Logo-part-1
Navigation : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

AEk - Applied Electrical Engineering

Basic Information:
Form of study: combined KKOV: 2602T001-1
Languages of instruction: czech
english
Date of approval: 1.1.0001
Objective:
Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika vychovává inženýry se širokým teoretickým i všeobecným odborným elektrotechnickým základem tak, aby absolvent byl schopen se uplatnit jak při vykonávání odborné elektrotechnické činnosti, tak při jejím řízení, ale zároveň i v řadě dalších oborů praxe. Současně umožňuje mezioborové propojení studia elektrotechniky s dalšími vysokoškolskými obory.
Requirements for the final examination:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby diplomové práce a ze zkoušky z předmětů Výkonová elektrotechnika, Elektronika a Elektrotechnická zařízení. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát v reálných řešeních praxe a případně pokračovat v dalším doktorském studiu.
Document format
PDF Print
Links
Department:
Part of Programme:
 
Plan visualisation:
Study programme plan:
The version number specifies the validity starting year. Version v1 is for students before 2010/11, version v2 equal V10
WT/ST = Winter Term/Summer Term
WT 1. Year ST 1. Year
1
 4cr    2+2+0
Physical Electronics
KET/FE Out Link Tomáš Blecha cr+ex
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
7cr KTE/TE1 Theory of Electrical Engineering 1 4+2+0 (WT) cr+ex
5cr KTE/YTE1 Out Link Theory of Electrical Engineering 1 2+2+0 cr+ex
1
2 2
3 3
4 4
5
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KFY/FYFE1 Out Link Physics for Electrical Engineers 1 3+1+0 cr+ex
6cr KFY/TFYE Out Link Physics for Electrical Engineers 1 4+2+0 cr+ex
5
6
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
6cr KTE/PPEL Computer Support in El. Engineering 3+2+0 (WT) cr+ex
5cr KTE/ZPE Out Link Fundamentals of Programming for El. Eng. 2+2+0 cr+ex
6
7 7
8 8
9 9
10
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
7cr KTE/TE1 Theory of Electrical Engineering 1 4+2+0 cr+ex
5cr KTE/YTE1 Out Link Theory of Electrical Engineering 1 2+2+0 (ST) cr+ex
10
11
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
4cr KEV/EP Electrical Drives 2+2+0 cr+ex
4cr KTE/YTE2 Out Link Theory of Electrical Engineering 2 2+2+0 (WT) cr+ex
5cr KEV/PVE Electrical Drives and Power Electronics 2+2+0 (WT) cr+ex
4cr KET/MZEK Measur. and Testing of Electric. Devices 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KEV/VE Power Electronics 2+2+0 (WT) cr+ex
5cr KEV/PPK Out Link Computer-Aided Design 2+2+0 (WT) cr
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 (WT) cr+ex
3cr KEV/TD Technical Documentation 2+2+0 (WT) cr+ex
11
12 12
13 13
14 14
15
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
6cr KTE/PPEL Computer Support in El. Engineering 3+2+0 cr+ex
5cr KTE/ZPE Out Link Fundamentals of Programming for El. Eng. 2+2+0 (ST) cr+ex
15
16 16
17 17
18
Mandatory optional block of subjects min. 6 credits
2cr KMA/PSE Out Link Probability and Statistics for El. Eng. 0+2+0 cr
4cr KMA/M2E Out Link Mathematics 2 2+2+0 cr+ex
18
19 19
20
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KET/EM2 Electrical Measurement 2 2+2+0 cr+ex
5cr KET/EM Out Link Electrical Measurement 2+2+0 cr+ex
20
21 21
22 22
23 23
24
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
4cr KAE/UET Introduction to Electronics 2+2+0 cr+ex
5cr KAE/ZEK Fundamentals of Electronics 2+2+0 cr+ex
24
25
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
4cr KEV/EP Electrical Drives 2+2+0 (ST) cr+ex
4cr KTE/YTE2 Out Link Theory of Electrical Engineering 2 2+2+0 cr+ex
5cr KEV/PVE Electrical Drives and Power Electronics 2+2+0 cr+ex
4cr KET/MZEK Measur. and Testing of Electric. Devices 2+1+0 cr+ex
4cr KEV/VE Power Electronics 2+2+0 cr+ex
5cr KEV/PPK Out Link Computer-Aided Design 2+2+0 cr
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 cr+ex
3cr KEV/TD Technical Documentation 2+2+0 cr+ex
25
26 26
27 27
28
Mandatory optional block of subjects min. 15 credits
5cr KEV/ES Electrical Machines 2+2+0 cr+ex
4cr KEE/EE1 Out Link Electrical Power Engineering 1 3+1+0 cr+ex
4cr KEE/PEE Survey of Electrical Power Engineering 3+1+0 cr+ex
5cr KEV/PEM Out Link Industrial Electrotechnics and Mechatr. 2+2+0 cr+ex
3cr KEV/RT Out Link Control Engineering 2+1+0 cr
3cr KAE/UST Introduction to Telecommunications 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 cr+ex
3cr KET/TEL Out Link Technologies in Electronics 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KAE/ZST Fundamentals of Telecommunications 2+2+0 (WT) cr+ex
28
29 29
30 30
31 31
32
Mandatory optional block of subjects min. 15 credits
5cr KEV/ES Electrical Machines 2+2+0 (ST) cr+ex
4cr KEE/EE1 Out Link Electrical Power Engineering 1 3+1+0 (ST) cr+ex
4cr KEE/PEE Survey of Electrical Power Engineering 3+1+0 (ST) cr+ex
5cr KEV/PEM Out Link Industrial Electrotechnics and Mechatr. 2+2+0 (ST) cr+ex
3cr KEV/RT Out Link Control Engineering 2+1+0 (ST) cr
3cr KAE/UST Introduction to Telecommunications 2+1+0 cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 (ST) cr+ex
3cr KET/TEL Out Link Technologies in Electronics 2+1+0 cr+ex
4cr KAE/ZST Fundamentals of Telecommunications 2+2+0 cr+ex
32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
4cr KET/EMAP Electrical materials and environment 3+1+0 cr+ex
4cr KET/ETM Materials for Electrical Engineering 3+1+0 cr+ex
5cr KET/EMAT Out Link Materials for Electrical Engineering 3+2+0 cr+ex
43
44 44
45 45
46 46
47
 4cr    2+2+0
Physical Electronics
KET/FE Out Link Tomáš Blecha cr+ex
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
7cr KTE/TE1 Theory of Electrical Engineering 1 4+2+0 (WT) cr+ex
5cr KTE/YTE1 Out Link Theory of Electrical Engineering 1 2+2+0 cr+ex
47
48 48
49 49
50 50
51
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KFY/FYFE1 Out Link Physics for Electrical Engineers 1 3+1+0 cr+ex
6cr KFY/TFYE Out Link Physics for Electrical Engineers 1 4+2+0 cr+ex
51
52
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
6cr KTE/PPEL Computer Support in El. Engineering 3+2+0 (WT) cr+ex
5cr KTE/ZPE Out Link Fundamentals of Programming for El. Eng. 2+2+0 cr+ex
52
53 53
54 54
55 55
56
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
7cr KTE/TE1 Theory of Electrical Engineering 1 4+2+0 cr+ex
5cr KTE/YTE1 Out Link Theory of Electrical Engineering 1 2+2+0 (ST) cr+ex
56
57
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
4cr KEV/EP Electrical Drives 2+2+0 cr+ex
4cr KTE/YTE2 Out Link Theory of Electrical Engineering 2 2+2+0 (WT) cr+ex
5cr KEV/PVE Electrical Drives and Power Electronics 2+2+0 (WT) cr+ex
4cr KET/MZEK Measur. and Testing of Electric. Devices 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KEV/VE Power Electronics 2+2+0 (WT) cr+ex
5cr KEV/PPK Out Link Computer-Aided Design 2+2+0 (WT) cr
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 (WT) cr+ex
3cr KEV/TD Technical Documentation 2+2+0 (WT) cr+ex
57
58 58
59 59
60 60
61
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
6cr KTE/PPEL Computer Support in El. Engineering 3+2+0 cr+ex
5cr KTE/ZPE Out Link Fundamentals of Programming for El. Eng. 2+2+0 (ST) cr+ex
61
62 62
63 63
64
Mandatory optional block of subjects min. 6 credits
2cr KMA/PSE Out Link Probability and Statistics for El. Eng. 0+2+0 cr
4cr KMA/M2E Out Link Mathematics 2 2+2+0 cr+ex
64
65 65
66
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KET/EM2 Electrical Measurement 2 2+2+0 cr+ex
5cr KET/EM Out Link Electrical Measurement 2+2+0 cr+ex
66
67 67
68 68
69 69
70
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
4cr KAE/UET Introduction to Electronics 2+2+0 cr+ex
5cr KAE/ZEK Fundamentals of Electronics 2+2+0 cr+ex
70
71
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
4cr KEV/EP Electrical Drives 2+2+0 (ST) cr+ex
4cr KTE/YTE2 Out Link Theory of Electrical Engineering 2 2+2+0 cr+ex
5cr KEV/PVE Electrical Drives and Power Electronics 2+2+0 cr+ex
4cr KET/MZEK Measur. and Testing of Electric. Devices 2+1+0 cr+ex
4cr KEV/VE Power Electronics 2+2+0 cr+ex
5cr KEV/PPK Out Link Computer-Aided Design 2+2+0 cr
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 cr+ex
3cr KEV/TD Technical Documentation 2+2+0 cr+ex
71
72 72
73 73
74
Mandatory optional block of subjects min. 15 credits
5cr KEV/ES Electrical Machines 2+2+0 cr+ex
4cr KEE/EE1 Out Link Electrical Power Engineering 1 3+1+0 cr+ex
4cr KEE/PEE Survey of Electrical Power Engineering 3+1+0 cr+ex
5cr KEV/PEM Out Link Industrial Electrotechnics and Mechatr. 2+2+0 cr+ex
3cr KEV/RT Out Link Control Engineering 2+1+0 cr
3cr KAE/UST Introduction to Telecommunications 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 cr+ex
3cr KET/TEL Out Link Technologies in Electronics 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KAE/ZST Fundamentals of Telecommunications 2+2+0 (WT) cr+ex
74
75 75
76 76
77 77
78
Mandatory optional block of subjects min. 15 credits
5cr KEV/ES Electrical Machines 2+2+0 (ST) cr+ex
4cr KEE/EE1 Out Link Electrical Power Engineering 1 3+1+0 (ST) cr+ex
4cr KEE/PEE Survey of Electrical Power Engineering 3+1+0 (ST) cr+ex
5cr KEV/PEM Out Link Industrial Electrotechnics and Mechatr. 2+2+0 (ST) cr+ex
3cr KEV/RT Out Link Control Engineering 2+1+0 (ST) cr
3cr KAE/UST Introduction to Telecommunications 2+1+0 cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 (ST) cr+ex
3cr KET/TEL Out Link Technologies in Electronics 2+1+0 cr+ex
4cr KAE/ZST Fundamentals of Telecommunications 2+2+0 cr+ex
78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
4cr KET/EMAP Electrical materials and environment 3+1+0 cr+ex
4cr KET/ETM Materials for Electrical Engineering 3+1+0 cr+ex
5cr KET/EMAT Out Link Materials for Electrical Engineering 3+2+0 cr+ex
89
90 90
91 91
92 92
WT 2. Year ST 2. Year
1
 5cr    2+2+0
Selected Parts - Theory of El. Eng.
KTE/TEVSK Out Link Roman Hamar cr+ex
 4cr    0+12+0
Practical Training
KEE/PRAX Zbyněk Martínek cr
1
2 2
3 3
4 4
5
 4cr    2+2+0
Programming in Electrical Engineering
KEV/PRSE Out Link Petr Řezáček cr
5
6
 2cr    2+0+0
Safety Regulations Update
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc cr
6
7 7
8
 6cr    3+2+0
Theory of Electric Machines 1
KEV/TES1 Bohumil Skala cr+ex
8
9
 4cr    3+1+0
Low Frequency Interference
KEV/NFR Out Link Václav Kůs cr+ex
9
10 10
11 11
12 12
13
Mandatory optional block of subjects min. 9 credits
4cr KEE/TVN High Voltage Engineering 2+2+0 (WT) cr+ex
5cr KEE/TPR Out Link Theory of El.Power Transmiss.and Distr. 3+2+0 (WT) cr+ex
5cr KAE/SAC Sensors and Actuators 2+2+0 cr+ex
5cr KAE/CES Digital Electronic Systems 2+2+0 (WT) cr+ex
6cr KEV/SES1 Design of Electric Machines 1 3+2+0 (WT) cr+ex
13
14
Mandatory optional block of subjects min. 9 credits
4cr KEE/TVN High Voltage Engineering 2+2+0 cr+ex
5cr KEE/TPR Out Link Theory of El.Power Transmiss.and Distr. 3+2+0 cr+ex
5cr KAE/SAC Sensors and Actuators 2+2+0 (ST) cr+ex
5cr KAE/CES Digital Electronic Systems 2+2+0 cr+ex
6cr KEV/SES1 Design of Electric Machines 1 3+2+0 cr+ex
14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
4cr KEE/MR Measur., Reg. and Contr. of El. Networks 2+2+0 cr+ex
5cr KET/SPS Out Link Special Devices for Electronics 2+2+0 cr+ex
6cr KEV/SES2 Design of Electric Machines 2 3+2+0 cr+ex
22
23
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/SYS1 Electronic Systems Synthesis 1 3+2+0 cr+ex
6cr KEE/E1 Power Plants I 3+2+0 cr+ex
23
24 24
25 25
26
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
5cr KEE/E2 Power Plants II 3+2+0 cr+ex
4cr KAE/ENZ Electronic Power Supplies 2+2+0 cr+ex
26
27 27
28
 5cr    2+2+0
Selected Parts - Theory of El. Eng.
KTE/TEVSK Out Link Roman Hamar cr+ex
28
29 29
30
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KEE/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KTE/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KEV/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KET/QSP5 Out Link Semesteral project 5 16+0+0 cr
30
31 31
32 32
33
 2cr    2+0+0
Safety Regulations Update
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc cr
33
34 34
35
 6cr    3+2+0
Theory of Electric Machines 1
KEV/TES1 Bohumil Skala cr+ex
Mandatory optional block of subjects min. 2 credits
3cr UJP/AEL6 Out Link English for Electrical Engineering 6 0+2+0 cr+ex
3cr UJP/NT6 Out Link German for Engineers 6 0+2+0 cr+ex
2cr UJP/RT6 Out Link Russian for Engineers 6 0+2+0 cr+ex
35
36 36
37
 4cr    0+12+0
Practical Training
KEE/PRAX Zbyněk Martínek cr
37
38 38
39 39
40 40
41
Mandatory optional block of subjects min. 9 credits
4cr KEE/TVN High Voltage Engineering 2+2+0 cr+ex
5cr KEE/TPR Out Link Theory of El.Power Transmiss.and Distr. 3+2+0 cr+ex
5cr KAE/SAC Sensors and Actuators 2+2+0 (ST) cr+ex
5cr KAE/CES Digital Electronic Systems 2+2+0 cr+ex
6cr KEV/SES1 Design of Electric Machines 1 3+2+0 cr+ex
 4cr    2+2+0
Programming in Electrical Engineering
KEV/PRSE Out Link Petr Řezáček cr
41
42 42
43 43
44 44
45
 4cr    3+1+0
Low Frequency Interference
KEV/NFR Out Link Václav Kůs cr+ex
45
46 46
47 47
48 48
49
Mandatory optional block of subjects min. 9 credits
4cr KEE/TVN High Voltage Engineering 2+2+0 (WT) cr+ex
5cr KEE/TPR Out Link Theory of El.Power Transmiss.and Distr. 3+2+0 (WT) cr+ex
5cr KAE/SAC Sensors and Actuators 2+2+0 cr+ex
5cr KAE/CES Digital Electronic Systems 2+2+0 (WT) cr+ex
6cr KEV/SES1 Design of Electric Machines 1 3+2+0 (WT) cr+ex
49
50
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/SYS1 Electronic Systems Synthesis 1 3+2+0 cr+ex
6cr KEE/E1 Power Plants I 3+2+0 cr+ex
50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
4cr KEE/MR Measur., Reg. and Contr. of El. Networks 2+2+0 cr+ex
5cr KET/SPS Out Link Special Devices for Electronics 2+2+0 cr+ex
6cr KEV/SES2 Design of Electric Machines 2 3+2+0 cr+ex
58
59 59
60 60
61 61
62
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
5cr KEE/E2 Power Plants II 3+2+0 cr+ex
4cr KAE/ENZ Electronic Power Supplies 2+2+0 cr+ex
62
63 63
64 64
65 65
66
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KEE/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KTE/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KEV/QSP5 Out Link Semester project 5 16+0+0 cr
5cr KET/QSP5 Out Link Semesteral project 5 16+0+0 cr
66
67 67
68 68
69 69
70 70
71
Mandatory optional block of subjects min. 2 credits
3cr UJP/AEL6 Out Link English for Electrical Engineering 6 0+2+0 cr+ex
3cr UJP/NT6 Out Link German for Engineers 6 0+2+0 cr+ex
2cr UJP/RT6 Out Link Russian for Engineers 6 0+2+0 cr+ex
71
72 72
WT 3. Year ST 3. Year
1
 4cr    2+2+0
Transient Phenomena in Electr. Networks
KEE/PJS Karel Noháč cr+ex
 4cr    2+2+0
Management and Marketing in EE
KEE/MMEE Emil Dvorský cr+ex
1
2 2
3 3
4 4
5
 2cr    0+0+1
Presentation of Techn. Topics on English
KEE/OPA Out Link Rainer Haller cr
 4cr    2+2+0
Quality Management and Tech.Diagnostics
KET/RJTD Olga Tůmová cr+ex
5
6 6
7
 5cr    3+1+0
Diagnostics of Electrical Systems
KET/DEZ Václav Mentlík cr+ex
7
8 8
9
 3cr    0+3+0
Thesis Related Seminar
KEE/DSAE2 Out Link Eva Müllerová cr
9
10 10
11 11
12
 3cr    0+3+0
Thesis Related Seminar
KEE/DSAE1 Out Link Eva Müllerová cr
 0cr    0+0+0
Electrical Engineering
KEE/SNELT Out Link Zdeněk Vostracký sfe
12
13
Mandatory optional block of subjects min. 0 credits
0cr KEE/SNEEA Out Link Electrical Power Engineering A 0+0+0 sfe
0cr KEE/SNETS Out Link Electronics and Telecomunication Systems 0+0+0 sfe
13
14
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
5cr KAE/SYS2 Synthesis of electronic systems 2 2+2+0 cr+ex
4cr KEE/EEN Economy in Power Engineering 2+2+0 cr+ex
14
15
 5cr    2+2+0
Electronic Measuring Systems
KET/EMS Aleš Voborník cr+ex
15
16 16
17 17
18
Mandatory optional block of subjects min. 12 credits
12cr KEE/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KTE/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KEV/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KAE/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KET/KDP Out Link Graduation Thesis Tutorial 0+0+0 cr
18
19 19
20
 4cr    2+2+0
Power devices switching circuits
KEV/SOV Out Link František Vondrášek cr+ex
20
21 21
22 22
23 23
24
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
5cr KAE/UPR Applications of Comp. in Control Systems 3+2+0 cr+ex
4cr KEE/ELS Electric Switching Stations and Lines 2+2+0 cr+ex
24
25 25
26 26
27 27
28
 4cr    2+2+0
Transient Phenomena in Electr. Networks
KEE/PJS Karel Noháč cr+ex
28
29 29
30
 4cr    2+2+0
Management and Marketing in EE
KEE/MMEE Emil Dvorský cr+ex
30
31 31
32
 2cr    0+0+1
Presentation of Techn. Topics on English
KEE/OPA Out Link Rainer Haller cr
32
33 33
34
 5cr    3+1+0
Diagnostics of Electrical Systems
KET/DEZ Václav Mentlík cr+ex
 4cr    2+2+0
Quality Management and Tech.Diagnostics
KET/RJTD Olga Tůmová cr+ex
34
35 35
36 36
37 37
38
 3cr    0+3+0
Thesis Related Seminar
KEE/DSAE2 Out Link Eva Müllerová cr
38
39
 3cr    0+3+0
Thesis Related Seminar
KEE/DSAE1 Out Link Eva Müllerová cr
39
40 40
41
 0cr    0+0+0
Electrical Engineering
KEE/SNELT Out Link Zdeněk Vostracký sfe
41
42
 5cr    2+2+0
Electronic Measuring Systems
KET/EMS Aleš Voborník cr+ex
Mandatory optional block of subjects min. 0 credits
0cr KEE/SNEEA Out Link Electrical Power Engineering A 0+0+0 sfe
0cr KEE/SNETS Out Link Electronics and Telecomunication Systems 0+0+0 sfe
42
43
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
5cr KAE/SYS2 Synthesis of electronic systems 2 2+2+0 cr+ex
4cr KEE/EEN Economy in Power Engineering 2+2+0 cr+ex
43
44 44
45 45
46 46
47
 4cr    2+2+0
Power devices switching circuits
KEV/SOV Out Link František Vondrášek cr+ex
Mandatory optional block of subjects min. 12 credits
12cr KEE/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KTE/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KEV/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KAE/KDP Thesis Tutorial 0+0+0 cr
12cr KET/KDP Out Link Graduation Thesis Tutorial 0+0+0 cr
47
48 48
49 49
50 50
51
Mandatory optional block of subjects min. 4 credits
5cr KAE/UPR Applications of Comp. in Control Systems 3+2+0 cr+ex
4cr KEE/ELS Electric Switching Stations and Lines 2+2+0 cr+ex
51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
Additional Subjects
Type Year Term Cr. Short Name End Garant
C Optional subjects min. 0 credits
  1 ST 3 KEE/EPR1 Electrical Apparatus 1 2+1+0 cr Zdeněk Vostracký
1 ST 6 KTE/TE2 Theory of Electrical Engineering 2 3+2+0 cr+ex Zdeňka Benešová
1 ST 4 KTE/TE2K Theory of electrical engineering 2+1+0 cr+ex Marcela Ledvinová
1 WT 6 KAE/CESR Digital Electronic Systems R 3+2+0 cr+ex Jiří Pinker
1 ST 4 KAE/PEL Programming in Electronics 2+2+0 cr Jiří Basl
1 ST 6 KAE/AESR Analogue Electronic Systems R 3+2+0 cr+ex Václav Koucký
1 WT 5 KEV/PEZ Out Link Design of Electrical Equipment 2+2+0 cr+ex Petr Řezáček
C Optional subjects min. 0 credits
  0 ST 5 KEV/KPE Out Link Construction parts of electrical machine 2+2+0 cr+ex Roman Pechánek
0 WT 3 KTE/PED Tools for El. Eng. Documentation 1+2+0 cr Lenka Šroubová
0 ST 4 KAE/MPP Microprocessors and Microcontrollers 2+2+0 cr+ex Jiří Pinker
0 ST 5 KTE/IT Out Link Information Technology 2+2+0 cr+ex Petr Kropík
2 WT 2 UJP/RT5 Out Link Russian for Engineers 5 0+2+0 cr Vlasta Klausová Out Link
0 ST 3 KEE/ESV Out Link Electrical Lighting 2+1+0 cr+ex Karel Noháč
2 WT 2 UJP/AEL5 Out Link English for Electrical Engineering 5 0+2+0 cr Jitka Hamarová Out Link
2 WT 2 UJP/NT5 Out Link German for Engineers 5 0+2+0 cr Eva Kahounová Out Link
0 ST 3 KAE/AVT Out Link Audio-Visual Technology 2+1+0 cr Jiří Masopust
C Optional subjects min. 0 credits
  3 ST 4 KEE/EMC Electromagnetic Compatibility 2+2+0 cr+ex Jiří Laurenc
3 ST 2 KET/APPR Copyright and Industrial Law 2+0+0 cr+ex Jiří Tupa
C Optional subjects min. 0 credits
  1 ST 3 KEE/EPR1 Electrical Apparatus 1 2+1+0 cr Zdeněk Vostracký
1 ST 6 KTE/TE2 Theory of Electrical Engineering 2 3+2+0 cr+ex Zdeňka Benešová
1 ST 4 KTE/TE2K Theory of electrical engineering 2+1+0 cr+ex Marcela Ledvinová
1 WT 6 KAE/CESR Digital Electronic Systems R 3+2+0 cr+ex Jiří Pinker
1 ST 4 KAE/PEL Programming in Electronics 2+2+0 cr Jiří Basl
1 ST 6 KAE/AESR Analogue Electronic Systems R 3+2+0 cr+ex Václav Koucký
1 WT 5 KEV/PEZ Out Link Design of Electrical Equipment 2+2+0 cr+ex Petr Řezáček
C Optional subjects min. 0 credits
  0 ST 5 KEV/KPE Out Link Construction parts of electrical machine 2+2+0 cr+ex Roman Pechánek
0 WT 3 KTE/PED Tools for El. Eng. Documentation 1+2+0 cr Lenka Šroubová
0 ST 4 KAE/MPP Microprocessors and Microcontrollers 2+2+0 cr+ex Jiří Pinker
0 ST 5 KTE/IT Out Link Information Technology 2+2+0 cr+ex Petr Kropík
2 WT 2 UJP/RT5 Out Link Russian for Engineers 5 0+2+0 cr Vlasta Klausová Out Link
0 ST 3 KEE/ESV Out Link Electrical Lighting 2+1+0 cr+ex Karel Noháč
2 WT 2 UJP/AEL5 Out Link English for Electrical Engineering 5 0+2+0 cr Jitka Hamarová Out Link
2 WT 2 UJP/NT5 Out Link German for Engineers 5 0+2+0 cr Eva Kahounová Out Link
0 ST 3 KAE/AVT Out Link Audio-Visual Technology 2+1+0 cr Jiří Masopust
C Optional subjects min. 0 credits
  3 ST 4 KEE/EMC Electromagnetic Compatibility 2+2+0 cr+ex Jiří Laurenc
3 ST 2 KET/APPR Copyright and Industrial Law 2+0+0 cr+ex Jiří Tupa
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 12.4.2011 Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz