Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KE - Komerční elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2602T010-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Komerční elektrotechnika vychovává inženýry se širokým teoretickým i všeobecným elektrotechnickým základem v kombinaci s osvojením základních poznatků z oblasti managementu a ekonomiky, aby absolvent byl schopen jak vykonávání odborných elektrotechnických činností, tak jejich řízení a mohl se uplatnit i v oblasti obchodu a služeb s elektrotechnickými komoditami.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby diplomové práce a ze zkoušky z předmětů Výkonová elektrotechnika, Elektronika a Řízení procesů v elektrotechnice. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát v reálných řešeních praxe a případně pokračovat v dalším doktorském studiu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 4kr    3+1+0
Řízení procesů v elektrotechnice
KET/RIP Vlastimil Skočil zp+zk
 5kr    3+1+0
Podnikání v elektrotechnice 2
KET/POET2 Vlastimil Skočil zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    3+2+0
Elektronické systémy
KAE/ELS Václav Koucký zp+zk
5
6
 4kr    2+2+0
Aplikace teoretické elektrotechniky
KTE/ATE Pavel Karban zp+zk
6
7 7
8 8
9 9
10
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
10
11 11
12
1. oborový povinně volitelný blok - (blok KE1) min. 12 kr.
5kr KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk
3kr KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/EE2 Out Link Elektroenergetika 2 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
5kr KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 zp+zk
4kr KEE/EPRS Out Link Elektrické přístroje v SE 2+2+0 (LS) zp+zk
5kr KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
4kr KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 zp+zk
5kr KEV/MZZ Měření a zkoušení el. zařízení 3+2+0 zp+zk
4kr KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/ETEE Ekologie a nové technologie v EE 2+2+0 zp+zk
1kr KAE/RUP Out Link Radiové určování polohy 0+0+1 zp
3kr KAE/TVR Out Link Televizní a rozhlasová technika 1+2+0 zp
6kr KAE/CZS Číslicové zpracování signálů 3+2+0 zp+zk
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 zp+zk
5kr KTE/TEVS Out Link Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 zp+zk
12
13
 3kr    2+1+0
Inovativní technologie v elektrotech. 2
KET/ITE2 Out Link Aleš Hamáček zp
13
14 14
15 15
16
1. oborový povinně volitelný blok - (blok KE1) min. 12 kr.
5kr KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 (ZS) zp+zk
3kr KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 (ZS) zp
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KEE/EE2 Out Link Elektroenergetika 2 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/EPRS Out Link Elektrické přístroje v SE 2+2+0 zp+zk
5kr KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 (ZS) zp+zk
5kr KEV/MZZ Měření a zkoušení el. zařízení 3+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 zp+zk
4kr KEE/ETEE Ekologie a nové technologie v EE 2+2+0 (ZS) zp+zk
1kr KAE/RUP Out Link Radiové určování polohy 0+0+1 (ZS) zp
3kr KAE/TVR Out Link Televizní a rozhlasová technika 1+2+0 (ZS) zp
6kr KAE/CZS Číslicové zpracování signálů 3+2+0 (ZS) zp+zk
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 (ZS) zp+zk
5kr KTE/TEVS Out Link Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 (ZS) zp+zk
16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24
Povinně volitelný blok matematiky M3 min. 2 kr.
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
24
25 25
26
Povinně volitelný blok KE min. 3 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
3kr KOP/ÚOP Out Link Úvod do obchodního práva 2+0+0 zp+zk
2kr KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk
26
27 27
28
2. oborový povinně volitelný blok - (blok KE2) min. 7 kr.
4kr KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 zp
3kr KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp
4kr KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp
6kr KEE/PEC Projektování energetických celků 3+2+0 zp+zk
4kr KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk
4kr KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk
4kr KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 zp+zk
3kr KEE/ESV Out Link Elektrické světlo 2+1+0 zp+zk
4kr KEV/NFR Out Link Nízkofrekvenční rušení 3+1+0 zp+zk
5kr KEV/KPE Out Link Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
5kr KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 zp+zk
5kr KET/SPS Out Link Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/TK Out Link Telekomunikace 3+1+0 zp+zk
28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 3kr    2+0+0
Úvod do studia práva pro neprávníky
KPO/USPN Out Link Jindřich Psutka Out Link zp+zk
 2kr    2+0+0
Znalectví a expertizy
KET/ZNEX Vlastimil Skočil zp
1
2 2
3
 3kr    2+1+0
Průmyslový design a reklama
KET/PDR Vlastimil Skočil zp
3
4
 4kr    2+2+0
Elektromechanika
KEV/EMCH Vladimír Kindl zp+zk
4
5 5
6
 2kr    2+0+0
Autorské a průmyslové právo
KET/APPR Jiří Tupa zp+zk
6
7 7
8
 4kr    2+2+0
Užití profesionál.progr.v komer.eltech.
KTE/UPPK Petr Preuss zp+zk
 3kr    0+3+0
Diplomový seminář - KE2
KET/DSKE2 Pavel Trnka zp
8
9 9
10 10
11
 0kr    0+0+0
Komerční elektrotechnika
KET/SNKE Out Link Vlastimil Skočil szv
11
12
 4kr    2+2+0
Řízení jakosti a technická diagnostika
KET/RJTD Olga Tůmová zp+zk
 0kr    0+0+0
Obecná elektrotechnika
KET/SNOE Out Link Vlastimil Skočil szv
12
13
Státnicové předměty KE- volba: 1 předmět min. 0 kr.
0kr KET/SNEAT Out Link Elektronika a telekomunikace K 0+0+0 szv
0kr KET/SNEPE Out Link Elektromechanika a průmysl.elektronika K 0+0+0 szv
0kr KET/SNEAI Out Link Elektrotechnika a informatika K 0+0+0 szv
0kr KET/SNEEK Out Link Elektroenergetika K 0+0+0 szv
0kr KET/SNTM Out Link Technologie a měření K 0+0+0 szv
13
14
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
14
15 15
16
 5kr    2+2+0
Počítačová podpora konstrukč. prací
KEV/PPK Out Link Petr Řezáček zp
16
17 17
18 18
19 19
20 20
21
 4kr    2+2+0
Komunikace v průmyslové organizaci
KET/KOPO František Steiner zp+zk
21
22 22
23 23
24 24
25
 2kr    0+0+1
Odborné prezentace v angličtině
KET/OPA Out Link Josef Pihera zp
25
26 26
27
 3kr    0+3+0
Diplomový seminář - KE1
KET/DSKE1 Pavel Trnka zp
27
28 28
29 29
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty oboru KE min. 0 kr.
  2 ZS 4 UJP/F3 Out Link Francouzština 3 0+4+0 zp Pavla Kocourková Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
2 ZS 2 UJP/RT3 Out Link Ruština pro techniky 3 0+2+0 zp Vlasta Klausová Out Link
2 ZS 4 UJP/S3 Out Link Španělština 3 0+4+0 zp Margarita Gianino Sánchez Out Link
1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
0 LS 4 KET/TME Teorie měření a experimentů 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 6 KIV/FIA Out Link Finanční informatika a analýza 3+2+0 zp+zk Pavel Nový Out Link
0 LS 6 KPV/PIS Out Link Podnikové informační systémy 4+2+0 zp+zk Josef Basl Out Link
0 ZS 3 KET/INA Interní audit 2+1+0 zp+zk Vlastimil Skočil
0 5 KIV/FIE Out Link Finanční a nákladová informatika 3+1+0 zp+zk Pavel Nový Out Link
0 LS 3 KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
0 LS 3 KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk František Steiner
0 5 KET/DMAS Out Link Diagnostické metody a systémy 3+1+0 zp+zk Pavel Trnka
1 LS 3 KAE/ACZS Out Link Aplikace číslicového zpracování signálů 2+2+0 zp+zk Martin Poupa
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
2 ZS 2 UJP/NT3 Out Link Němčina pro techniky 3 0+2+0 zp Eva Kahounová Out Link
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz