Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

EE - Elektroenergetika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 3907T001-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor elektroenergetika je zaměřen na výchovu studentů v oblasti výroby elektrické a tepelné energie (klasické elektrárny na fosilní paliva, jaderné, vodní elektrárny a alternativní zdroje el. en.), přenosu a distribuce elektrické energie (elektrická vedení, transformační stanice), spotřeby elektrické energie (elektrické teplo, světlo), techniky vysokých napětí, elektromagnetické kompatibility a vlivu na životní prostředí. Výuka je orientována jak na stávající řešení zařízení v uvedených oblastech, tak na vývojové trendy. V jednotlivých oblastech je řešena teoretická analýza provozních a poruchových dějů, modelování soustav, řízení provozu, zabezpečovací a regulační systémy. Absolventi jsou připraveni pro profese řízení, projektování, provoz, údržbu a výzkum v procesu výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie v pohonech, elektrotepelných, osvětlovacích zařízeních a elektrické trakci. Mohou najít uplatnění ve výzkumných, projekčních, investičních a provozních útvarech všech druhů elektráren, tepláren, organizací přenosu a rozvodu elektrické energie a tepla i různých průmyslových, zemědělských a nevýrobních organizací, dále v řídících a dispečerských orgánech energetiky.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí. V první části student prezentuje a obhajuje diplomovou práci. Druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů: Výroba elektrické energie, Rozvod elektrické enrgie, Užití elektrické energie.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 3kr    2+0+0
Jaderné elektrárny
KEE/JE Emil Dvorský zp+zk
 4kr    2+2+0
Ekonomika v energetice
KEE/EEN Pavla Hejtmánková zp+zk
1
2 2
3 3
4
 5kr    3+2+0
Teorie přenosu a rozvodu el. energie
KEE/TPR Out Link Pavla Hejtmánková zp+zk
4
5
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
5
6 6
7 7
8
 5kr    3+2+0
Elektrárny II
KEE/E2 Karel Noháč zp+zk
8
9
 6kr    3+2+0
Elektrárny I
KEE/E1 Emil Dvorský zp+zk
9
10 10
11 11
12 12
13
 3kr    2+1+0
Elektrické světlo
KEE/ESV Out Link Karel Noháč zp+zk
13
14 14
15
 5kr    2+2+0
Elektrodynamika pro EE
KTE/EDEE Out Link Ivo Doležel zp+zk
15
16
 4kr    2+2+0
Atomová a jaderná fyzika
KFY/AJFY Out Link Šimon Kos Out Link zp+zk
16
17 17
18 18
19 19
20
 4kr    2+2+0
Pružnost a pevnost pro elektrotechniku
KME/PPE Out Link Tomáš Kroupa Out Link zp+zk
2. oborový blok EE - (označení EE2) min. 3 kr.
3kr KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp
4kr KEE/ETPR Out Link Elektrotepelné procesy 2+2+0 zp+zk
5kr KKE/MJE Out Link Měření v jaderné energetice 1+3+0 zp
3kr KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 zp+zk
20
21 21
22 22
23
3. oborový blok EE - (označení EE3) min. 4 kr.
4kr KEE/PPJE Out Link Provozní praxe na jaderné elektrárně 0+8+0 zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 zp+zk
23
24
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
24
25 25
26
1. oborový blok EE (označení ME) min. 4 kr.
3kr KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
26
27
 4kr    2+2+0
Ekonomika v energetice
KEE/EEN Pavla Hejtmánková zp+zk
27
28 28
29 29
30
3. oborový blok EE - (označení EE3) min. 4 kr.
4kr KEE/PPJE Out Link Provozní praxe na jaderné elektrárně 0+8+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 (LS) zp+zk
30
31
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
31
32 32
33 33
34
 3kr    2+0+0
Jaderné elektrárny
KEE/JE Emil Dvorský zp+zk
 5kr    3+2+0
Elektrárny II
KEE/E2 Karel Noháč zp+zk
34
35 35
36 36
37
 5kr    3+2+0
Teorie přenosu a rozvodu el. energie
KEE/TPR Out Link Pavla Hejtmánková zp+zk
37
38 38
39
 3kr    2+1+0
Elektrické světlo
KEE/ESV Out Link Karel Noháč zp+zk
39
40 40
41 41
42
 6kr    3+2+0
Elektrárny I
KEE/E1 Emil Dvorský zp+zk
 4kr    2+2+0
Atomová a jaderná fyzika
KFY/AJFY Out Link Šimon Kos Out Link zp+zk
42
43 43
44 44
45 45
46
2. oborový blok EE - (označení EE2) min. 3 kr.
3kr KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp
4kr KEE/ETPR Out Link Elektrotepelné procesy 2+2+0 zp+zk
5kr KKE/MJE Out Link Měření v jaderné energetice 1+3+0 zp
3kr KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 zp+zk
46
47 47
48
 5kr    2+2+0
Elektrodynamika pro EE
KTE/EDEE Out Link Ivo Doležel zp+zk
48
49
3. oborový blok EE - (označení EE3) min. 4 kr.
4kr KEE/PPJE Out Link Provozní praxe na jaderné elektrárně 0+8+0 zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 zp+zk
49
50 50
51 51
52 52
53
 4kr    2+2+0
Pružnost a pevnost pro elektrotechniku
KME/PPE Out Link Tomáš Kroupa Out Link zp+zk
53
54 54
55 55
56 56
57
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
57
58 58
59
1. oborový blok EE (označení ME) min. 4 kr.
3kr KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
59
60 60
61 61
62 62
63
3. oborový blok EE - (označení EE3) min. 4 kr.
4kr KEE/PPJE Out Link Provozní praxe na jaderné elektrárně 0+8+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 (LS) zp+zk
63
64 64
65 65
66 66
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Přech. jevy v el. soustavách
KEE/PJS Karel Noháč zp+zk
 4kr    2+2+0
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
KEE/EMC Jiří Laurenc zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 4kr    2+2+0
Ochrany a zabezpečovací systémy
KEE/OZS Jana Jiříčková zp+zk
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář EE 2
KEE/DSEE2 Miloslava Tesařová zp
5
6 6
7 7
8
 0kr    0+0+0
Rozvod elektrické energie
KEE/SNREE Out Link Zdeněk Vostracký szv
8
9
 4kr    2+2+0
Elektrické stanice a vedení
KEE/ELS Lucie Noháčová zp+zk
 0kr    0+0+0
Užití elektrické energie
KEE/SNUEE Out Link Zdeněk Vostracký szv
9
10
 0kr    0+0+0
Výroba elektrické energie
KEE/SNVEE Out Link Zdeněk Vostracký szv
10
11
5. oborový blok EE - (označení EE5) min. 3 kr.
3kr KEE/JB Out Link Jaderná bezpečnost 2+0+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení 2+2+0 (ZS) zp
4kr KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 zp
4kr KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp
11
12 12
13
 4kr    2+2+0
Měření regulace a řízení ES
KEE/MR Emil Dvorský zp+zk
13
14
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
14
15 15
16 16
17
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář EE 1
KEE/DSEE1 Miloslava Tesařová zp
17
18 18
19
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
19
20
4.oborový blok EE - (označení EE4) min. 4 kr.
4kr KEE/PEJE Out Link Provoz elekt. části jaderných elektráren 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/MS Modelování elektrických sítí 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/ES Out Link Elektrické světlo 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 zp+zk
20
21 21
22 22
23 23
24
5. oborový blok EE - (označení EE5) min. 3 kr.
3kr KEE/JB Out Link Jaderná bezpečnost 2+0+0 zp+zk
4kr KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení 2+2+0 zp
4kr KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 (LS) zp
4kr KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 (LS) zp
24
25 25
26 26
27
6. oborový blok EE - (označení EE6) min. 4 kr.
4kr KEE/PE Průmyslová energetika 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/EPR3 Elektrické přístroje 3 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/MJEE Out Link Metrologie v jaderné elektroenergetice 2+2+0 zp+zk
27
28 28
29 29
30 30
31
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
 4kr    2+2+0
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
KEE/EMC Jiří Laurenc zp+zk
31
32 32
33
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
33
34 34
35
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář EE 2
KEE/DSEE2 Miloslava Tesařová zp
35
36 36
37 37
38
 4kr    2+2+0
Přech. jevy v el. soustavách
KEE/PJS Karel Noháč zp+zk
 0kr    0+0+0
Rozvod elektrické energie
KEE/SNREE Out Link Zdeněk Vostracký szv
38
39
 0kr    0+0+0
Užití elektrické energie
KEE/SNUEE Out Link Zdeněk Vostracký szv
39
40
 0kr    0+0+0
Výroba elektrické energie
KEE/SNVEE Out Link Zdeněk Vostracký szv
40
41
5. oborový blok EE - (označení EE5) min. 3 kr.
3kr KEE/JB Out Link Jaderná bezpečnost 2+0+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení 2+2+0 (ZS) zp
4kr KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 zp
4kr KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp
41
42
 4kr    2+2+0
Ochrany a zabezpečovací systémy
KEE/OZS Jana Jiříčková zp+zk
42
43 43
44
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
44
45 45
46
 4kr    2+2+0
Elektrické stanice a vedení
KEE/ELS Lucie Noháčová zp+zk
46
47 47
48 48
49
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
49
50
 4kr    2+2+0
Měření regulace a řízení ES
KEE/MR Emil Dvorský zp+zk
50
51 51
52 52
53 53
54
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář EE 1
KEE/DSEE1 Miloslava Tesařová zp
54
55 55
56 56
57
4.oborový blok EE - (označení EE4) min. 4 kr.
4kr KEE/PEJE Out Link Provoz elekt. části jaderných elektráren 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/MS Modelování elektrických sítí 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/ES Out Link Elektrické světlo 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 zp+zk
57
58 58
59 59
60 60
61
5. oborový blok EE - (označení EE5) min. 3 kr.
3kr KEE/JB Out Link Jaderná bezpečnost 2+0+0 zp+zk
4kr KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení 2+2+0 zp
4kr KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 (LS) zp
4kr KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 (LS) zp
61
62 62
63 63
64
6. oborový blok EE - (označení EE6) min. 4 kr.
4kr KEE/PE Průmyslová energetika 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/EPR3 Elektrické přístroje 3 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/MJEE Out Link Metrologie v jaderné elektroenergetice 2+2+0 zp+zk
64
65 65
66 66
67 67
68
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
68
69 69
70
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
70
71 71
72 72
73 73
74 74
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty pro obor EE min. 0 kr.
  1 LS 4 KKE/JRE Out Link Regulace jaderného bloku 3+1+0 zp+zk František Hezoučký Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
2 ZS 4 KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci 2+2+0 zp+zk František Steiner
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 2 KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 zp Jiří Pinker
0 ZS 4 KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
0 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
0 ZS 4 KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
0 ZS 4 KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 zp+zk Eva Kučerová
2 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
2 ZS 5 KEE/TOO Technika ochrany ovzduší 2+2+0 zp+zk Jan Škorpil
1 LS 4 KEE/PRAX Odborná praxe 0+12+0 zp Zbyněk Martínek
0 ZS 4 KEV/VE Výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk Pavel Drábek
0 LS 4 KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk Karel Zeman
0 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
1 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 ZS 3 KEE/BIE Out Link Bioenergetika 2+1+0 zp Eduard Ščerba
0 4 KEE/DEP Out Link Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 zp+zk Rainer Haller
1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
C Doporučené výběrové předměty pro obor EE min. 0 kr.
  1 LS 4 KKE/JRE Out Link Regulace jaderného bloku 3+1+0 zp+zk František Hezoučký Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
2 ZS 4 KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci 2+2+0 zp+zk František Steiner
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 2 KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 zp Jiří Pinker
0 ZS 4 KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
0 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
0 ZS 4 KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
0 ZS 4 KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 zp+zk Eva Kučerová
2 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
2 ZS 5 KEE/TOO Technika ochrany ovzduší 2+2+0 zp+zk Jan Škorpil
1 LS 4 KEE/PRAX Odborná praxe 0+12+0 zp Zbyněk Martínek
0 ZS 4 KEV/VE Výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk Pavel Drábek
0 LS 4 KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk Karel Zeman
0 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
1 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 ZS 3 KEE/BIE Out Link Bioenergetika 2+1+0 zp Eduard Ščerba
0 4 KEE/DEP Out Link Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 zp+zk Rainer Haller
1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz