 5 kr.
6kr KEV/TRP Trakční pohony 3+2+0 zp+zk
5kr KEV/MES Modelování elektrických strojů 3+2+0 zp
23
24 24
25 25
26 26
27 27
28
9. oborový blok oboru PE- (označení PE9) min. 4 kr.
4kr KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 zp+zk
28
29 29
30 30
31 31
32
10. oborový blok oboru PE- (označení PE10) min. 5 kr.
3kr KEE/ESV Out Link Elektrické světlo 2+1+0 (LS) zp+zk
4kr KEV/PSSE Perspektivní směry v SE 3+1+0 (LS) zp+zk
3kr KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 (LS) zp
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 zp+zk
6kr KEV/MRP2 Out Link Mikroprocesorové řízení pohonů 2 2+3+0 (LS) zp+zk
32
33 33
34 34
35 35
36 36
37
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
37
38 38
39
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
39
40 40
41 41
42 42
43 43
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty pro PE min. 0 kr.
  1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
2 LS 2 KEV/SARP Out Link Seminář z regulace pohonů 0+0+2 zp Martin Pittermann
1 ZS 4 KEV/MPE Out Link Mikrokontroléry v průmyslové elektronice 1+2+0 zp Jan Michalík
1 ZS 3 KEV/ATE1 Out Link Automatizační technika v el.pohonech 1 1+2+0 zp Pavel Drábek
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 3 KAE/SVSE Out Link Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 zp Jiří Pinker
0 ZS 3 KAE/SVST Out Link Soubor vyzvaných seminářů z TM 0+0+3 zp Jiří Masopust
0 ZS 4 KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
0 ZS 4 KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 zp+zk Eva Kučerová
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
0 ZS 5 KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 zp+zk Aleš Hamáček
0 LS 2 KTE/VEZ Out Link Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 zp Pavel Karban
1 ZS 6 KAE/CZS Číslicové zpracování signálů 3+2+0 zp+zk Vladimír Pavlíček
1 LS 4 KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje 2+2+0 zp+zk Jiří Hammerbauer
1 ZS 3 KEV/RT Out Link Regulační technika 2+1+0 zp Karel Zeman
1 LS 4 KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 zp+zk Jiří Pinker
1 LS 4 KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 zp Jiří Basl
0 ZS 6 KAE/LE Lékařská elektronika 3+2+0 zp+zk Milan Štork
0 LS 4 KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk Karel Zeman
0 LS 3 KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
0 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
2 LS 4 KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
0 ZS 3 KEV/MPS Out Link Modelování polí v elektrických strojích 0+2+0 zp Bohumil Skala
0 ZS 3 KEV/SMS Out Link Seminář a měření z elektrických strojů 0+2+0 zp Bohumil Skala
1 LS 4 KEE/ETPR Out Link Elektrotepelné procesy 2+2+0 zp+zk Jiří Kožený
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
1 LS 3 KEV/ATE2 Out Link Automatizační technika v el.pohonech 2 1+2+0 zp Pavel Drábek
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz