Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

AEL - Aplikovaná elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2602R001-0
Vyučováno v jazyku: čeština
angličtina
Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika vychovává bakaláře se širokým teoretickým i všeobecným elektrotechnickým základem s důrazem na praktické znalosti bezprostředně uplatnitelné v praxi. Zároveň dává předpoklady pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského studia.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby závěrečné bakalářské práce a ze zkoušky z předmětů Elektrotechnika a Elektrotechnická zařízení. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát v reálných řešeních praxe a případně pokračovat v dalším magisterském studiu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
5
6 6
7
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
7
8 8
9 9
10
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
10
11
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
15
16
 2kr    2+0+0
Ochrana životního prostředí
KEE/OŽP Jan Škorpil zp
16
17 17
18
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice 1
KET/POET1 Jiří Tupa zp+zk
18
19 19
20
 3kr    0+2+0
Případové studie
KET/PRS Petr Kašpar zp
20
21
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
21
22 22
23
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
23
24 24
25
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
25
26 26
27
Povinně volitelné předměty 1. r. AEL min. 4 kr.
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
27
28
Povinně volitelné předměty 1. r. AEL min. 4 kr.
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
2kr KEE/ENG1 Out Link Úvod do studia inženýrství 2+1+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
28
29 29
30 30
31 31
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
1
2 2
3 3
4
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
4
5
 5kr    2+2+0
Elektrická měření
KET/EM Out Link Aleš Voborník zp+zk
5
6 6
7 7
8 8
9
 4kr    2+1+0
Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE
KTE/TE2K Marcela Ledvinová zp+zk
9
10
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
10
11 11
12 12
13
 5kr    2+2+0
Základy elektroniky
KAE/ZEK Jiří Skála zp+zk
13
14
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
14
15 15
16 16
17
 6kr    4+2+0
Technická fyzika pro FEL
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link zp+zk
17
18
 4kr    3+1+0
Elektroenergetika 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal zp+zk
18
19 19
20 20
21 21
22
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
22
23
blok AEL1 min. 4 kr.
5kr KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp
4kr KMA/M3E Out Link Matematika 3 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
23
24
blok AEL2 min. 3 kr.
4kr KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 zp
3kr KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 2+1+0 zp
24
25 25
26 26
27
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/RT6 Out Link Ruština pro techniky 6 0+2+0 zp+zk
3kr UJP/NT6 Out Link Němčina pro techniky 6 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/RT4 Out Link Ruština pro techniky 4 0+2+0 zp
2kr UJP/NT4 Out Link Němčina pro techniky 4 0+2+0 zp
27
28 28
29
Oborová praxe 1 min. 2 kr.
2kr KAE/OPX1 Out Link Odborná praxe 1 0+8+0 zp
2kr KEV/OPX1 Out Link Odborná praxe 1 0+8+0 zp
2kr KET/OPX1 Out Link Odborná praxe 1 0+8+0 zp
4kr KEE/PRAX Odborná praxe 0+12+0 zp
29
30 30
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 3kr    2+1+0
Úvod do sdělovací techniky
KAE/UST Jiří Masopust zp+zk
 2kr    2+0+0
Elektrotechnické normy a předpisy
KEV/ENP Anna Kotlanová zp
1
2 2
3
 4kr    3+1+0
Provoz elektrotechnických podniků
KET/PREP Vlastimil Skočil zp+zk
3
4
 2kr    1+1+0
Základy mikroekonomie
KEM/ZMI Out Link Jiří Beck Out Link zp+zk
4
5 5
6
 4kr    2+1+0
Měření a zkoušení el. zařízení
KET/MZEK František Steiner zp+zk
6
7
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
7
8 8
9 9
10
 3kr    2+1+0
Navrhování elektronických zařízení
KET/NELZ Aleš Hamáček zp+zk
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z AEL
KEV/ZSAEL Out Link Pavel Drábek zp
10
11 11
12 12
13
 3kr    1+2+0
Silnoproudá zařízení
KEE/SZ Out Link Konstantin Schejbal zp
 0kr    0+0+0
Obecná elektrotechnika
KEV/SBOEA Out Link Václav Kůs szv
13
14
 0kr    0+0+0
Aplikovaná elektrotechnika
KEV/SBAEL Out Link Václav Kůs szv
14
15
blok AEL6 min. 4 kr.
6kr KEE/PEC Projektování energetických celků 3+2+0 zp+zk
4kr KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk
15
16
blok AEL3 min. 4 kr.
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/VE Výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
16
17 17
18 18
19
blok AEL7 min. 4 kr.
5kr KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KET/DMAS Out Link Diagnostické metody a systémy 3+1+0 zp+zk
4kr KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 (ZS) zp+zk
19
20
blok AEL4 min. 5 kr.
6kr KEV/TES1 Teorie elektrických strojů 1 3+2+0 zp+zk
5kr KEE/EE2 Out Link Elektroenergetika 2 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/AES Out Link Analogové elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
20
21 21
22 22
23
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
23
24 24
25
blok AEL5 min. 3 kr.
5kr KEE/EPRE Out Link Elektrické přístroje v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KAE/TVR Out Link Televizní a rozhlasová technika 1+2+0 zp
25
26 26
27 27
28
Oborová praxe 2 min. 2 kr.
2kr KAE/OPX2 Out Link Odborná praxe 2 0+8+0 zp
2kr KEV/OPX2 Out Link Odborná praxe 2 0+8+0 zp
2kr KET/OPX2 Out Link Odborná praxe 2 0+8+0 zp
28
29 29
30
blok AEL7 min. 4 kr.
5kr KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk
5kr KET/DMAS Out Link Diagnostické metody a systémy 3+1+0 (LS) zp+zk
4kr KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 zp+zk
30
31 31
32 32
33 33
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty AEL min. 0 kr.
  0 ZS 2 UJP/RT5 Out Link Ruština pro techniky 5 0+2+0 zp Vlasta Klausová Out Link
0 ZS 2 UJP/NT5 Out Link Němčina pro techniky 5 0+2+0 zp Eva Kahounová Out Link
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 ZS 3 KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 zp Lenka Šroubová
0 ZS 5 KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk Zbyněk Martínek
0 ZS 3 KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice 1+2+0 zp Pavel Štekl
0 LS 5 KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 zp+zk Václav Mentlík
0 LS 4 KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk Pavel Prosr
0 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 ZS 5 KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 zp+zk Petr Preuss
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
0 LS 4 KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp Jan Škorpil
0 4 KMA/M4E Out Link Matematika 4 2+2+0 zp Marek Brandner Out Link
0 2 KMA/SDP Out Link Seminář - diferenciální počet 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
0 LS 3 KEE/SVT Out Link Světelná technika 2+1+0 zp Karel Noháč
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz