Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

DE - Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2612T065-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor je zaměřen na výchovu elektrotechnického inženýra se širokým teoretickým, ale i všeobecně technickým a odborným elektrotechnickým základem. Základ získají studenti v rámci předchozího Bc. studia. V rámci studia oboru si studenti mohou zvolit jedno ze tří zaměření:
  • Automobilová elektronika (navazuje na 3-letý Bc. obor Elektronika a telekomunikace)
  • Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě (navazuje na 3-letý Bc. obor Elektronika a telekomunikace)
  • Elektrická trakce (navazuje na 3-letý Bc. obor Elektrotechnika a energetika)
V zaměření Automobilová elektronika se studenti orientují na řešení úloh vývoje a výzkumu zejména v oblastech elektrické a elektronické výbavy automobilů, řídicích a informačních systémů, programování a aplikací počítačů, zpracování a přenosu signálů, komunikačních a navigačních systémů, elektromagnetické kompatibility, napájecích a nabíjecích systémů, aplikací speciálních polovodičových součástek. Používají při tom jak teoretický aparát, tak i výpočetní techniku pro účely návrhů a simulace fyzikálních dějů a elektronických systémů
V zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě se studenti orientují především na specifickou problematiku návrhu a aplikací drážních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a systémů, na které jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska jejich funkční a technické bezpečnosti i jejich vysoké spolehlivosti.
V zaměření Elektrická trakce se studenti orientují především na trakční vozidla (elektromobily, městské dopravní prostředky a elektrické lokomotivy) a na pevná silnoproudá trakční zařízení (napájecí stanice, trakční vedení). Protože současné systémy trakčních vozidel jsou komplexem silnoproudé, slaboproudé, řídící a regulační techniky, je cílem studia získat potřebné znalosti ze všech těchto zmíněných oblastí. Hlubší oborové znalosti jsou poskytovány v oblasti struktury trakčních vozidel, elektrických pohonů, výkonové elektroniky a regulační techniky i v oblastech mikropočítačové techniky elektronických systémů a výkonových polovodičových součástek.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první částí je prezentace a obhajoba inženýrské diplomové práce a druhou část představuje zkouška ze dvou státnicových předmětů: v zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě jsou to Zabezpečovací technika v dopravě a Elektronické součástky a systémy, v zaměření Elektrická trakce jsou to Výkonová elektronika a Elektrická trakce. Okruhy otázek z těchto předmětů jsou připraveny tak, aby obsáhly hlavní problematiku všech profilových předmětů patřičného zaměření oboru.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
1
2 2
3
Povinně volitelný blok matematiky M2 min. 4 kr.
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
3kr KMA/DMB Out Link Diskrétní matematika B 2+1+0 zp+zk
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
3
4
4. oborový blok DE - (označení DEA4) min. 8 kr.
5kr KTE/EDPE Out Link Elektrodynamika pro PE 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/TS Out Link Telekomunikační systémy 3+1+0 zp+zk
5kr KAE/ZTD1 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 1 3+2+0 zp+zk
5kr KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/NFR Out Link Nízkofrekvenční rušení 3+1+0 zp+zk
4kr KAE/NKS Navig. a komunik. syst. v doprav. prostř 2+2+0 zp+zk
4
5 5
6 6
7
1. oborový blok DE - (označení DEA1) min. 5 kr.
4kr KAE/NSA Napájecí a nabíjecí systémy automobilů 2+2+0 zp+zk
3kr KKS/KSVV Out Link Vybrané statě z konstrukce siln. vozidel 2+1+0 zp+zk
3kr KEV/ZDI Základy dopravního inženýrství 2+1+0 zp+zk
2kr KAE/URD Úvod do řízení dopravy 2+0+0 zp
7
8 8
9 9
10 10
11 11
12
2. oborový blok DE - (označení DEA2) min. 8 kr.
4kr KME/PPE Out Link Pružnost a pevnost pro elektrotechniku 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/SYS1 Syntéza elektronických systémů 1 3+2+0 zp+zk
5kr KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích 2+2+0 zp+zk
5kr KTE/TEVS Out Link Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 zp+zk
4kr KKY/AŘ1 Out Link Automatické řízení 1 2+2+0 zp+zk
5. oborový blok DE - (označení DEA5) min. 9 kr.
5kr KEV/ETR Elektrická trakce 3+2+0 zp+zk
5kr KAE/RIS Řídící a informační sběrnice 3+2+0 zp+zk
5kr KEV/ARP Automatická regulace pohonů 3+2+0 zp+zk
4kr KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/PLO Programovatelné logické obvody 2+2+0 (ZS) zp+zk
12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20
3. oborový blok DE - (označení DEA3) min. 4 kr.
4kr KEV/EMCH Elektromechanika 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/TT Out Link Telekomunikační technika 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/VES Out Link Výkonová elektronika - vybrané statě 3+2+0 zp+zk
20
21
6. oborový blok DE - (označení DEA6) min. 4 kr.
5kr KEV/KPE Out Link Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu 2+2+0 zp+zk
5kr KFY/AFY Out Link Aplikovaná fyzika 3+1+0 zp+zk
5kr KET/SPS Out Link Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
21
22 22
23 23
24
5. oborový blok DE - (označení DEA5) min. 9 kr.
5kr KEV/ETR Elektrická trakce 3+2+0 (LS) zp+zk
5kr KAE/RIS Řídící a informační sběrnice 3+2+0 (LS) zp+zk
5kr KEV/ARP Automatická regulace pohonů 3+2+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/PLO Programovatelné logické obvody 2+2+0 zp+zk
24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Elektromagnetická kompatibilita
KAE/EMK Jiří Skála zp+zk
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář DE 2
KAE/DSDE2 Out Link Ivan Konečný zp
1
2 2
3 3
4
Státnicové předměty DE I. - volba: 1 předmět min. 0 kr.
0kr KEV/SNVET Out Link Výkonová elektronika 0+0+0 szv
0kr KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy 0+0+0 szv
0kr KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy 0+0+0 szv
4
5
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář DE 1
KAE/DSDE1 Out Link Ivan Konečný zp
Státnicové předměty DE II. - volba: 1 předmět min. 0 kr.
0kr KEV/SNET Out Link Elektrická trakce 0+0+0 szv
0kr KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy 0+0+0 szv
0kr KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě 0+0+0 szv
5
6
9. oborový blok DE - (označení DEA9) min. 3 kr.
4kr KAE/PSR Principy syntézy elektron.řídících syst. 2+2+0 zp+zk
3kr KEE/PTZ Pevná trakční zařízení 2+1+0 zp+zk
6
7 7
8
7. oborový blok DE - (označení DEA7) min. 12 kr.
4kr KEV/SOV Out Link Spínací obvody výkonových součástek 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/MRP Mikroprocesorové řízení pohonů 2+2+0 zp+zk
4kr KEV/RRV Řizení a regulace vozidel 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/TZD Telekomunikace v železniční dopravě 2+2+0 zp+zk
4kr KAE/BES Out Link Bezpečné elektronické systémy 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/DAE Diagnostika automobilové elektroniky 3+2+0 zp+zk
4kr KET/AED Akustika v dopravních prostředcích 2+2+0 zp+zk
5kr KET/MATA Materiály a technologie pro auto.elektr. 3+2+0 zp+zk
6kr KAE/CZS Číslicové zpracování signálů 3+2+0 zp+zk
8
9
10. oborový blok DE - (označení DEA10) min. 2 kr.
3kr KAE/SVSE Out Link Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 zp
2kr KET/ZNEX Znalectví a expertizy 2+0+0 zp
3kr KET/PDR Průmyslový design a reklama 2+1+0 zp
9
10 10
11
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
11
12 12
13 13
14 14
15 15
16
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
16
17 17
18 18
19 19
20
8. oborový blok DE - (označení DEA8) min. 10 kr.
5kr KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. 3+2+0 zp+zk
5kr KEV/PEP Projektování elektrických pohonů 3+2+0 zp+zk
5kr KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky 2+2+0 zp+zk
5kr KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 zp+zk
5kr KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 zp+zk
5kr KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 zp+zk
20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
30
31 31
32
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
32
33 33
34 34
35 35
36 36
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty oboru DE min. 0 kr.
  1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 LS 4 KAE/DOK Out Link Detekční a opravné kódování,implementace 2+2+0 zp+zk Vjačeslav Georgiev
1 ZS 2 KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 zp Jiří Pinker
0 ZS 3 KAE/SVST Out Link Soubor vyzvaných seminářů z TM 0+0+3 zp Jiří Masopust
2 ZS 4 KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
0 LS 6 KEE/RS Rozvody a sítě nn 3+2+0 zp+zk Lucie Noháčová
0 ZS 4 KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk Jiří Laurenc
0 LS 4 KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk Pavel Prosr
0 LS 3 KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
1 ZS 3 KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp Václav Kotlan
1 LS 3 KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp Lenka Šroubová
1 ZS 1 KAE/RUP Out Link Radiové určování polohy 0+0+1 zp Jiří Masopust
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz