Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

AELk - Aplikovaná elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: kombinovaná KKOV: 2602R001-1
Vyučováno v jazyku: čeština
angličtina
Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika vychovává bakaláře se širokým teoretickým i všeobecným elektrotechnickým základem s důrazem na praktické znalosti bezprostředně uplatnitelné v praxi. Zároveň dává předpoklady pro pokračování ve studiu navazujícího magisterského studia.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá z prezentace a obhajoby závěrečné bakalářské práce a ze zkoušky z předmětů Elektrotechnika a Elektrotechnická zařízení. Předměty sdružují základní profilovou problematiku oboru a cílem státní závěrečné zkoušky je prezentovat připravenost studenta obstát v reálných řešeních praxe a případně pokračovat v dalším magisterském studiu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 2kr    2+0+0
Základy elektroinženýrství
KEV/ZEI Bohumil Skala zp
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Radek Cibulka Out Link zp+zk
1
2 2
3
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Lenka Šroubová zp+zk
3
4 4
5
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice
KET/POET Vlastimil Skočil zp
5
6 6
7 7
8
 5kr    3+2+0
Elektrotechnické materiály
KET/EMAT Out Link Eva Kučerová zp+zk
8
9
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
9
10 10
11 11
12
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
12
13
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Lenka Šroubová zp+zk
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Václav Kotlan zp+zk
13
14 14
15 15
16 16
17 17
18
 4kr    2+2+0
Matematika 1
KMA/MA1E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
 2kr    1+0+1
Seminář z analýzy elektrických obvodů
KTE/SAEO Marcela Ledvinová zp
18
19 19
20
 5kr    16+0+0
Semestrální projekt 2
KTE/QSP2 Zdeňka Benešová zp
20
21 21
22
 2kr    0+2+0
Seminář - maticový počet
KMA/SMP Out Link Jan Ekstein Out Link zp
22
23 23
24
Povinně volitelné předměty 1. r. AELk min. 2 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 zp
24
25
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Pavel Karban zp+zk
25
26 26
27 27
28 28
29 29
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Matematika 3
KMA/M3E Out Link Hana Kopincová Out Link zp+zk
 5kr    2+2+0
Základy elektroniky
KAE/ZEK Jiří Skála zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 5kr    2+2+0
Elektrická měření
KET/EM Out Link Aleš Voborník zp+zk
5
6
 4kr    3+1+0
Elektroenergetika 1
KEE/EE1 Out Link Konstantin Schejbal zp+zk
6
7 7
8 8
9 9
10
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
 3kr    2+1+0
Elektrické přístroje 1
KEE/EPR1 Zdeněk Vostracký zp
10
11 11
12 12
13
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
13
14 14
15 15
16 16
17
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
17
18
 4kr    2+1+0
Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE
KTE/TE2K Marcela Ledvinová zp+zk
18
19
 4kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 2
KTE/YTE2 Out Link David Pánek zp+zk
19
20 20
21 21
22
 3kr    2+1+0
Regulační technika
KEV/RT Out Link Karel Zeman zp
22
23
 6kr    4+2+0
Technická fyzika pro FEL
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link zp+zk
23
24 24
25
blok Semestrální projekt 3 min. 5 kr.
5kr KTE/QSP3 Semestrální projekt 3 16+0+0 zp
5kr KAE/QSP3 Semestrální projekt 3 16+0+0 zp
5kr KET/QSP3 Semestrální projekt 3 16+0+0 zp
5kr KEV/QSP3 Semestrální projekt 3 16+0+0 zp
5kr KEE/QSP3 Semestrální projekt 3 16+0+0 zp
25
26 26
27 27
28 28
29 29
30
Cizí jazyky min. 2 kr.
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr UJP/NT4 Out Link Němčina pro techniky 4 0+2+0 zp
2kr UJP/RT4 Out Link Ruština pro techniky 4 0+2+0 zp
30
31 31
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 4kr    2+1+0
Měření a zkoušení el. zařízení
KET/MZEK František Steiner zp+zk
 5kr    3+1+0
Diagnostika elektrických zařízení
KET/DEZ Václav Mentlík zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 3kr    2+1+0
Úvod do sdělovací techniky
KAE/UST Jiří Masopust zp+zk
5
6
 2kr    2+0+0
Elektrotechnické normy a předpisy
KEV/ENP Anna Kotlanová zp
6
7 7
8
 5kr    2+2+0
Pohony a výkonová elektronika
KEV/PVE Václav Kůs zp+zk
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
8
9 9
10 10
11
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z AEL
KEV/ZSAEL Out Link Pavel Drábek zp
11
12 12
13
blok Semestrální projekt 4 min. 5 kr.
5kr KAE/QSP4 Semestrální projekt 4 16+0+0 zp
5kr KEE/QSP4 Semestrální projekt 4 16+0+0 zp
5kr KTE/QSP4 Semestrální projekt 4 16+0+0 zp
5kr KEV/QSP4 Semestrální projekt 4 16+0+0 zp
5kr KET/QSP4 Semestrální projekt 4 16+0+0 zp
13
14
 0kr    0+0+0
Aplikovaná elektrotechnika
KEV/SBAEL Out Link Václav Kůs szv
14
15
 0kr    0+0+0
Obecná elektrotechnika
KEV/SBOEA Out Link Václav Kůs szv
15
16
blok BX3 min. 5 kr.
5kr KAE/AES Out Link Analogové elektronické systémy 2+2+0 (ZS) zp+zk
6kr KEE/PEC Projektování energetických celků 3+2+0 zp+zk
16
17 17
18
blok BX1 min. 9 kr.
5kr KEV/PEZ Out Link Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/PI Přenos informací 2+2+0 zp+zk
5kr KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 zp+zk
18
19 19
20 20
21
blok BX2 min. 7 kr.
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 (ZS) zp+zk
4kr KAE/SAS Signály a soustavy 2+2+0 zp+zk
5kr KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 zp+zk
3kr KEE/SVT Out Link Světelná technika 2+1+0 zp
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 (ZS) zp+zk
21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27
blok BX3 min. 5 kr.
5kr KAE/AES Out Link Analogové elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
6kr KEE/PEC Projektování energetických celků 3+2+0 (LS) zp+zk
27
28
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
28
29 29
30 30
31 31
32
blok BX2 min. 7 kr.
3kr KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 zp+zk
4kr KAE/SAS Signály a soustavy 2+2+0 (LS) zp+zk
5kr KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 (LS) zp+zk
3kr KEE/SVT Out Link Světelná technika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 zp+zk
32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty AELk min. 0 kr.
  1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
2 ZS 2 KMA/SM3E Out Link Seminář k předmětu Matematika 3 0+2+0 zp Jan Čepička Out Link
0 LS 5 KEV/PEM Out Link Průmyslová elektronika a mechatronika 2+2+0 zp+zk Václav Kůs
0 ZS 2 KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp Petr Preuss
1 ZS 5 KTE/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp Zdeňka Benešová
1 ZS 5 KAE/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp Jiří Pinker
1 ZS 5 KEE/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp Karel Noháč
1 ZS 5 KET/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp Lukáš Kupka
1 ZS 5 KEV/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp Anna Kotlanová
2 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz