Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

TE - Technická ekologie

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 3904T015-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je připravit odborné pracovníky s hlubokými teoretickými, všeobecně technickými i odbornými elektrotechnickými znalostmi a zároveň se znalostmi techniky a problematiky ochrany životního prostředí nejen v rámci současných potřeb, ale s důrazem na budoucí efektivní rozvoj tohoto interdisciplinárního oboru.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část tvoří prezentace a obhajoba diplomové práce a druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů: Technická ekologie (sdružuje profilové předměty oboru), Energetika (výroba, rozvod a užití elektrické energie) a Elektrotechnika, který zahrnuje základní oblasti elektrotechniky a elektroniky.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 4kr    3+1+0
Řízení procesů v elektrotechnice
KET/RIP Vlastimil Skočil zp+zk
 4kr    2+2+0
Atomová a jaderná fyzika
KFY/AJFY Out Link Šimon Kos Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 4kr    2+2+0
Matematika 4
KMA/M4E Out Link Marek Brandner Out Link zp
 4kr    2+2+0
Vodní elektrárny, nekonv. zdroje
KEE/VEN Jan Škorpil zp
5
6 6
7 7
8 8
9
 5kr    3+2+0
Klimatologie
KEE/K Jan Škorpil zp+zk
 2kr    1+1+0
Projektování s ohledem na ŽP
KEE/POŽ Out Link Eduard Ščerba zp
9
10 10
11
 4kr    3+1+0
Metrologie
KET/MET Olga Tůmová zp+zk
11
12 12
13 13
14
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
14
15
 4kr    2+2+0
Spolehlivost energ. systémů
KEE/SES Zbyněk Martínek zp+zk
15
16
 4kr    2+2+0
Základy elektrotepelných procesů
KEE/ZETP Out Link David Rot zp+zk
16
17 17
18 18
19
 3kr    2+1+0
Elektrické světlo
KEE/ESV Out Link Karel Noháč zp+zk
19
20
 5kr    2+2+0
Elektroenergetika 2
KEE/EE2 Out Link Miloslava Tesařová zp+zk
20
21 21
22
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
22
23 23
24 24
25
 5kr    2+2+0
Projekt. instalací a el. rozvodů
KEE/PIR Zbyněk Martínek zp+zk
 4kr    2+2+0
Chvění a hluk
KET/CHH Olga Tůmová zp+zk
25
26 26
27 27
28 28
29 29
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Řízení jakosti a technická diagnostika
KET/RJTD Olga Tůmová zp+zk
 4kr    2+2+0
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
KEE/EMC Jiří Laurenc zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 3kr    2+0+0
Jaderné elektrárny
KEE/JE Emil Dvorský zp+zk
 3kr    2+1+0
Ekonomika životního prostředí
KEE/EŽP Eduard Ščerba zp+zk
5
6 6
7 7
8
 4kr    3+1+0
Interakce a technologie prvků a systémů
KET/ITPS Eva Kučerová zp+zk
 2kr    2+0+0
Znalectví a expertizy
KET/ZNEX Vlastimil Skočil zp
8
9 9
10
 3kr    0+3+0
Diplomový sem. z tech. ekologie 2
KEE/DSTE2 Out Link Jan Škorpil zp
10
11 11
12
 6kr    3+2+0
Energ. stroje, zařízeni a systémy
KEE/ESZS Emil Dvorský zp+zk
12
13
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika a energetika
KEE/SNEAE Out Link Zdeněk Vostracký szv
13
14
 0kr    0+0+0
Měření a diagnostika
KEE/SNMAD Out Link Zdeněk Vostracký szv
14
15
 0kr    0+0+0
Technická ekologie
KEE/SNTE Out Link Zdeněk Vostracký szv
15
16
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
16
17 17
18
 3kr    2+1+0
Management ochrany životního prostředí
KEE/MOŽP Eduard Ščerba zp+zk
18
19 19
20 20
21
 3kr    0+2+0
Modelování a simulace v elektrotechnice
KTE/MEL Out Link František Mach zp
21
22 22
23 23
24
 3kr    0+3+0
Diplomový sem. z tech. ekologie 1
KEE/DSTE1 Out Link Jan Škorpil zp
24
25 25
26 26
27
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
27
28 28
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběr. předměty oboru TE min. 0 kr.
  1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
1 LS 4 KEV/PSSE Perspektivní směry v SE 3+1+0 zp+zk Karel Hruška
2 LS 3 KET/PDR Průmyslový design a reklama 2+1+0 zp Vlastimil Skočil
0 LS 2 KFI/KSK Out Link Kultura společenské komunikace 2+0+0 zp Lada Hanzelínová Out Link
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
0 ZS 3 KEE/BIE Out Link Bioenergetika 2+1+0 zp Eduard Ščerba
0 4 KEE/DEP Out Link Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 zp+zk Rainer Haller
0 LS 4 KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp Jiří Pinker
1 LS 3 KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp Lenka Šroubová
1 ZS 3 KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp Václav Kotlan
1 ZS 3 KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice 1+2+0 zp Pavel Štekl
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz