Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

DELN - Elektronika

Základní informace:
Forma studia: prezenční
kombinovaná
KKOV: 2612V015
Vyučováno v jazyku: čeština
angličtina
Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Cílem doktorského oboru Elektronika je příprava špičkových vědeckých a výzkumných specialistů v slaboproudé elektronice a telekomunikacích, výkonové elektronice a v elektrických pohonech, řízených moderními prostředky slaboproudé elektroniky. Studium je orientováno na základní i aplikovaný výzkum v oblasti elektronických systémů, řídících prostředků a na problematiku využití informačních technologií. Studijní obor se řídí společnými zásadami, podmínkami a kritérii, které jsou podrobně definovány ve společné části akreditačního programu, dále společnými předpisy a směrnicemi ZČU a FEL.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Průběžné hodnocení v předmětu zahrnuje hodnocení všech jeho forem výuky a hodnocení individuálních projektů a úloh zpracovaných mimo výuku předmětu. Individuální povinnosti jsou dány charakterem oboru a předmětu. Do doktorského studia není povinně zahrnuta odborná praxe. Obor elektronika v sobě zahrnuje vědní oblasti z fyziky elektronických součástek, analogové, číslicové a výkonové elektroniky. Zaměření doktorandů je zásadně cíleno na téma jejich dizertační práce a s tím souvisejícím výběrem stanovených předmětů. Základem požadovaných znalostí jsou předměty všeobecného vědního základu a na ně navazující předměty odborného zaměření, které studenta profilují. Rozsah znalostí musí vytvářet předpoklady pro samostatnou tvůrčí prácii a je určován anotacemi předmětů s případnou modifikací určenou školitelem.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz