Logo-part-1
Navigation : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

AELk - Applied Electrical Engineering

Basic Information:
Form of study: combined KKOV: 2602R001-1
Languages of instruction: czech
english
Date of approval: 1.1.0001
Objective:
Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika vychovává bakaláře se širokým teoretickým i všeobecným elektrotechnickým základem s důrazem na praktické znalosti bezprostředně uplatnitelné v praxi. Zároveň dává předpoklady pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského studia.
Requirements for the final examination:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby závěrečné bakalářské práce a ze zkoušky z předmětů Elektrotechnika a Elektrotechnická zařízení. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát v reálných řešeních praxe a případně pokračovat v dalším magisterském studiu.
Document format
PDF Print
Links
Department:
Part of Programme:
 
Plan visualisation:
Study programme plan:
The version number specifies the validity starting year. Version v1 is for students before 2010/11, version v2 equal V10
WT/ST = Winter Term/Summer Term
WT 1. Year ST 1. Year
1
 2cr    2+0+0
Fundamentals of Electrical Engineering
KEV/ZEI Bohumil Skala cr
 4cr    2+2+0
Mathematics 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link cr+ex
1
2 2
3
 6cr    3+2+0
Computer Support in El. Engineering
KTE/PPEL Lenka Šroubová cr+ex
3
4 4
5
 3cr    2+1+0
Business in Electrical Engineering
KET/POET Vlastimil Skočil cr
5
6 6
7 7
8
 5cr    3+2+0
Materials for Electrical Engineering
KET/EMAT Out Link Robert Vik cr+ex
8
9
 3cr    2+2+0
Technical Documentation
KEV/TD Petr Řezáček cr+ex
9
10 10
11 11
12
 1cr    1+0+0
Safety Regulations in El. Engineering
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek cr
12
13
 5cr    2+2+0
Introduction to Electrical Engineering
KTE/UE Lenka Šroubová cr+ex
 5cr    2+2+0
Theory of Electrical Engineering 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan cr+ex
13
14 14
15 15
16 16
17 17
18
 4cr    2+2+0
Mathematics 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link cr+ex
 2cr    1+0+1
Seminar on the Analysis of El. Circuits
KTE/SAEO Marcela Ledvinová cr
18
19 19
20
 5cr    16+0+0
Semester project 2
KTE/QSP2 Zdeňka Benešová cr
20
21 21
22
 2cr    0+2+0
Seminar on Matrix Calculus
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link cr
22
23 23
24
Mandatory optional block of subjects min. 2 credits
2cr KTE/USE Out Link Introduction to Study of Electical Engin 0+2+0 cr
2cr KEE/OŽP Environmental Conservation 2+0+0 cr
24
25
 5cr    2+2+0
Fundamentals of Programming for El. Eng.
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban cr+ex
25
26
 2cr    2+0+0
Fundamentals of Electrical Engineering
KEV/ZEI Bohumil Skala cr
26
27 27
28
 6cr    3+2+0
Computer Support in El. Engineering
KTE/PPEL Lenka Šroubová cr+ex
28
29 29
30
 4cr    2+2+0
Mathematics 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link cr+ex
30
31 31
32 32
33 33
34
 3cr    2+2+0
Technical Documentation
KEV/TD Petr Řezáček cr+ex
 3cr    2+1+0
Business in Electrical Engineering
KET/POET Vlastimil Skočil cr
34
35 35
36 36
37
 1cr    1+0+0
Safety Regulations in El. Engineering
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek cr
 5cr    3+2+0
Materials for Electrical Engineering
KET/EMAT Out Link Robert Vik cr+ex
37
38
 5cr    2+2+0
Introduction to Electrical Engineering
KTE/UE Lenka Šroubová cr+ex
38
39 39
40 40
41 41
42
 5cr    2+2+0
Theory of Electrical Engineering 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan cr+ex
42
43
 4cr    2+2+0
Mathematics 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link cr+ex
43
44 44
45 45
46 46
47
 2cr    0+2+0
Seminar on Matrix Calculus
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link cr
 2cr    1+0+1
Seminar on the Analysis of El. Circuits
KTE/SAEO Marcela Ledvinová cr
47
48 48
49
Mandatory optional block of subjects min. 2 credits
2cr KTE/USE Out Link Introduction to Study of Electical Engin 0+2+0 cr
2cr KEE/OŽP Environmental Conservation 2+0+0 cr
 5cr    16+0+0
Semester project 2
KTE/QSP2 Zdeňka Benešová cr
49
50 50
51 51
52 52
53 53
54
 5cr    2+2+0
Fundamentals of Programming for El. Eng.
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban cr+ex
54
55 55
56 56
57 57
58 58
WT 2. Year ST 2. Year
1
 4cr    2+2+0
Mathematics 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link cr+ex
 5cr    2+2+0
Fundamentals of Electronics
KAE/ZEK Jiří Skála cr+ex
1
2 2
3 3
4 4
5
 5cr    2+2+0
Electrical Measurement
KET/EM Out Link Aleš Voborník cr+ex
5
6
 4cr    3+1+0
Electrical Power Engineering 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal cr+ex
6
7 7
8 8
9 9
10
 3cr    2+1+0
Technologies in Electronics
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil cr+ex
 3cr    2+1+0
Electrical Apparatus 1
KEE/EPR1 Zdeněk Vostracký cr
10
11 11
12 12
13
 4cr    2+2+0
Physical Electronics
KET/FE Out Link Tomáš Blecha cr+ex
 5cr    2+2+0
Electrical Machines
KEV/ES Bohumil Skala cr+ex
13
14 14
15 15
16 16
17
 2cr    0+2+0
Probability and Statistics for El. Eng.
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link cr
17
18
 4cr    2+1+0
Theory of electrical engineering
KTE/TE2K Marcela Ledvinová cr+ex
18
19
 4cr    2+2+0
Theory of Electrical Engineering 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek cr+ex
19
20 20
21 21
22
 3cr    2+1+0
Control Engineering
KEV/RT Out Link Karel Zeman cr
22
23
 6cr    4+2+0
Physics for Electrical Engineers 1
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link cr+ex
23
24 24
25
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KTE/QSP3 Semester project 3 16+0+0 cr
5cr KAE/QSP3 Semester project 3 16+0+0 cr
5cr KET/QSP3 Semesteral project 3 16+0+0 cr
5cr KEV/QSP3 Semester Project 3 16+0+0 cr
5cr KEE/QSP3 Semester project 3 16+0+0 cr
25
26 26
27 27
28 28
29
 4cr    2+2+0
Mathematics 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link cr+ex
29
30
Mandatory optional block of subjects min. 2 credits
2cr UJP/AEL4 Out Link English for Electrical Engineering 4 0+2+0 cr
2cr UJP/NT4 Out Link German for Engineers 4 0+2+0 cr
2cr UJP/RT4 Out Link Russian for Engineers 4 0+2+0 cr
30
31 31
32
 5cr    2+2+0
Fundamentals of Electronics
KAE/ZEK Jiří Skála cr+ex
32
33
 5cr    2+2+0
Electrical Measurement
KET/EM Out Link Aleš Voborník cr+ex
33
34 34
35 35
36 36
37
 4cr    3+1+0
Electrical Power Engineering 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal cr+ex
37
38
 3cr    2+1+0
Technologies in Electronics
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil cr+ex
38
39 39
40 40
41
 4cr    2+2+0
Physical Electronics
KET/FE Out Link Tomáš Blecha cr+ex
 3cr    2+1+0
Electrical Apparatus 1
KEE/EPR1 Zdeněk Vostracký cr
41
42 42
43 43
44
 5cr    2+2+0
Electrical Machines
KEV/ES Bohumil Skala cr+ex
44
45
 2cr    0+2+0
Probability and Statistics for El. Eng.
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link cr
45
46 46
47
 4cr    2+2+0
Theory of Electrical Engineering 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek cr+ex
47
48 48
49
 4cr    2+1+0
Theory of electrical engineering
KTE/TE2K Marcela Ledvinová cr+ex
49
50 50
51
 6cr    4+2+0
Physics for Electrical Engineers 1
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link cr+ex
51
52 52
53
 3cr    2+1+0
Control Engineering
KEV/RT Out Link Karel Zeman cr
53
54 54
55 55
56
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KTE/QSP3 Semester project 3 16+0+0 cr
5cr KAE/QSP3 Semester project 3 16+0+0 cr
5cr KET/QSP3 Semesteral project 3 16+0+0 cr
5cr KEV/QSP3 Semester Project 3 16+0+0 cr
5cr KEE/QSP3 Semester project 3 16+0+0 cr
56
57 57
58 58
59 59
60 60
61
Mandatory optional block of subjects min. 2 credits
2cr UJP/AEL4 Out Link English for Electrical Engineering 4 0+2+0 cr
2cr UJP/NT4 Out Link German for Engineers 4 0+2+0 cr
2cr UJP/RT4 Out Link Russian for Engineers 4 0+2+0 cr
61
62 62
WT 3. Year ST 3. Year
1
 4cr    2+1+0
Measur. and Testing of Electric. Devices
KET/MZEK František Steiner cr+ex
 5cr    3+1+0
Diagnostics of Electrical Systems
KET/DEZ Václav Mentlík cr+ex
1
2 2
3 3
4 4
5
 3cr    2+1+0
Introduction to Telecommunications
KAE/UST Jiří Masopust cr+ex
5
6
 2cr    2+0+0
Standards and Regulations in El. Eng.
KEV/ENP Anna Kotlanová cr
6
7 7
8
 5cr    2+2+0
Electrical Drives and Power Electronics
KEV/PVE Václav Kůs cr+ex
 3cr    0+0+2
Thesis related seminar from Theory of EI
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová cr
8
9 9
10 10
11
 3cr    0+0+2
Thesis Related Seminar
KEV/ZSAEL Out Link Pavel Drábek cr
11
12 12
13
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KEE/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KTE/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KEV/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KET/QSP4 Semesteral project 4 16+0+0 cr
13
14
 0cr    0+0+0
Applied Electrical Engineering
KEV/SBAEL Out Link Václav Kůs sfe
14
15
 0cr    0+0+0
General Electrical Engineering
KEV/SBOEA Out Link Václav Kůs sfe
15
16
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/AES Out Link Analogue Electronic Systems 2+2+0 (WT) cr+ex
6cr KEE/PEC Power Equipment Design 3+2+0 cr+ex
16
17 17
18
Mandatory optional block of subjects min. 9 credits
5cr KEV/PEZ Out Link Design of Electrical Equipment 2+2+0 cr+ex
4cr KAE/PI Information Transmission 2+2+0 cr+ex
5cr KEE/PIR Electric Distribution Network Design 2+2+0 cr+ex
18
19 19
20 20
21
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 cr+ex
5cr KET/DPS Dielectric Elements and Systems 3+1+0 cr+ex
3cr KEE/SVT Out Link Lighting Engineering 2+1+0 cr
4cr KEE/ZETP Out Link Basic of electroheat processes 2+2+0 (WT) cr+ex
21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/AES Out Link Analogue Electronic Systems 2+2+0 cr+ex
6cr KEE/PEC Power Equipment Design 3+2+0 (ST) cr+ex
27
28
Mandatory optional block of subjects min. 6 credits
6cr KAE/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KEE/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KTE/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KEV/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KET/KZP Out Link Final Project Tutorial 0+0+2 cr
28
29 29
30 30
31 31
32
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 (ST) cr+ex
5cr KET/DPS Dielectric Elements and Systems 3+1+0 (ST) cr+ex
3cr KEE/SVT Out Link Lighting Engineering 2+1+0 (ST) cr
4cr KEE/ZETP Out Link Basic of electroheat processes 2+2+0 cr+ex
32
33 33
34
 5cr    3+1+0
Diagnostics of Electrical Systems
KET/DEZ Václav Mentlík cr+ex
34
35 35
36 36
37 37
38 38
39
 4cr    2+1+0
Measur. and Testing of Electric. Devices
KET/MZEK František Steiner cr+ex
 2cr    2+0+0
Standards and Regulations in El. Eng.
KEV/ENP Anna Kotlanová cr
39
40 40
41
 3cr    0+0+2
Thesis related seminar from Theory of EI
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová cr
41
42 42
43
 3cr    2+1+0
Introduction to Telecommunications
KAE/UST Jiří Masopust cr+ex
43
44
 3cr    0+0+2
Thesis Related Seminar
KEV/ZSAEL Out Link Pavel Drábek cr
44
45 45
46
 5cr    2+2+0
Electrical Drives and Power Electronics
KEV/PVE Václav Kůs cr+ex
46
47
 0cr    0+0+0
Applied Electrical Engineering
KEV/SBAEL Out Link Václav Kůs sfe
47
48
 0cr    0+0+0
General Electrical Engineering
KEV/SBOEA Out Link Václav Kůs sfe
48
49
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/AES Out Link Analogue Electronic Systems 2+2+0 (WT) cr+ex
6cr KEE/PEC Power Equipment Design 3+2+0 cr+ex
49
50 50
51
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KEE/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KTE/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KEV/QSP4 Semester project 4 16+0+0 cr
5cr KET/QSP4 Semesteral project 4 16+0+0 cr
51
52 52
53 53
54
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 (WT) cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 cr+ex
5cr KET/DPS Dielectric Elements and Systems 3+1+0 cr+ex
3cr KEE/SVT Out Link Lighting Engineering 2+1+0 cr
4cr KEE/ZETP Out Link Basic of electroheat processes 2+2+0 (WT) cr+ex
54
55 55
56
Mandatory optional block of subjects min. 9 credits
5cr KEV/PEZ Out Link Design of Electrical Equipment 2+2+0 cr+ex
4cr KAE/PI Information Transmission 2+2+0 cr+ex
5cr KEE/PIR Electric Distribution Network Design 2+2+0 cr+ex
56
57 57
58 58
59 59
60 60
61
Mandatory optional block of subjects min. 6 credits
6cr KAE/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KEE/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KTE/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KEV/KZP Out Link Thesis Tutorial 0+0+2 cr
6cr KET/KZP Out Link Final Project Tutorial 0+0+2 cr
61
62 62
63 63
64 64
65
Mandatory optional block of subjects min. 5 credits
5cr KAE/AES Out Link Analogue Electronic Systems 2+2+0 cr+ex
6cr KEE/PEC Power Equipment Design 3+2+0 (ST) cr+ex
65
66 66
67 67
68 68
69 69
70
Mandatory optional block of subjects min. 7 credits
3cr KET/NELZ Design of Electronic Devices 2+1+0 cr+ex
4cr KAE/SAS Signals and Systems 2+2+0 (ST) cr+ex
5cr KET/DPS Dielectric Elements and Systems 3+1+0 (ST) cr+ex
3cr KEE/SVT Out Link Lighting Engineering 2+1+0 (ST) cr
4cr KEE/ZETP Out Link Basic of electroheat processes 2+2+0 cr+ex
70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
Additional Subjects
Type Year Term Cr. Short Name End Garant
C Optional subjects min. 0 credits
  1 WT 2 KMA/SM1E Out Link Seminar to Mathematics 1 0+2+0 cr Petr Tomiczek Out Link
1 ST 2 KMA/SM2E Out Link Seminar to Mathematics 2 0+2+0 cr Gabriela Holubová Out Link
2 WT 2 KMA/SM3E Out Link Seminar to Mathematics 3 0+2+0 cr Hana Kopincová Out Link
0 ST 5 KEV/PEM Out Link Industrial Electrotechnics and Mechatr. 2+2+0 cr+ex Václav Kůs
0 WT 2 KTE/DET History of Electrical Engineering 2+0+0 cr Petr Preuss
1 WT 5 KTE/QSP1 Semester Project 1 16+0+0 cr Zdeňka Benešová
1 WT 5 KAE/QSP1 Semester project 1 16+0+0 cr Jiří Pinker
1 WT 5 KEE/QSP1 Semester project 1 16+0+0 cr Karel Noháč
1 WT 5 KET/QSP1 Semesteral project 1 16+0+0 cr Lukáš Kupka
1 WT 5 KEV/QSP1 Semester project 1 16+0+0 cr Anna Kotlanová
2 ST 2 KTE/STE Seminar on the Theory of El. Eng. 0+2+0 cr Roman Hamar
C Optional subjects min. 0 credits
  1 WT 2 KMA/SM1E Out Link Seminar to Mathematics 1 0+2+0 cr Petr Tomiczek Out Link
1 ST 2 KMA/SM2E Out Link Seminar to Mathematics 2 0+2+0 cr Gabriela Holubová Out Link
2 WT 2 KMA/SM3E Out Link Seminar to Mathematics 3 0+2+0 cr Hana Kopincová Out Link
0 ST 5 KEV/PEM Out Link Industrial Electrotechnics and Mechatr. 2+2+0 cr+ex Václav Kůs
0 WT 2 KTE/DET History of Electrical Engineering 2+0+0 cr Petr Preuss
1 WT 5 KTE/QSP1 Semester Project 1 16+0+0 cr Zdeňka Benešová
1 WT 5 KAE/QSP1 Semester project 1 16+0+0 cr Jiří Pinker
1 WT 5 KEE/QSP1 Semester project 1 16+0+0 cr Karel Noháč
1 WT 5 KET/QSP1 Semesteral project 1 16+0+0 cr Lukáš Kupka
1 WT 5 KEV/QSP1 Semester project 1 16+0+0 cr Anna Kotlanová
2 ST 2 KTE/STE Seminar on the Theory of El. Eng. 0+2+0 cr Roman Hamar
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 12.4.2011 Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz