Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

AEk - Aplikovaná elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: kombinovaná KKOV: 2602T001-1
Vyučováno v jazyku: čeština
angličtina
Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika vychovává inženýry se širokým teoretickým i všeobecným odborným elektrotechnickým základem tak, aby absolvent byl schopen se uplatnit jak při vykonávání odborné elektrotechnické činnosti, tak při jejím řízení, ale zároveň i v řadě dalších oborů praxe. Současně umožňuje mezioborové propojení studia elektrotechniky s dalšími vysokoškolskými obory.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby diplomové práce a ze zkoušky z předmětů Výkonová elektrotechnika, Elektronika a Elektrotechnická zařízení. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát v reálných řešeních praxe a případně pokračovat v dalším doktorském studiu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
blok TE min. 5 kr.
7kr KTE/TE1 Teoretická elektrotechnika 1 4+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KTE/YTE1 Out Link Teoretická elektrotechnika 1 2+2+0 zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
blok Fyzika min. 5 kr.
5kr KFY/FYFE1 Out Link Fyzika pro FEL 1 3+1+0 zp+zk
6kr KFY/TFYE Out Link Technická fyzika pro FEL 4+2+0 zp+zk
5
6
blok Programování min. 5 kr.
6kr KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice 3+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KTE/ZPE Out Link Základy programování pro elektrotechniku 2+2+0 zp+zk
6
7 7
8 8
9 9
10
blok TE min. 5 kr.
7kr KTE/TE1 Teoretická elektrotechnika 1 4+2+0 zp+zk
5kr KTE/YTE1 Out Link Teoretická elektrotechnika 1 2+2+0 (LS) zp+zk
10
11
blok AE min. 7 kr.
4kr KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 zp+zk
4kr KTE/YTE2 Out Link Teoretická elektrotechnika 2 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 (ZS) zp+zk
4kr KEV/VE Výkonová elektronika 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 (ZS) zp
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 (ZS) zp+zk
3kr KEV/TD Technická dokumentace 2+2+0 (ZS) zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15
blok Programování min. 5 kr.
6kr KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice 3+2+0 zp+zk
5kr KTE/ZPE Out Link Základy programování pro elektrotechniku 2+2+0 (LS) zp+zk
15
16 16
17 17
18
blok Matematika min. 6 kr.
2kr KMA/PSE Out Link Pravděpodobnost a statistika 0+2+0 zp
4kr KMA/M2E Out Link Matematika 2 2+2+0 zp+zk
18
19 19
20
blok EM min. 5 kr.
5kr KET/EM2 Elektrická měření 2 2+2+0 zp+zk
5kr KET/EM Out Link Elektrická měření 2+2+0 zp+zk
20
21 21
22 22
23 23
24
blok Základy elektroniky min. 4 kr.
4kr KAE/UET Úvod do elektroniky 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/ZEK Základy elektroniky 2+2+0 zp+zk
24
25
blok AE min. 7 kr.
4kr KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KTE/YTE2 Out Link Teoretická elektrotechnika 2 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
4kr KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 zp+zk
4kr KEV/VE Výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 zp+zk
3kr KEV/TD Technická dokumentace 2+2+0 zp+zk
25
26 26
27 27
28
blok Elektrotechnických předmětů min. 15 kr.
5kr KEV/ES Elektrické stroje 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/EE1 Out Link Elektroenergetika 1 3+1+0 zp+zk
4kr KEE/PEE Přehled elektroenergetiky 3+1+0 zp+zk
5kr KEV/PEM Out Link Průmyslová elektronika a mechatronika 2+2+0 zp+zk
3kr KEV/RT Out Link Regulační technika 2+1+0 zp
3kr KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 (ZS) zp+zk
4kr KAE/SAS Signály a soustavy 2+2+0 zp+zk
3kr KET/TEL Out Link Technologie elektroniky 2+1+0 (ZS) zp+zk
4kr KAE/ZST Základy sdělovací techniky 2+2+0 (ZS) zp+zk
28
29 29
30 30
31 31
32
blok Elektrotechnických předmětů min. 15 kr.
5kr KEV/ES Elektrické stroje 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/EE1 Out Link Elektroenergetika 1 3+1+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/PEE Přehled elektroenergetiky 3+1+0 (LS) zp+zk
5kr KEV/PEM Out Link Průmyslová elektronika a mechatronika 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KEV/RT Out Link Regulační technika 2+1+0 (LS) zp
3kr KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 zp+zk
4kr KAE/SAS Signály a soustavy 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/TEL Out Link Technologie elektroniky 2+1+0 zp+zk
4kr KAE/ZST Základy sdělovací techniky 2+2+0 zp+zk
32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43
blok Elektrotechnické materiály min. 4 kr.
4kr KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí 3+1+0 zp+zk
4kr KET/ETM Elektrotechnické materiály 3+1+0 zp+zk
5kr KET/EMAT Out Link Elektrotechnické materiály 3+2+0 zp+zk
43
44 44
45 45
46 46
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 5kr    2+2+0
Vybrané statě-Teoretická elektrotechnika
KTE/TEVSK Out Link Roman Hamar zp+zk
 4kr    0+12+0
Odborná praxe
KEE/PRAX Zbyněk Martínek zp
1
2 2
3 3
4 4
5
 4kr    2+2+0
Programování v SE
KEV/PRSE Out Link Petr Řezáček zp
5
6
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
6
7 7
8
 6kr    3+2+0
Teorie elektrických strojů 1
KEV/TES1 Bohumil Skala zp+zk
8
9
 4kr    3+1+0
Nízkofrekvenční rušení
KEV/NFR Out Link Václav Kůs zp+zk
9
10 10
11 11
12 12
13
blok AEk1 min. 9 kr.
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KEE/TPR Out Link Teorie přenosu a rozvodu el. energie 3+2+0 (ZS) zp+zk
5kr KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/CES Číslicové elektronické systémy 2+2+0 (ZS) zp+zk
6kr KEV/SES1 Stavba elektrických strojů 1 3+2+0 (ZS) zp+zk
13
14
blok AEk1 min. 9 kr.
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/TPR Out Link Teorie přenosu a rozvodu el. energie 3+2+0 zp+zk
5kr KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 (LS) zp+zk
5kr KAE/CES Číslicové elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
6kr KEV/SES1 Stavba elektrických strojů 1 3+2+0 zp+zk
14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22
blok AEk3 min. 4 kr.
4kr KEE/MR Měření regulace a řízení ES 2+2+0 zp+zk
5kr KET/SPS Out Link Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
6kr KEV/SES2 Stavba elektrických strojů 2 3+2+0 zp+zk
22
23
blok AEk2 min. 5 kr.
5kr KAE/SYS1 Syntéza elektronických systémů 1 3+2+0 zp+zk
6kr KEE/E1 Elektrárny I 3+2+0 zp+zk
23
24 24
25 25
26
blok AEk4 min. 4 kr.
5kr KEE/E2 Elektrárny II 3+2+0 zp+zk
4kr KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje 2+2+0 zp+zk
26
27 27
28 28
29 29
30
blok Semestrální projekt AL1 min. 5 kr.
5kr KAE/QSP5 Out Link Semestrální projekt 5 16+0+0 zp
5kr KEE/QSP5 Out Link Semestrální projekt 5 16+0+0 zp
5kr KTE/QSP5 Out Link Semestrální projekt 5 16+0+0 zp
5kr KEV/QSP5 Out Link Semestrální projekt 5 16+0+0 zp
5kr KET/QSP5 Out Link Semestrální projekt 5 16+0+0 zp
30
31 31
32 32
33 33
34 34
35
blok Cizí jazyky min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
3kr UJP/NT6 Out Link Němčina pro techniky 6 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/RT6 Out Link Ruština pro techniky 6 0+2+0 zp+zk
35
36 36
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 4kr    2+2+0
Přech. jevy v el. soustavách
KEE/PJS Karel Noháč zp+zk
 4kr    2+2+0
Management a mark. v EE
KEE/MMEE Emil Dvorský zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 2kr    0+0+1
Odborné prezentace v angličtině
KEE/OPA Out Link Rainer Haller zp
 4kr    2+2+0
Řízení jakosti a technická diagnostika
KET/RJTD Olga Tůmová zp+zk
5
6 6
7
 5kr    3+1+0
Diagnostika elektrických zařízení
KET/DEZ Václav Mentlík zp+zk
7
8 8
9
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář AE 2
KEE/DSAE2 Out Link Eva Müllerová zp
9
10 10
11 11
12
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář AE 1
KEE/DSAE1 Out Link Eva Müllerová zp
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika
KEE/SNELT Out Link Zdeněk Vostracký szv
12
13
Státnicové předměty AE - volba: 1 předmět min. 0 kr.
0kr KEE/SNEEA Out Link Elektroenergetika A 0+0+0 szv
0kr KEE/SNETS Out Link Elektronika a telekomunikační systémy 0+0+0 szv
13
14
blok AEk6 min. 4 kr.
5kr KAE/SYS2 Syntéza elektronických systémů 2 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/EEN Ekonomika v energetice 2+2+0 zp+zk
14
15
 5kr    2+2+0
Elektronické měřicí systémy
KET/EMS Aleš Voborník zp+zk
15
16 16
17 17
18
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
18
19 19
20
 4kr    2+2+0
Spínací obvody výkonových součástek
KEV/SOV Out Link František Vondrášek zp+zk
20
21 21
22 22
23 23
24
blok AEk5 min. 4 kr.
5kr KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 zp+zk
4kr KEE/ELS Elektrické stanice a vedení 2+2+0 zp+zk
24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Výběrové "vyrovnávací" předměty 1.roč. oboru AEk min. 0 kr.
  1 LS 3 KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 2+1+0 zp Zdeněk Vostracký
1 LS 6 KTE/TE2 Teoretická elektrotechnika 2 3+2+0 zp+zk Zdeňka Benešová
1 LS 4 KTE/TE2K Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE 2+1+0 zp+zk Marcela Ledvinová
1 ZS 6 KAE/CESR Číslicové elektronické systémy R 3+2+0 zp+zk Jiří Pinker
1 LS 4 KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 zp Jiří Basl
1 LS 6 KAE/AESR Analogové elektronické systémy R 3+2+0 zp+zk Václav Koucký
1 ZS 5 KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk Petr Řezáček
C Výběrové předměty 2.ročníku oboru AEk min. 0 kr.
  0 LS 5 KEV/KPE Out Link Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 zp+zk Roman Pechánek
0 ZS 3 KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 zp Lenka Šroubová
0 LS 4 KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 zp+zk Jiří Pinker
0 LS 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
2 ZS 2 UJP/RT5 Out Link Ruština pro techniky 5 0+2+0 zp Vlasta Klausová Out Link
0 LS 3 KEE/ESV Out Link Elektrické světlo 2+1+0 zp+zk Karel Noháč
2 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
2 ZS 2 UJP/NT5 Out Link Němčina pro techniky 5 0+2+0 zp Eva Kahounová Out Link
0 LS 3 KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp Jiří Masopust
C Výběrové předměty 3.ročníku oboru AEk min. 0 kr.
  3 LS 4 KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 zp+zk Jiří Laurenc
3 LS 2 KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk Jiří Tupa
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz