Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

JE - Jaderná elektroenergetika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 3907T007
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Absolvent studijního oboru Jaderná elektroenergetika je na základě studia předmětů, které dále rozšiřují a zejména prohlubují teoretický základ a na základě studia oborových předmětů, zaměřených na problematiku návrhu a provozu elektrických zařízení jaderných elektráren, teoretickou analýzu a řešení ustálených i přechodových dějů v obvodech elektrizačních soustav při jejich normálním provozu a při poruchových stavech, na modelování a simulaci těchto dějů, na principy a charakteristiky přístrojového vybavení elektrizačních soustav, na problematiku elektromagnetické kompatibility, připraven kriticky chápat studované teoretické principy a používat získané specializované teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Absolvent oboru je připraven po zapracování ovládnout problematiku řízení a regulace elektrické části jaderné elektrárny, s ohledem na spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, s kritickým vědomím vztahu k provozu jaderného zdroje energie. Orientuje se v oblasti ekonomiky, managementu, v oblasti ochrany životního prostředí.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část tvoří prezentace a obhajoba diplomové práce a druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů: Výroba elektrické energie, Přenos a rozvod elektrické energie a Jaderná elektroenergetika.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 5kr    2+2+0
Elektrodynamika pro EE
KTE/EDEE Out Link Ivo Doležel zp+zk
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4
 4kr    2+2+0
Atomová a jaderná fyzika
KFY/AJFY Out Link Šimon Kos Out Link zp+zk
4
5 5
6
 5kr    3+2+0
Teorie přenosu a rozvodu el. energie
KEE/TPR Out Link Pavla Hejtmánková zp+zk
6
7 7
8
 5kr    3+2+0
Elektrárny II
KEE/E2 Karel Noháč zp+zk
8
9 9
10 10
11
 6kr    3+2+0
Elektrárny I
KEE/E1 Emil Dvorský zp+zk
11
12 12
13
 4kr    0+8+0
Provozní praxe na jaderné elektrárně
KEE/PPJE Out Link Jana Jiříčková zp+zk
13
14 14
15 15
16 16
17
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
 5kr    1+3+0
Měření v jaderné energetice
KKE/MJE Out Link Jan Zdebor Out Link zp
17
18 18
19
 4kr    2+2+0
Pružnost a pevnost pro elektrotechniku
KME/PPE Out Link Tomáš Kroupa Out Link zp+zk
19
20 20
21 21
22
2. oborový povinně volitelný blok - (označení JE2) min. 4 kr.
4kr KMM/JDI Out Link Diagnostika jaderně energet. zařízení 3+1+0 zp+zk
4kr KKE/JRE Out Link Regulace jaderného bloku 3+1+0 zp+zk
22
23
 4kr    2+2+0
Základy jaderné elektroenergetiky
KEE/ZJE Out Link Jana Jiříčková zp+zk
23
24 24
25 25
26
3. oborový povinně volitelný blok - (označení JE3) min. 3 kr.
3kr KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 zp+zk
4kr KEE/ETPR Out Link Elektrotepelné procesy 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp
4kr KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 zp
26
27
1. oborový povinně volitelný blok - (označení JE1) min. 2 kr.
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
3kr KTE/MEL Out Link Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 zp
2kr KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp
27
28 28
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Ochrany a zabezpečovací systémy
KEE/OZS Jana Jiříčková zp+zk
 4kr    2+2+0
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
KEE/EMC Jiří Laurenc zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 4kr    2+2+0
Měření regulace a řízení ES
KEE/MR Emil Dvorský zp+zk
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář EE 2
KEE/DSEE2 Miloslava Tesařová zp
5
6 6
7 7
8
 0kr    0+0+0
Rozvod elektrické energie
KEE/SNREE Out Link Zdeněk Vostracký szv
8
9
 4kr    2+2+0
Provoz elekt. části jaderných elektráren
KEE/PEJE Out Link Jana Jiříčková zp+zk
 0kr    0+0+0
Výroba elektrické energie
KEE/SNVEE Out Link Zdeněk Vostracký szv
9
10
 0kr    0+0+0
Jaderná elektroenergetika
KEE/SNJEE Out Link Zdeněk Vostracký szv
10
11
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
11
12 12
13
 3kr    2+0+0
Jaderná bezpečnost
KEE/JB Out Link Jana Jiříčková zp+zk
13
14 14
15 15
16
 3kr    0+3+0
Dipl. seminář EE 1
KEE/DSEE1 Miloslava Tesařová zp
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
16
17 17
18 18
19
4. oborový povinně volitelný blok - (označení JE4) min. 4 kr.
4kr KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci 2+2+0 zp+zk
4kr KPS/ZAPS Out Link Základy psychologie 2+0+1 zp+zk
19
20 20
21 21
22 22
23
5. oborový povinně volitelný blok - (označení JE5) min. 4 kr.
4kr KEE/MS Modelování elektrických sítí 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
23
24 24
25 25
26 26
27
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
27
28 28
29
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
29
30 30
31 31
32 32
33 33
ZS 3. ročník LS 3. ročník
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz